2022 Önemli Günler Tahmini Veriler

<< Sola & Sağa Kaydır >>

GÜNÜN ADI VE MAHİYETİHİCRİ TARİHMİLADİ TARİH (tahmin)
Cemaziyelahir Ayının İlk Günü01 Cemaziyelahir 144514 Aralık 2023
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 2. Rivayet03 Cemaziyelahir 144516 Aralık 2023
Hz. Ümmül Benin selamullahi aleyhanın Vefatı13 Cemaziyelahir 144526 Aralık 2023
2024 Yılı Başlangıcı18 Cemaziyelahir 144501 Ocak 2024
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha'nın Doğumu20 Cemaziyelahir 144502 Ocak 2024
Üç Ayların Başlangıcı - Recep Ayının İlk Günü01 Recep 144512 Ocak 2024
Hz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın Doğumu (5. İmam) 01 Recep 144501 Recep 144512 Ocak 2024
Hz. İmam Ali Naki aleyhisselam'ın Şehadeti (10. İmam)03 Recep 144514 Ocak 2024
Regaip Gecesi (Recep ayı İlk Cuma Akşamı)İlk Perşembe'yi Cumaya Bağlayan Gece11 Ocak 2024
Hz. Ali Asgar aleyhisselam'ın Doğumu09 Recep 144520 Ocak 2024
Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın Doğumu (9. İmam)10 Recep 144521 Ocak 2024
Hz. İmam Ali aleyhisselam'ın Doğumu (1. İmam)13 Recep 144524 Ocak 2024
Hz. Zeynebi Kübra selamullahi aleyha'nın Vefatı15 Recep 144526 Ocak 2024
Hz. İmam Musai Kazım aleyhisselam'ın Şehadeti (7. İmam)25 Recep 144505 Şubat 2024
Hz. Ebu Talip aleyhisselam'ın Vefatı26 Recep 144506 Şubat 2024
Bi’ set (Meb’es) Bayramı27 Recep 144507 Şubat 2024
Şaban Ayının İlk Günü01 Şaban 144511 Şubat 2024
Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam'ın Doğumu (3. İmam)03 Şaban 144513 Şubat 2024
Hz. Ebul Fazl Abbas aleyhisselam'ın Doğumu04 Şaban 144514 Şubat 2024
Hz. İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın Doğumu (4. İmam)05 Şaban 144515 Şubat 2024
Hz. Ali Ekber aleyhisselam'ın Doğumu11 Şaban 144521 Şubat 2024
Berat Gecesi15 Şaban 144525 Şubat 2024
Hz. İmam Mehdi (accelallahu fereceh'in Doğumu (12. İmam)15 Şaban 144525 Şubat 2024
Ramazan Ayının İlk Günü01 Ramazan 144511 Mart 2024
Hz. Haticei Kübra selamullahi aleyha'nın Vefatı10 Ramazan 144520 Mart 2024
Hz. İmam Hasan aleyhisselam'ın Doğumu (2. İmam)15 Ramazan 144525 Mart 2024
Kadir Gecesi (1. İhya Gecesi)18 Ramazan 144528 Mart 2024
Hz. İmam Ali (aleyhisselam)’ ın Başından darbe alması19 Ramazan 144529 Mart 2024
Kadir Gecesi (2. İhya Gecesi)20 Ramazan 144530 Mart 2024
Hz. İmam Ali (aleyhisselam) şehadet (1. İmam )21 Ramazan 144531 Mart 2024
Kadir Gecesi (3. İhya Gecesi)22 Ramazan 144501 Nisan 2024
Ramazan Bayramı - Şevval Ayının İlk Günü01 Şevval 144510 Nisan 2024
Baqi Kabristan'ının Vehhabilerce Dağıtılması08 Şevval 144517 Nisan 2024
Hz. Hamza aleyhisselam'ın Şehadeti15 Şevval 144524 Nisan 2024
Hz. İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın Şehadeti (6. İmam)25 Şevval 144504 Mayıs 2024
Zilkade Ayının İlk Günü01 Zilkade 144509 Mayıs 2024
Hz. Masume selamullahi aleyha'nın Doğumu01 Zilkade 144509 Mayıs 2024
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın Doğumu ( 8. İmam)11 Zilkade 144519 Mayıs 2024
Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın Şehadeti (9. İmam)Zilkade Sonu06 Haziran 2024
Zilhicce Ayının İlk Günü01 Zilhicce 144507 Haziran 2024
