Gün: 28 Kasım 2023

MUHSİN adını cinsiyet bilmeden nasıl koydular?MUHSİN adını cinsiyet bilmeden nasıl koydular?

<div class="members-access-error"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title">MUHSİN adını cinsiyet bilmeden nasıl koydular?</h1> </header> <div class="entry-content"> <p><b>Şeklinde gelen soruya istinaden;</b></p> <p><b>İbrahim b. Seyyar-i Nezzam Mu’tezili (160-231), nazım ve nesirdeki sözlerinin güzelliğinden dolayı kendisine Nezzam olarak lakap takmışlardır. Nezzam, çeşitli [...]