Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alih

Adı: Yeryüzünde Muhammed gökyüzünde Ahmet diye anılırdı. Lakabı: Resulullah, Hatemu’l-Enbiya, Emin Künyesi: Ebul Kasım Doğum Yeri: Mekke Doğum Tarihi: Miladi 570 yılında Rebiyülevvel ayının 17 ’sinde Cuma günü seher vakti. Baba Adı: Abdullah Anne Adı: Âmine Çocuk Sayısı: Peygamberimizin 3 erkek 4kızı olmak üzere 7 çocuğu vardır. Erkekler: 1- İbrahim 2-Abdullah 3- Kasım. Kızlar: 1- […]

Devamını Oku

Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam

İmam Hüseyin (aleyhisselam) on yıl imamet etti. Yaklaşık altı ay dışında bu müddetin tümü Muaviye’nin hilafeti zamanında en zor koşullar, acı durumlar ve en ağır baskılar altında geçti. Çünkü birinci olarak dini yasalar toplumda değerini kaybetmiş, hükümetin istekleri, Allah ve Resulünun isteklerinin yerini almıştı. İkinci olarak da Muaviye ve dostları bütün mümkün yollara baş vurarak Ehl-i Beyt (aleyhisselam) ‘ı ve Şiilerini zor durumda bırakıp,Hz. Ali’nin (aleyhisselam) ismini yok etmek istiyorlardı. Ayrıca Muaviye, oğlu Yezid’in hilafet temellerini atıp pekiştiriyordu. Halkın bir kısmı Yezid’in hiç bir şeye bağlı olmadığından onun hilafetine razı değillerdi. Muaviye de muhalefetlerin çoğalmasını önlemek için daha fazla baskılara başvuruyordu.

Devamını Oku

makale

Hz. İmam Musa Kazım aleyhisselam

Adı: Musa aleyhisselam Künyesi: Ebu’l Hasan Lakabı: Kazım Doğum Yeri:Mekke ile Medine Arasında Ebavi denilen bir yerde. Doğum Tarihi: Hicretin 127. yılında sefer ayının 7 sinde (Yaygın görüş 20 Zilhicce’dir) Miladi: 18 Kasım 744 Baba Adı: İmam Caferi Sadık aleyhisselam Anne Adı: Humeyda Görev Yaşı: 20 Görev süresi: 35 yıl imamlık yapmıştır. Şehadet Yılı: Hicretin […]

Devamını Oku

İmam Muhammed Taki Cevad aleyhisselam

Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam

Hz. İmam Muhammed Taki aleyhisselam Adı: Muhammed (Aleyhisselam) Künyesi: Ebu Cafer Lakabı: Cevat Doğum Yeri: Medine: Doğum Tarihi: Hicretin 195. yılında Recep ayının 10’ da Miladı: 8 Nisan 811 Baba Adı: İmam Rıza (Aleyhisselam) Ana Adı: Hayzaran Görev Yaşı: İmam Cevat (Aleyhisselam)7 yaşında imam olmuştur. Görev süresi: 18 yıl imamlık yapmıştır. Çocuk Sayısı: İmam’ın 2 erkek 2 […]

Devamını Oku

Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyha

Adı: Fatıma selamullahi aleyha Künyesi: Ümmül Eimme Lakabı: Tahire     Mübarek Lakapları: Sıddıyka: Gerçekleyen, özü sözü tam gerçek olan. Mübareke: Kutlanmış, kutlu olmuş. Tahire: Tertemiz. Zekiye: Arınmış. Razıyye: Allah razılığını kazanmış. Muhaddise: Allah ilhamiyle söz söyleyen. Betül: Arınmış. Zehra: Parıl parıl parlayan. Seyyide: Kadri yüce ve ulu. Meryem’ül-Kübra: Ulu Meryem.       Mübarek Künyeleri: […]

Devamını Oku