Görsel Yok

Hz. İmam Hasan’ul Mucteba aleyhisselam

Ağustos 16, 2023 Ehlibeyt Takvimi 3

2323Adı: Hasan (aleyhisselam) Künyesi: Ebu Muhammed Lakabı: Müçteba Doğum Yeri: Medine Doğum Tarihi: Hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15 de (Miladi 1 Mart 625 de) Baba Adı: İmam Ali aleyhisselam Anne Adı: Hz Fatıma selamullahi […]

Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyha

Kasım 28, 2022 Ehlibeyt Takvimi 1

Adı: Fatıma selamullahi aleyha Künyesi: Ümmül Eimme Lakabı: Tahire     Mübarek Lakapları: Sıddıyka: Gerçekleyen, özü sözü tam gerçek olan. Mübareke: Kutlanmış, kutlu olmuş. Tahire: Tertemiz. Zekiye: Arınmış. Razıyye: Allah razılığını kazanmış. Muhaddise: Allah ilhamiyle […]

Görsel Yok

Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam

Ekim 5, 2022 Ehlibeyt Takvimi 6

Adı: Hasan (Aleyhisselam) Künyesi: Askeri Lakapları: Samit, Hadi, Rafik, Zeki ve Naki’dir. Doğum Yeri: Ebu Muhammed Doğum Tarihi: Hicretin 232 yılında Rebiyülevvel’in 24 de ( Bir görüşe göre de Rebiyülahır’ın 82’inde) 18 Kasım 846 Baba […]

Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alih

Eylül 25, 2022 Ehlibeyt Takvimi 4

Adı: Yeryüzünde Muhammed gökyüzünde Ahmet diye anılırdı. Lakabı: Resulullah, Hatemu’l-Enbiya, Emin Künyesi: Ebul Kasım Doğum Yeri: Mekke Doğum Tarihi: Miladi 570 yılında Rebiyülevvel ayının 17 ’sinde Cuma günü seher vakti. Baba Adı: Abdullah Anne Adı: […]

Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam

Ağustos 7, 2022 Ehlibeyt Takvimi 0

İmam Hüseyin (aleyhisselam) on yıl imamet etti. Yaklaşık altı ay dışında bu müddetin tümü Muaviye’nin hilafeti zamanında en zor koşullar, acı durumlar ve en ağır baskılar altında geçti. Çünkü birinci olarak dini yasalar toplumda değerini kaybetmiş, hükümetin istekleri, Allah ve Resulünun isteklerinin yerini almıştı. İkinci olarak da Muaviye ve dostları bütün mümkün yollara baş vurarak Ehl-i Beyt (aleyhisselam) ‘ı ve Şiilerini zor durumda bırakıp,Hz. Ali’nin (aleyhisselam) ismini yok etmek istiyorlardı. Ayrıca Muaviye, oğlu Yezid’in hilafet temellerini atıp pekiştiriyordu. Halkın bir kısmı Yezid’in hiç bir şeye bağlı olmadığından onun hilafetine razı değillerdi. Muaviye de muhalefetlerin çoğalmasını önlemek için daha fazla baskılara başvuruyordu.

Hz. İmam Ali aleyhisselam

Temmuz 15, 2022 Ehlibeyt Takvimi 0

Adı: Ali aleyhisselam Künyesi: Ebul Hasan Lakabı: Emirülmüminin, Murtaza, Haydar, Esedullah Doğum Yeri: Mekke ( Kâbe’nin içi ) Doğum Tarihi: Miladi 600 yılının Recep ayının 13 de Baba Adı: Ebu Talip (İmran) aleyhisselam Anne Adı: […]

Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam

Mayıs 26, 2022 Ehlibeyt Takvimi 0

Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam Adı: Cafer aleyhisselam Künyesi: Sadık Doğum Yeri: Ebu Abdullah Doğum Tarihi: Medine Baba Adı: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Anne Adı: Ummu Ferve Görev Yaşı: 31 Görev süresi: 34 Çocuk Sayısı: […]