Kutlu İzdivaç ( Hz. Ali aleyisselam & Hz. Fatime selamullahi aleyh)01 Zilhicce 144507 Haziran 2024
Hz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın Şehadeti (5. İmam)07 Zilhicce 144513 Haziran 2024
Müslim B. Akil ve Hani B. Urve'nin Şehadetleri09 Zilhicce 144515 Haziran 2024
Kurban Bayramı10 Zilhicce 144516 Haziran 2024
Hz. İmam Ali Nagi aleyhisselam'ın Doğumu (10. İmam)15 Zilhicce 144521 Haziran 2024
Gadiri Hum (Velayet) Bayramı)18 Zilhicce 144524 Haziran 2024
İmam Musa Kazım aleyhisselam'ın Doğumu (7. İmam)20 Zilhicce 144526 Haziran 2024
Mübahale Günü24 Zilhicce 144530 Haziran 2024
Muharrem Ayının İlk Günü01 Muharrem 144607 Temmuz 2024
TASUA9 Muharrem 144616 Temmuz 2024
Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam'ın Şehadeti (3. İmam) AŞURA10 Muharrem 144617 Temmuz 2024
Hz. Ebul Fazl Abbas aleyhisselam'ın Şehadeti10 Muharrem 144617 Temmuz 2024
3. Hz. İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın Şehadeti (4. İmam)25 Muharrem 144601 Ağustos 2024
Sefer Ayının İlk Günü01 Sefer 144605 Ağustos 2024
Hz. Rugayye selamullahi aleyha'nın Şehadeti05 Sefer 144609 Ağustos 2024
Erbain (İmam Hüseyin aleyhisselam’ın Şahadetinin 40. Günü)20 Sefer 144624 Ağustos 2024
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve alih'in Şehadeti28 Sefer 144601 Eylül 2024
Hz. İmam Hasan aleyhisselam'ın Şehadeti (2. İmam)28 Sefer 144601 Eylül 2024
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın Şehadeti (8. İmam)Sefer Sonu03 Eylül 2024
Rebiulevvel Ayının İlk Günü01 Rebiulevvel 144604 Eylül 2024
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih)’ in Hicreti01 Rebiulevvel 144604 Eylül 2024
Leylet'ul Mebit01 Rebiulevvel 144604 Eylül 2024
Hz. Sakine selamullahi aleyha'nın Şehadeti05 Rebiulevvel 144608 Eylül 2024
Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam'ın Şehadeti (11. İmam)08 Rebiulevvel 144611 Eylül 2024
İmam Mehdi’nin (aleyhisselam) imametinin başlangıcı (Eiduz Zehra)09 Rebiulevvel 144612 Eylül 2024
Kutlu İzdivaç (Hz. Peygamber & Hz. Hatice aleyhimusselam)10 Rebiulevvel 144613 Eylül 2024
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve alih'in Doğumu17 Rebiulevvel 144620 Eylül 2024
Hz. İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın Doğumu (6. İmam)17 Rebiulevvel 144620 Eylül 2024
Rebiulahir Ayının İlk Günü01 Rebiulahir 144604 Ekim 2024
Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam'ın Doğumu (11. İmam)08 Rebiulahir 144611 Ekim 2024
Hz. Fatımei Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 1. Rivayet08 Rebiulahir 144611 Ekim 2024
Hz. Masume selamullahi aleyha'nın Vefatı10 Rebiulahir 144613 Ekim 2024
Cemadiyelevvel Ayının İlk Günü01 Cemadiyelevvel 144603 Kasım 2024
Hz. Zeynep Kübra selamullahi aleyha'nın Doğumu05 Cemadiyelevvel 144607 Kasım 2024
Hz. Caferi Tayyar aleyhisselam'ın şehadeti06 Cemadiyelevvel 144608 Kasım 2024
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 1. Rivayet13 Cemadiyelevvel 144615 Kasım 2024
Cemaziyelahir Ayının İlk Günü01 Cemaziyelahir 144602 Aralık 2024
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 2. Rivayet03 Cemaziyelahir 144604 Aralık 2024
