Posts written by Ehlibeyttakvimi

This author has written 107 articles
Makaleler

Ümmü Gülsüm’ün Vefatı -selamullahi aleyha-

Hz. Ümmü Gülsüm’ün (selamullahi aleyha) vefatı ne zaman gerçekleşmiştir? — Reyahinu’ş Şeriat” kitabının 3. Cilt, 256. Sayfasında Hz. Ümmü Gülsüm’ün Kerbela seferinden Medine’ye döndükten sonra Kerbela ve sonrasında yaşanan acı hadiselere daha fazla dayanamayarak orada şehit olduğu yazmaktadır.
Ziyaretnameler

Hz Fatime Zehra selamullahi aleyha’nın Ziyaretnamesi

Hicret’in onbirinci yılında bugün Hazreti Zehra Selamullahi aleyha şehadete Şeref vermiştir. müslümanlar bugünleri yas ve Matem günleri olarak geçirmeli ona zulüm eden ve hakkını gasp edenlere lanet etmelidirler. Yazının sonunda yazılmış olan ziyaret Fatime selamullahi ziyareti olup rivayetlerde şöyle gelmiştir. ”Kim bu ziyaretle onu ziyaret eder de Allah’tan bağışlanma talep ederse Allah Teala günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar” Zevaid’ul Fevaid kitabında C,Ahir 3. Günü ~Şehadetin 2. Rivayet tarihidir.~ Bugün de şehadet olduğu için yazmayı uygun gördük.
Ziyaretnameler

Ali Yasin Ziyareti

Ehlibeyt Mektebi önemli Ziyaret dualarından biri olan Ali Yasin ziyeretine buradan ulaşabilirsiniz. Şeyh Ahmed B. Ebu Talib Tabersi “İHTİCAC” adlı kitabında, İmam Mehdi aleyhisselam’a sorduğu soruların cevabını aldıktan sonra İmam Mehdi aleyhisselam tarafından Muhammed Himyeri’ye şu ziyaretin ulaştığını rivayet eder:
Dua & Münacaat

Tevessül Duası

Merhum allame Meclisi şöyle nakleder: Bazı muteber kitaplarda Muhammed b. Babaveyh,Tevessül duasını Masum Ehli Beyt aleyhisselam İmamlarından rivayet etmiş ve…
Hicri Kameri Aylar

Cemadiy’el Ahir Ayı

Cemaziy’el Ahir Ayı Cemaziyelahir veya Cemeziyelsani veya Cemeziyelsaniye ya da Cemaziyelahire , hicri kameri ayların altıncısıdır. Bu ay EYYAMİ FATİME günlerini barındırdığı için matem havasında olması gereken bir…
Makaleler

Cemel Savaşı

SİZ BU SAVAŞTA OLSAYDINIZ KİMİN SAFINDA YER ALIRDINIZ?

Bir tarafta Muminler’in annesi olarak tanınan, hürmet edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve alih’in eşi diğer tarafta ise Peygamber sallallahu aleyhi ve alih’in kardeşim ve vasim dediği Ali b. Ebu Talib aleyhisselam. 

Tarih maalesef böylesine bir savaşı kaydetmiştir. Akıl sahipleri Kuran’ın emri gereği geçmiş ümmetlerden, yaşayıslardan ibret almalıdırlar. Hak ve Batıl’ın çizgisini tanımalı ve her daim HAKKIN yanında yer almalıdır. CEMEL SAVAŞI tarihte hak ile Batıl’ın savaşı idi. Evet tarafların Peygamber sallallahu aleyhi ve alih’in yakınları olması zihinleri karıştırsa da konu etraflıca incelendiğinde bir sonuca varılacağı aşikardır. Makalemizin bu konuda aydınlatıcı olmasını ümit etmekteyiz. Yazımıza aşağıdaki yorum alanından eklemeler yapabilir görüşlerinizi ekleyebilirsiniz.

(daha&helliip;)