Dua & Münacaat – Ehlibeyt Takvimi

Dua & Münacaat

Nudbe Duası

Hakkında Nudbe duası olarak meşhur olan bu dua, içeriğinden de anlaşılacağı üzere, Allah Teala’nın son hüccet ve temsilcisi olan zamanımızın efendisi Hz. İmam Mehdi (accelallahu fereceh) için okunan bir duadır. Bu duanın Kurban, Ramazan ve Gadi-i Hum bayramlarıyla Cuma günleri…

Arefe Duası

Arefe Duası Arefe Duası Hakkında Galib Esedi”nin Bişr ve Beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: Arefe günü -Arafet”ta- İmam…

Şabaniye Münacaatı

Şabaniye Münacatı , Müminlerin Emiri Hz. Ali’den (aleyhisselam) nakledilen bu münacat, denildiğine göre Hz. Ali’den (aleyhisselam) sonra tüm İmamlar tarafından…