Hz. Ümmül Benin selamullahi aleyhanın Vefatı13 Cemaziyelahir 144514 Aralık 2024
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha'nın Doğumu20 Cemaziyelahir 144321 Aralık 2024
2023 Yılı Verileri--
Hz. Ümmül Benin selamullahi aleyhanın Vefatı13 Cemaziyelahir 144405 Ocak 2023
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha'nın Doğumu20 Cemaziyelahir 144412 Ocak 2023
Üç Ayların Başlangıcı - Recep Ayının İlk Günü01 Recep 144423 Ocak 2023
Hz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın Doğumu (5. İmam) 01 Recep 144401 Recep 144423 Ocak 2023
Hz. İmam Ali Naki aleyhisselam'ın Şehadeti (10. İmam)03 Recep 144425 Ocak 2023
Regaip Gecesi (Recep ayı İlk Cuma Akşamı)İlk Perşembe'yi Cumaya Bağlayan Gece26 Ocak 2023
Hz. Ali Asgar aleyhisselam'ın Doğumu09 Recep 144431 Ocak 2023
Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın Doğumu (9. İmam)10 Recep 144401 Şubat 2023
Hz. İmam Ali aleyhisselam'ın Doğumu (1. İmam)13 Recep 144404 Şubat 2023
Hz. Zeynebi Kübra selamullahi aleyha'nın Vefatı15 Recep 144406 Şubat 2023
Hz. İmam Musai Kazım aleyhisselam'ın Şehadeti (7. İmam)25 Recep 144416 Şubat 2023
Hz. Ebu Talip aleyhisselam'ın Vefatı26 Recep 144417 Şubat 2023
Bi’ set (Meb’es) Bayramı27 Recep 144418 Şubat 2023
Şaban Ayının İlk Günü01 Şaban 144421 Şubat 2023
Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam'ın Doğumu (3. İmam)03 Şaban 144423 Şubat 2023
Hz. Ebul Fazl Abbas aleyhisselam'ın Doğumu04 Şaban 144424 Şubat 2023
Hz. İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın Doğumu (4. İmam)05 Şaban 144425 Şubat 2023
Hz. Ali Ekber aleyhisselam'ın Doğumu11 Şaban 144403 Mart 2023
Berat Gecesi15 Şaban 144407 Mart 2023
Hz. İmam Mehdi (accelallahu fereceh'in Doğumu (12. İmam)15 Şaban 144407 Mart 2023
Ramazan Ayının İlk Günü01 Ramazan 144423 Mart 2023
Hz. Haticei Kübra selamullahi aleyha'nın Vefatı10 Ramazan 144401 Nisan 2023
Hz. İmam Hasan aleyhisselam'ın Doğumu (2. İmam)15 Ramazan 144406 Nisan 2023
Kadir Gecesi (1. İhya Gecesi)18 Ramazan 144409 Nisan 2023
Hz. İmam Ali (aleyhisselam)’ ın Başından darbe alması19 Ramazan 144410 Nisan 2023
Kadir Gecesi (2. İhya Gecesi)20 Ramazan 144411 Nisan 2023
Hz. İmam Ali (aleyhisselam) şehadet (1. İmam )21 Ramazan 144412 Nisan 2023
Kadir Gecesi (3. İhya Gecesi)22 Ramazan 144413 Nisan 2023
Ramazan Bayramı - Şevval Ayının İlk Günü01 Şevval 144421 Nisan 2023
Baqi Kabristan'ının Vehhabilerce Dağıtılması08 Şevval 144428 Nisan 2023
Hz. Hamza aleyhisselam'ın Şehadeti15 Şevval 144405 Mayıs 2023
Hz. İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın Şehadeti (6. İmam)25 Şevval 144415 Mayıs 2023
Zilkade Ayının İlk Günü01 Zilkade 144421 Mayıs 2023
Hz. Masume selamullahi aleyha'nın Doğumu01 Zilkade 144421 Mayıs 2023
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın Doğumu ( 8. İmam)11 Zilkade 144431 Mayıs 2023
Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın Şehadeti (9. İmam)Zilkade Sonu18 Haziran 2023
Zilhicce Ayının İlk Günü01 Zilhicce 144419 Haziran 2023
Kutlu İzdivaç ( Hz. Ali aleyisselam & Hz. Fatime selamullahi aleyh)01 Zilhicce 144419 Haziran 2023
