Altın Yüzük & İpek Elbise Haram mı?

Bismillah…

Değerli velayet dostları bilindiği üzere en çok akla takılan sorulardan birisi de ERKEK olan bir bireyin altın yüzük takması, onunla ziynetlenmesi konusudur? Peki İSLAM dini bu konuda ne buyurmaktadır. Bu konuda bir kaç hadis ve ulemadan örnekler ile hazırladığımız yazıyı hizmetinize sunmak isteriz.

Öncelikle mumin bir kulun din kardeşine karşı güzel giyimli ve güler yüzlü olması İSLAM’ın tavsiye ettiği bir eylemdir. Ancak bununla birlikte belli kuralları da yüce Allah kullarına emretmiştir.

S1- Erkek altın yüzük takabilir mi?

S2- Beyaz ve sarı olan altın arasında bir fark var mıdır?

S3- Erkek altın yüzük ile namaz kılabilir mi?

S4- Yüzük taşlarının bir anlamı var mıdır? (Akik, firuze, dor, vb.)

C1- Erkek altın yüzük takabilir mi?

Yüzük takmanın fazileti ile ilgili bir çok hadislerin olduğu kaynaklarda mevcuttur. Muminin ziynetidir. Mevla Emirel Muminin aleyhisselam’da nitekim yüzüğünü rukuu halinde zekat vermiştir. Makale birkaç hadis ve ulema görüşü ile son bulacaktır.

Hadis 1:

İmam Sadık (aleyhisselam) buyurur:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:”إياك أن تتختم بالذهب، فإنه حليتك في الجنة

“Allah Resulu (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Ali (aleyhisselam)-a şöyle buyurdu:

“Seni altın yüzük takmaktan sakındırırım. Hakikaten o senin cennetteki ziynetindir”.

Kaynak: “Mekarimul-Ahlak, s 86”.

Hadis 2:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيع ونهانا عن سبع: … عن خاتم الذهب، وعن الشرب في انية الذهب

“Allah Resulu (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) bize yedi şeyi yapmayı emr etmişdir…..Yedi şeyi ise yasaklamıştır…..(Yasakladığı şeylerden biri) altın yüzük takmak ve altın kapta bir şey içmek olmuştur”.

Kaynak: “Mekarimul-Ahlak, s 86”.

Hadis 3:

“Elinde altın yüzük karar kılma (takma)!”

Kaynak: “Vesailuş-şia, c 4, s 413”.

Hadis 4:

“Erkek altın giyinmez ve onla da namaz kılmaz. Çünkü altın cennet ehlinin giyimlerindendir”.

Kaynak: “Vesailuş-şia, c 4, s 413”.

Hadis 5:

“Demir cehennem ehlinin, altın ise cennet ehlinin zinetidir. Dünyada ise Allah altını hanımlara ziynet karar kılmıştır. Erkeklere ise onu giymeyi ve onunla namaz kılmayı haram etmiştir”.

Kaynak: “Vesailuş-şia, c 4, s 414”.

Hadis 6:

İmam Baqır (aleyhisselam) buyurmuştur:

“Bir gün Allah Resulu (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Emirul-muminin Ali (aleyhisselam)-a şöyle buyurdu:

“Ey Ali(aleyhisselam)! Ben senin için istediğim bir şeyi, kendim için de istiyorum. Senin için hoşlanmadığım bir şeyi, kendim için de hoşlanmıyorum. Hiç bir zaman altın yüzük takma!”.

Kaynak: “Vesailuş-şia, c 3, bab 30, h 6”.

Hadis 7:

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ves sellem şöyle buyurdu:

Ya Ali Aleyhisselam! Altın yüzük takma ve ipek elbise giyme. Bunlar senin cennetteki süslerindir.

Kaynak: Hilyetul Muttaqin”.

C1- Beyaz ve sarı olan altın arasında bir fark var mıdır?

Toplumda beyaz altın haram değil, erkek takabilir görüşü yaygındır. Peki bu görüş ne kadar doğrudur. Acaba beyaz altından kasıt nedir? Dilimizde beyaz altın dediğimiz şey acaba ham maddesi altın olan beyaz renkli bir şey mi? Yoksa başlı başına ayrı bir şey mi? Bu konuya hakim olmak adına biraz bilimsel anlamda bilgiler paylaşmak durumundayız.

Açıklama:

Beyaz altın, sarı altın ile aynı özellikleri gösteren değerli bir metaldir. Sadece, beyaz rengi alabilmesi için içerisindeki alaşım farklılık gösterir. Bu yüzden içerisine gümüş, çinko, nikel gibi beyaz renk veren metaller ilave edilir.”

İşte bu durumda sarı altın içine ilave edilen beyaz renk almasını sağlayan metallerden oluşan karışım ile elde edilen beyaz altın esasen sarı altının türevidir. Buna bağlı olarak bu şekilde elde edilen beyaz altının takılması da sakıncalıdır. Karışım oranları göz önünde bulundurulacak olursa sarı altın çok çok az miktarda olur ve yok denecek seviyeye düşerse takılması mümkün olur. Ki altını yok denecek kadar az ise de beyaz altın demekte saçma olacaktır!

Altına nikel karıştırılarak beyaz altın elde edilir. Ayrıca Asıl beyaz altın tabiri ile ünlü olan platininde eklenmesi ile yine sarı altından beyaz renkli altın elde edilir. Beyaz altın ile ilgili ulemanın görüşlerini eklememiz faydalı olacağını ümit etmekteyiz.