Hz. İmam Mehdi accelallahu fereceh

Mart 19, 2022 Ehlibeyt Takvimi 0

Adı: Muhammed ((Allah onun zuhurunu çabuklaştırsın) Künyesi: Ebul Kasım Doğum Yeri: Irak’ın Semarra şehrinde Doğum Tarihi: Hicretin 255. yılında Şaban ayının 15 de Miladi: 29 Temmuz 869 Cuma Baba Adı: İmam Hasan Askeri (Aleyhisselam) Anne: […]

Görsel Yok

Hz. İmam Musa Kazım aleyhisselam

Temmuz 31, 2021 Ehlibeyt Takvimi 2

Adı: Musa aleyhisselam Künyesi: Ebu’l Hasan Lakabı: Kazım Doğum Yeri:Mekke ile Medine Arasında Ebavi denilen bir yerde. Doğum Tarihi: Hicretin 127. yılında sefer ayının 7 sinde (Yaygın görüş 20 Zilhicce’dir) Miladi: 18 Kasım 744 Baba […]

İmam Muhammed Taki Cevad aleyhisselam

Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam

Temmuz 10, 2021 Ehlibeyt Takvimi 0

Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam Adı: Muhammed (Aleyhisselam) Künyesi: Ebu Cafer Lakabı: Cevat Doğum Yeri: Medine: Doğum Tarihi: Hicretin 195. yılında Recep ayının 10’ da Miladı: 8 Nisan 811 Baba Adı: İmam Rıza (Aleyhisselam) Ana Adı: Hayzaran […]

Görsel Yok

Hz. İmam Ali Naki aleyhisselam

Şubat 15, 2021 Ehlibeyt Takvimi 0

Adı: Ali (Aleyhisselam) Künyesi: Ebul Hasan Doğum Yeri: Medine yakınlarında Serya adlı bir köy Doğum Tarihi: Hicretin 212. yılında Zilhicce ayının 15 de Miladi: 6 Mart 828 Baba Adı: İmam Muhammed Takı (Aleyhisselam) Ana Adı: […]

Görsel Yok

Hz. İmam Ali Rıza aleyhisselam

Kasım 23, 2020 Ehlibeyt Takvimi 0

Adı: Ali (Aleyhisselam) Künyesi: Ebul Hasan Doğum Yeri: Medine Doğum Tarihi: Hicretin 148. yılında Zilkade ayının 11 de Milada: 29 Aralık 765 Baba Adı: İmam Musa aleyhisselam Anne Adı: Necme Görev Yaşı: 35 yaşında imam […]

Hz. İmam Muhamed Bakır aleyhisselam

Kasım 23, 2020 Ehlibeyt Takvimi 0

Hicretin 57. yılında dünyaya gelmiştir. Kerbela vakıasında bulunduğunda dört yaşındaydı. 104. ya da 107. yılında (Şia rivayetlerine göre (2) Emevi halifesi Hişam’ın kardeşi oğlu İbrahim b. Velid b. Abdulmelik’in vasıtasıyla zehirletilerek) şehadeti şereflendirdi.

Beşinci İmam aleyhisselam’ın devrinde bir yandan Ümeyye oğullarının zulümleri, İslam topraklarının her bir köşesinde çeşitli kıyamlara ve savaşlara neden olmuştu. Diğer taraftan da Ümeyye oğullarının kendi arasında çeşitli anlaşmazlıklar meydana geldi ve bunlar hükümeti kendisine meşgul etmiş ve Ehl-i Beyt aleyhisselam ‘a taarruz etmekten biraz da olsa alıkoymuştu.

Görsel Yok

Hz. İmam Ali Zeynel Abidin aleyhisselam

Kasım 23, 2020 Ehlibeyt Takvimi 0

Adı: Ali aleyhisselam Künyesi: Ebu Muhammed Lakabı: Seccad, Zeynelabidin Doğum Yeri: Medine Doğum Tarihi: Hicretin 37. yılında Şaban ayının 5 de (Miladi:16 Ocak 658) Baba Adı: İmam Hüseyin aleyhisselam Anne Adı: Şehribanu Görev Yaşı: 22 […]