Hz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın Şehadeti (5. İmam)07 Zilhicce 144425 Haziran 2023
Terviye Günü8 Zilhicce 1444026 Haziran 2023
Müslim B. Akil ve Hani B. Urve'nin Şehadetleri09 Zilhicce 144427 Haziran 2023
Kurban Bayramı10 Zilhicce 144428 Haziran 2023
Hz. İmam Ali Nagi aleyhisselam'ın Doğumu (10. İmam)15 Zilhicce 144403 Temmuz 2023
Gadiri Hum (Velayet) Bayramı)18 Zilhicce 144407 Temmuz 2023
İmam Musa Kazım aleyhisselam'ın Doğumu (7. İmam)20 Zilhicce 144409 Temmuz 2023
Mübahale Günü24 Zilhicce 144413 Temmuz 2023
Harre Faciası (Yezid' eli ile..)28 Zilhicce 144416 Temmuz 2023
Muharrem Ayının İlk Günü01 Muharrem 144519 Temmuz 2023
TASUA9 Muharrem 144527 Temmuz 2023
Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam'ın Şehadeti (3. İmam) AŞURA10 Muharrem 144528 Temmuz 2023
Hz. Ebul Fazl Abbas aleyhisselam'ın Şehadeti10 Muharrem 144528 Temmuz 2023
3. Hz. İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın Şehadeti (4. İmam)25 Muharrem 144512 Ağustos 2023
Sefer Ayının İlk Günü01 Sefer 144517 Ağustos 2023
Hz. Rugayye selamullahi aleyha'nın Şehadeti05 Sefer 144521 Ağustos 2023
Erbain (İmam Hüseyin aleyhisselam’ın Şahadetinin 40. Günü)20 Sefer 144505 Eylül 2023
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve alih'in Şehadeti28 Sefer 144513 Eylül 2023
Hz. İmam Hasan aleyhisselam'ın Şehadeti (2. İmam)28 Sefer 144513 Eylül 2023
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın Şehadeti (8. İmam)Sefer Sonu15 Eylül 2023
Rebiulevvel Ayının İlk Günü01 Rebiulevvel 144516 Eylül 2023
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih)’ in Hicreti01 Rebiulevvel 144516 Eylül 2023
Leylet'ul Mebit01 Rebiulevvel 144516 Eylül 2023
Hz. Sakine selamullahi aleyha'nın Şehadeti05 Rebiulevvel 144520 Eylül 2023
Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam'ın Şehadeti (11. İmam)08 Rebiulevvel 144523 Eylül 2023
İmam Mehdi’nin (aleyhisselam) imametinin başlangıcı (Eiduz Zehra)09 Rebiulevvel 144524 Eylül 2023
Kutlu İzdivaç (Hz. Peygamber & Hz. Hatice aleyhimusselam)10 Rebiulevvel 144525 Eylül 2023
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve alih'in Doğumu17 Rebiulevvel 144502 Ekim 2023
Hz. İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın Doğumu (6. İmam)17 Rebiulevvel 144502 Ekim 2023
Rebiulahir Ayının İlk Günü01 Rebiulahir 144516 Ekim 2023
Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam'ın Doğumu (11. İmam)08 Rebiulahir 144523 Ekim 2023
Hz. Fatımei Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 1. Rivayet08 Rebiulahir 144523 Ekim 2023
Hz. Masume selamullahi aleyha'nın Vefatı10 Rebiulahir 144525 Ekim 2023
Cemadiyelevvel Ayının İlk Günü01 Cemadiyelevvel 144514 Kasım 2023
Hz. Zeynep Kübra selamullahi aleyha'nın Doğumu05 Cemadiyelevvel 144518 Kasım 2023
Hz. Caferi Tayyar aleyhisselam'ın şehadeti06 Cemadiyelevvel 144519 Kasım 2023
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 1. Rivayet13 Cemadiyelevvel 144526 Kasım 2023
Cemaziyelahir Ayının İlk Günü01 Cemaziyelahir 144514 Aralık 2023
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 2. Rivayet03 Cemaziyelahir 144516 Aralık 2023
Hz. Ümmül Benin selamullahi aleyhanın Vefatı13 Cemaziyelahir 144526 Aralık 2023
