Ehlibeyt Mektebinde Gece Namazı

İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: 

“Gece namazı insanı yüzü güzel, huyu iyi ve güzel kokulu kılar, rızkı arttırır ve borcu öder, gamı giderir ve göze cila verir.” [1]

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih ) şöyle buyurmuştur:

“Gece namazı, Allah’ın hoşnutluğu ve meleklerin dostluğu için bir vesiledir.” [2]

İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

“Gece namazı kılınan ve Kur’an okunan evler, gökyüzü ehli için yıldız gibi parlar.” [3]

Gece Namazının Kılınış Şekli

Gece namazı toplam 11 rekattır:

1-Gece namazının sekiz rekatı, sabah namazı gibi, iki şer iki şer dört tane iki
rekatlık olmak üzere gece namazı niyetiyle kılınır.

2-İki rekat şef’ namazı: Birinci rekatında, Hamd’dan sonra “Nas” suresi ve
ikinci rekatta, “Felak” suresini okumak daha iyidir.

3-Bir rekat vitir namazı: Hamd’dan sonra, üç kere “Tevhid” suresi, bir kere
“Felak” suresi ve bir kere de “Nas” suresini okumak veya sadece bir sure okumak
doğrudur. Sonra elleri kunut için gökyüzüne doğru kaldırırız ve hacetlerimizi
Allah’tan isteriz ve kırk mümin için dua ederiz.

Allah’tan mağfiret dileriz ve yetmiş defa,

اَ سْتَغْفِرُ اللهِ رَبیِّ وَ اَتُوبُ اِلَيه

“Esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh”

(Allah’tan mağfiret ve bağışlama dileriz ve ona doğru dönüp yöneliriz)

Sonra yedi defa,

هذِهِ مَقامُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ

“Hazihi mekamu’l aizi bike minen nar”

(Kıyamet gününün ateşinden sana sığınanın makamı işte budur)

ve sonra üç yüz defa

اَلْعَفْو

“El Afv”

ve sonran sonra da

رَبِّ اغْفِرْلی وارْحَمْنی وَ تُبْ عَلَیَّ، اِنَّکَ اَنْتَ التَّوابُ الْغَفُورُ
الَّرَحيمْ

“Rabbi iğfirliy verhemniy vetub aleyye, inneke ente tevvabul ğafurur rahim”

cümlesini deriz.

Gece Namazının Hükümleri

1-Sekiz rekatı gece namazı niyetiyle, iki rekatı ise şef’ namazı niyetiyle ve
sonra bir rekatı ise vitir namazı niyetiyle kılınır. Bunların en faziletlileri
vitir namazı ve şef’ namazıdır ve iki rekat olan şef’ namazı bir rekat olan
vitir namazından daha yücedir.

2-Gece namazında, şef’ ve vitir namazıyla iktifa etmek doğrudur ve hatta vakit
dar olduğu zaman sadece vitir namazına iktifa etmek de doğrudur.

3-Gece namazının kılınış vakti, gece yarısından fecr-i sadık’a kadardır ve seher
vakti diğer vakitlerden en iyi olanıdır. Gecenin üçte birinin son kısmı seher
sayılmaktadır ve seherde gece namazı kılmak fecr-i sadıka doğru kılmaktan daha
yücedir. [4]

4-İnsanın, seçme hakkında sahip olduğu halde bile oturarak gece namazı kılması
caizdir. Ama oturarak kıldığı her iki rekatı, ayakta kılınan bir rekat namaz
olarak sayması daha iyidir. Bu yüzden oturarak sekiz tane iki rekatlı, her iki
rekatın da sonunda bir selam ve toplam onaltı rekat olmak üzere gece namazı
niyetiyle; iki tane iki rekatlık namaz ve her iki rekattan sonra selam vermek
üzere toplam dört rekat şef’ namazı niyetiyle ve iki tane bir rekatlık olmak
üzere toplan iki rekat vitir namazı niyetiyle kılmak doğrudur. Ama zorunluluk ve
hastalık nedeniyle onbir rekata kifayet etek de doğrudur.

5-Yolcu kimse, namazını gece yarısından önce kılabilir.

6-Uykuda kalıp gece namazını kılamamaktan korkan genç namazını gece yarısından
önce kılabilir.

7-Gece yarısından sonra gece namazını kılmaya özrü olanlar, misal olarak yaşlı
veya havanın soğumasından korkan yada uykuda cünüp olmaktan korkan kimse
namazını geceden önce kılabilir.