Ulemadan Gelen Yanıtlar:

Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Beyaz altın denen şey, renk veren bir madde katılması sonucunda beyaza dönüşen sarı altınsa haramdır. Ama altın onda yok denecek kadar az ise sakıncası yoktur; ayrıca platin de sakıncasızdır.

Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Altın (suyla rengi değiştirilse bile) boyuna takılan zincir, parmağa takılan yüzük, bileğe takılan saat gibi olursa erkeğe haramdır ve namazı batıl eder. Platin metalini takmanın sakıncası yoktur.

Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Erkeğin, hangi renkte olursa olsun (beyazda olsa) altın takması caiz değildir ve namazı batıl eder. Ama başka bir metal olan platinin sakıncası yoktur.

Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Rengi beyazda olsa gerçekten altın ise caiz değildir. Ama başka bir metal olan platine beyaz altın deniyorsa sakıncası yoktur.

Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani’nin Bürosu: Süs için kullanılan her türlü altın, ister evlilik için olan halka yüzük olsun, ister gerdanlık olsun hatta saatin kayışında bile olsa erkeklere haramdır. Beyaz altın da eğer bilinen beyaz altın ise ve değeri sarı altının değerinde ve gerçekte suyla yüzünün rengi değiştirilmiş sarı altın ise erkeklere haramdır. Ama beyaz altından maksat, altından daha pahalı olan platin ise erkeklerin onu kullanması helaldir.

C3- Erkek altın yüzük ile namaz kılabilir mi?

Erkeğin altın olan elbise, seccade, yüzük ve ya her hangi bir altın takı ile namaz kılması caiz değildir. Namazı batıl eder. Bu konulara namaz kılanın elbisesi başlığı ile risalelere bakabilirsiniz.

C4- Yüzük taşlarının bir anlamı var mıdır? (Akik, firuze, yakut.)

  1. Akik Taşı.  

Bu konuda Allah Resulu (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) buyurmuştur:

             تختموا بخواتيم العقيق، فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه

“Akik taşı olan yüzükler takın. Çünkü sizlerden birinizin üzerinde akik taşı olduğu müddetçe onda gam olmaz/gelmez”.

تختموا بالعقيق، فإن جبريل عليه السلام أتاني به من الجنة، فقال: يا محمد تختم بالعقيق ومر أمتك أن يتختموا به

Akik taşı olan yüzükler takın. Çünkü Cebrail (aleyhisselam) o taşı bana cennetten getirdi ve bana dedi ki: Ey Muhammed (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) , akik taşı olan yüzük tak ve ümmetine de bunu emr et!

Kaynak: “Mekarimul-Ahlak, Şeyh Tabersi, s 87”.

  1. Yakut taşı.

Bu konuda İmam Sadık (aleyhisselam) buyurmuştur:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “التختم بالياقوت ينفي الفقر

“Allah Resulu (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)  buyurmuştur ki, yakut taşı olan yüzük takmak fakirliği uzak eder”.

Kaynak: “Mekarimul-Ahlak, Şeyh Tabersi, s 87”.

  1. Firuze taşı.

Bu konuda İmam Sadık (aleyhisselam) buyurmuştur:

من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه

“Her kim firuze taşı olan yüzük takarsa, onun eli ihtiyaçlı olmaz”.

Kaynak: “El-kafi, c 6, s 472”.

İmam Kazım (aleyhisselam)-ın sahabelerinden biri şöyle rivayet eder:

Bir gün İmamın (aleyhisselam) yanına gitdim, gördüm ki, parmağında firuze taşı olan bir yüzük var. Yüzüğün üstünde ise “الله الملك” (Allah Meliktir) yazılmıştı. Ben bir hayli o yüzüğe baktım. O sırada İmam (aleyhisselam) bana şöyle buyurdu:

-Sana ne olmuş ki, bu yüzüğe bu kadar bakıyorsun?

Ben cevabında böyle arz ettim:

-Bana böyle ulaşmıştır ki, Emirul-muminin Ali (aleyhisselam)-ın da firuze taşlı bir yüzüğü olmuştur ve üzerinde de “الله الملك” (Allah Melikdir) sözü yazılmıştır.

İmam (aleyhiselam) bana şöyle buyurdu:

-Sen o yüzüğü tanoyor musun?

Ben cevabında arz ettim:

-Hayır, tanımıyorum.

İmam (aleyhisselam) buyurdu:  

-Bu o yüzüktür.

İmam (aleyhisselam) yine buyurdu:

-Sen bunun sebebini biliyor musun?

Ben cevabında dedim:

-Hayır, bilmiyorum.

İmam (aleyhisselam) buyurdu:

-Bu yüzüğü Cebrail (aleyhisselam) Allah Resuluna (salalllahu aleyhi ve alihi ve sellem), O da emirul-muminin Ali (aleyhisselam)-a hediye etmiştir.

İmam (aleyhisselam) yine sordu?

-Sen bu yüzüğün adını biliyor musun?

Ben cevabında arz ettim:

-Evet, biliyorum. Bu yüzüğün adı firuzedir.

İmam (aleyhisselam) yine sordu?

-Bunun adı farsçada şöyledir. Peki Arap dilinde ne olduğunu biliyor musun?

Ben cevabında arz ettim:

-Hayır, bimiyorum.

İmam aleyhisselam buyurdu:        

Bu taşın arap dilinde adı “الظفر”“Zafer”-dir.

Kaynak: “El-kafi, c 6, s 472”.

3 thoughts on “Altın Yüzük & İpek Elbise Haram mı?”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.