2022 Yılı Verileri--
Cemaziyelahir Ayının İlk Günü01 Cemaziyelahir 144304 Ocak 2022
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 2. Rivayet03 Cemaziyelahir 144306 Ocak 2022
Hz. Ümmül Benin selamullahi aleyhanın Vefatı13 Cemaziyelahir 144316 Ocak 2022
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha'nın Doğumu20 Cemaziyelahir 144323 Ocak 2022
Üç Ayların Başlangıcı - Recep Ayının İlk Günü01 Recep 144302 Şubat 2022
Hz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın Doğumu (5. İmam) 01 Recep 144301 Recep 144302 Şubat 2022
Regaip Gecesi (Recep ayı İlk Cuma Akşamı)İlk Perşembe'yi Cumaya Bağlayan Gece03 Şubat 2022
Hz. İmam Ali Naki aleyhisselam'ın Şehadeti (10. İmam)03 Recep 144304 Şubat 2022
Hz. Ali Asgar aleyhisselam'ın Doğumu09 Recep 144310 Şubat 2022
Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın Doğumu (9. İmam)10 Recep 144311 Şubat 2022
Hz. İmam Ali aleyhisselam'ın Doğumu (1. İmam)13 Recep 144314 Şubat 2022
Hz. Zeynebi Kübra selamullahi aleyha'nın Vefatı15 Recep 144316 Şubat 2022
Hz. İmam Musai Kazım aleyhisselam'ın Şehadeti (7. İmam)25 Recep 144326 Şubat 2022
Hz. Ebu Talip aleyhisselam'ın Vefatı26 Recep 144327 Şubat 2022
Bi’ set (Meb’es) Bayramı27 Recep 144328 Şubat 2022
Şaban Ayının İlk Günü01 Şaban 144304 Mart 2022
Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam'ın Doğumu (3. İmam)03 Şaban 144306 Mart 2022
Hz. Ebul Fazl Abbas aleyhisselam'ın Doğumu04 Şaban 144307 Mart 2022
Hz. İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın Doğumu (4. İmam)05 Şaban 144308 Mart 2022
Hz. Ali Ekber aleyhisselam'ın Doğumu11 Şaban 144314 Mart 2022
Berat Gecesi15 Şaban 144318 Mart 2022
Hz. İmam Mehdi (accelallahu fereceh'in Doğumu (12. İmam)15 Şaban 144318 Mart 2022
Ramazan Ayının İlk Günü01 Ramazan 144302 Nisan 2022
Hz. Haticei Kübra selamullahi aleyha'nın Vefatı10 Ramazan 144311 Nisan 2022
Hz. İmam Hasan aleyhisselam'ın Doğumu (2. İmam)15 Ramazan 144316 Nisan 2022
Kadir Gecesi (1. İhya Gecesi)18 Ramazan 144319 Nisan 2022
Hz. İmam Ali (aleyhisselam)’ ın Başından darbe alması19 Ramazan 144320 Nisan 2022
Kadir Gecesi (2. İhya Gecesi)20 Ramazan 144321 Nisan 2022
Hz. İmam Ali (aleyhisselam) şehadet (1. İmam )21 Ramazan 144322 Nisan 2022
Kadir Gecesi (3. İhya Gecesi)22 Ramazan 144323 Nisan 2022
Ramazan Bayramı - Şevval Ayının İlk Günü01 Şevval 144302 Mayıs 2022
Baqi Kabristan'ının Vehhabilerce Dağıtılması08 Şevval 144309 Mayıs 2022
Hz. Hamza aleyhisselam'ın Şehadeti15 Şevval 144316 Mayıs 2022
Hz. İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın Şehadeti (6. İmam)25 Şevval 144326 Mayıs 2022
Zilkade Ayının İlk Günü01 Zilkade 144331 Mayıs 2022
Hz. Masume selamullahi aleyha'nın Doğumu01 Zilkade 144331 Mayıs 2022
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın Doğumu ( 8. İmam)11 Zilkade 144310 Haziran 2022
Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın Şehadeti (9. İmam)Zilkade Sonu29 Haziran 2022
Zilhicce Ayının İlk Günü01 Zilhicce 144330 Haziran 2022
Kutlu İzdivaç ( Hz. Ali aleyisselam & Hz. Fatime selamullahi aleyh)01 Zilhicce 144330 Haziran 2022
