Zilhicce Ayı

Zilhicce Ayının Fazileti Belli günler olarak belirtilen bu on güne ilaveten, bu ayın bazı günlerine Kur’an ve hadislerde özel isimler verilmiştir. Örneğin: sekizinci gün için “terviye günü”; dokuzuncu gün için “Arefe günü” ve “Meşhud günü”; Onuncu gün için “Kurban bayramı” veya “Adha bayramı” ya da “Nehr günü” Onbirinci günden onüçüncü gene kadar (Bakara Suresinin 203. Ayetinin mısdakları): […]

Devamını Oku

Zilkade Ayı

Zilkade Ayının Fazileti Özetle bu ay içinde önem arz eden günler; 1 Zilkade Hz Fatime Masume selamullahi aleyha’nın Viladeti 11 Zilkade İmam Ali Rıza aleyhisselam’ın Viladet yıldönümleri 23 Zilkade  İmam Ali Rıza aleyhisselam’ın Şehadeti Şereflendirmeleri (Bir Rivayete Göre) 25 Zilkade Mübarek Gün 29 ya da 30 Zilkade İmam Muhammed Taki aleyhisselam’ın şehadeti şereflendirmesi. Seyyid İbn Tavus bu […]

Devamını Oku

Ramazan Ayı

Ramazan Ayı Ramazan ayı veya Mübarek Ramazan ayı ya da Ramazanu’l-Mübarek , oruç tutmanın Müslümanlara farz olduğu Kameri ayların dokuzuncusudur. Kur’an-ı Kerim, bazı ayetlerin de vurguladığı gibi Ramazan ayında nazil olmuş ve Kadir Gecesi bu aydadır. Hz. İmam Ali (aleyhisselam) Ramazan ayının yirmi birinci günü şehit edilmiştir. Bu sebeple bu ay Şialar nezdinde daha da önem kazanmıştır. Hadislerde Ramazan Ayı Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu […]

Devamını Oku

Şaban Ayı

15Şaban Ayı’nın Fazileti Şaban veya Şabanu’l-Muazzam, hicrî kameri ayların sekizincisidir. Şaban Ayı, Hz. Resulü Ekrem Efendimize (sallallahu aleyhi ve alih) mensuptur. Efendimiz bu ayda oruç tutar ve Ramazan ayıyla birleştirirdi. Masumlardan (aleyhisselam) bu ayın fazileti hakkında nakledilen rivayetlerde, cennete gitmek ve kıyamette ilahî nimet ve kerametlerle karşılaşmak için bu ayda oruç tutulması tavsiye edilmiştir. İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle […]

Devamını Oku

Recep Ayı

Recep Ayı’nın Fazileti Recep ayı, Kameri ayların yedincisidir. Cahiliyet döneminde Recep ayı kutsal bir aydı: bu ayda tanrıları için kurban keserler ve savaşlar haram sayılırdı. İslam’ın doğuşu ile bu ameller tedrici olarak ortadan kalkmıştır. Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (sallallahu aleyhi ve alih) nakledilen şu hadiste: “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Recep […]

Devamını Oku

Cemadiy’el Ahir Ayı

Cemaziy’el Ahir Ayı Cemaziyelahir veya Cemeziyelsani veya Cemeziyelsaniye ya da Cemaziyelahire , hicri kameri ayların altıncısıdır. Bu ay EYYAMİ FATİME günlerini barındırdığı için matem havasında olması gereken bir aydır. Hz Zehra selamullahi aleyhanın musibetini yad etmek eza saklamak bu ayın muhim amellerindendir. Cemaziyelahir Ayı Olayları ve Etkinlikler Üçüncü Gün 1- Hz. Fatıma Zehra’nın (selamullahi aleyha) şehadeti (h. 11) Dördüncü Gün 1- Harun Reşid’in […]

Devamını Oku

Cemazi’yel Evvel Ayı

Cemazi’yel Evvel Ayı Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula hicri kameri ayların beşincisidir.Bu ay EYYAMİ FATİME günlerini barındırdığı için matem havasında olması gereken bir aydır. Hz Zehra selamullahi aleyhanın musibetini yad etmek eza saklamak bu ayın tek ve muhim amelidir.   Cemazi’yel Evvel Ayı Önemli Olay ve Etkinlikler Beşinci Gün 1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (selamullahi aleyha) kutlu doğumu (h. 5) Altıncı Gün […]

Devamını Oku