Hz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın Şehadeti (5. İmam)07 Zilhicce 144306 Temmuz 2022
Müslim B. Akil ve Hani B. Urve'nin Şehadetleri09 Zilhicce 144308 Temmuz 2022
Kurban Bayramı10 Zilhicce 144309 Temmuz 2022
Hz. İmam Ali Nagi aleyhisselam'ın Doğumu (10. İmam)15 Zilhicce 144314 Temmuz 2022
Gadiri Hum (Velayet) Bayramı)18 Zilhicce 144317 Temmuz 2022
İmam Musa Kazım aleyhisselam'ın Doğumu (7. İmam)20 Zilhicce 144319 Temmuz 2022
Mübahale Günü24 Zilhicce 144323 Temmuz 2022
Muharrem Ayının İlk Günü01 Muharrem 144430 Temmuz 2022
TASUA9 Muharrem 144407 Ağustos 2022
Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam'ın Şehadeti (3. İmam) AŞURA10 Muharrem 144408 Ağustos 2022
Hz. Ebul Fazl Abbas aleyhisselam'ın Şehadeti10 Muharrem 144408 Ağustos 2022
3. Hz. İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın Şehadeti (4. İmam)25 Muharrem 144423 Ağustos 2022
Sefer Ayının İlk Günü01 Sefer 144428 Ağustos 2022
Hz. Rugayye selamullahi aleyha'nın Şehadeti05 Sefer 144401 Eylül 2022
Erbain (İmam Hüseyin aleyhisselam’ın Şahadetinin 40. Günü)20 Sefer 144416 Eylül 2022
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve alih'in Şehadeti28 Sefer 144424 Eylül 2022
Hz. İmam Hasan aleyhisselam'ın Şehadeti (2. İmam)28 Sefer 144424 Eylül 2022
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın Şehadeti (8. İmam)Sefer Sonu26 Eylül 2022
Rebiulevvel Ayının İlk Günü01 Rebiulevvel 144427 Eylül 2022
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih)’ in Hicreti01 Rebiulevvel 144427 Eylül 2022
Leylet'ul Mebit01 Rebiulevvel 144427 Eylül 2022
Hz. Sakine selamullahi aleyha'nın Şehadeti05 Rebiulevvel 144401 Ekim 2022
Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam'ın Şehadeti (11. İmam)08 Rebiulevvel 144404 Ekim 2022
İmam Mehdi’nin (aleyhisselam) imametinin başlangıcı (Eiduz Zehra)09 Rebiulevvel 144405 Ekim 2022
Kutlu İzdivaç (Hz. Peygamber & Hz. Hatice aleyhimusselam)10 Rebiulevvel 144406 Ekim 2022
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve alih'in Doğumu17 Rebiulevvel 144413 Ekim 2022
Hz. İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın Doğumu (6. İmam)17 Rebiulevvel 144413 Ekim 2022
Rebiulahir Ayının İlk Günü01 Rebiulahir 144426 Ekim 2022
Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam'ın Doğumu (11. İmam)08 Rebiulahir 144402 Kasım 2022
Hz. Fatımei Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 1. Rivayet08 Rebiulahir 144402 Kasım 2022
Hz. Masume selamullahi aleyha'nın Vefatı10 Rebiulahir 144404 Kasım 2022
Cemadiyelevvel Ayının İlk Günü01 Cemadiyelevvel 144425 Kasım 2022
Hz. Zeynep Kübra selamullahi aleyha'nın Doğumu05 Cemadiyelevvel 144429 Kasım 2022
Hz. Caferi Tayyar aleyhisselam'ın şehadeti06 Cemadiyelevvel 144430 Kasım 2022
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 1. Rivayet13 Cemadiyelevvel 144407 Aralık 2022
Cemaziyelahir Ayının İlk Günü01 Cemaziyelahir 144425 Aralık 2022
Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyhanın Şehadeti 2. Rivayet03 Cemaziyelahir 144427 Aralık 2022

 

2 thoughts on “2022 Önemli Günler Tahmini Veriler”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.