8-(Hamd’dan sonra) Sure okumak, gece namazlarının rekatlarında gerekli değildir
ve Hamd suresini okumakla kifayet etmek doğrudur. Ayrıca kunut da ikinci
rekatlarda vacip değildir ve namazı kunutsuz okumak da doğrudur.

9-Vitir namazı bir rekattır ve onu kunutsuz eda etmek doğrudur.

10-Tüm onbir rekatı bir mecliste (bir kerede) kılmak lazım değildir, aksine
Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) teheccüt ettiği gibi üç kerede kılmak
doğrudur ve (aralarını) ayırmak daha yücedir.

11-Ailesinden gece namazına kalkmak isteyenin kalması için gece namazını yüksek
sesle okumak müstehaptır. Rivayetlerde var olan ve Şehit ve diğerlerinin de
beyan ettiği gibi yüksek sesle okumanın sevabı vardır. (müstehaptır)

İnsanın gösteriş ve riyadan uzak olduğu taktirde yüksek sesle okumanın müstahap
olduğu da bellidir ve eğer Allah korusun riya veya gösteriş olmasından korkarsa,
alçak sesle okuması gerekir. [5]

Gece Namazının Kazasının Fazileti

Gece namazını kılamayan kimse, gündüz kazasını yerine getirebilir. [6]

Hatırlatma: Ali b. İbrahim’in tefsirinde İmam Sadık’tan (aleyhisselam) rivayet
edildiği üzere gece namazının kazasının faziletleri çoktur. Rivayet şöyledir:
“Adamın biri İmam Sadık’a (aleyhisselam) şöyle arzetti: “Fedan olayım! Gece
namazını bir ay, bazen iki ve bazen de üç ay kılamadığım oluyor ve ben onun
kazasını gündüz eda ediyorum. Bu iş caiz midir?” İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle
buyurdu: “Allah’a yemin olsun bu iş senin gözlerinin aydınlanmasına neden olur”
ve imam bu cümleyi üç defa tekrarladı. [7]

İshak b. Ammar, İmam Sadık’tan rivayeti naklettikten sonra, İmam Sadık’ın (aleyhisselam)
babalarından ve onlar da Resulullah’tan şöyle nakletmişlerdir: “Allah-u Teala,
gece namazını gündüz kaza edan kimseyle meleklere karşı övünür ve şöyle buyurur:
“Ey melekler! Bu kulum kendisine vacip kılmadığım şeyin kazasını yerine
getirmektedir. Şahit olun ki ben onu bağışladım” [8]

Gece namazı kılarken, namazın ortasında güneş doğarsa; eğer dört rekatını
kılmışsa diğerlerini kısa ve müstahaplarını yerine getirmeden kılabilir ve eğer
daha dört rekatını kılmamışsa başladığı o iki rekatı bitirir, sonra iki rekat
sabahın nafilesini yerine getirir ve ondan sonra da iki rekat vacip olan sabah
namazını kılar. Bunları yaptıktan sonra da gece namazının geriye kalanının
kazasını yerine getirir. Eğer daha hiç namaza başlamamışsa, sabah namazının
nafilesini kıldıktan sonra sabah namazını kılar ve ondan sonra gece namazının
kazasını yerine getirir.

Hatırlatma: Eğer gece namazını Beyn’et-Tulueyn’de (sabah ezanından sonra ve
güneşin doğmasından önce) yerine getirirse, kaza namazı kıldığına dair niyet
etmemesi daha iyidir, aksine “Ma fi’z-Zimmet” niyetiyle kılmalıdır.

Açıklama: “Ma fi’z-Zimmet” gece namazını eda veya kaza olarak kıldığına,
Allah’ın ve Resulü’nün emrettiğini yerine getirdiğine dair “Kurbeten ila Allah”
deyip namaz kılmaya niyet etmesi anlamına gelmektedir. [9]

__________________________________________________

Müstahap Namazlar; Abbas Azizi

[1] Bihar’ul-Envar, c. 87, s. 153

[2] a.g.e. s. 161

[3] Vafi, c. 2, s. 23

[4] Tahrir’ul-Vesail, c. 1, s. 136

[5] Şem’us-Seher; Şeb-i Merdan-i Huda; Mefatih’ul-Cunan

[6] Ahkaz, Vizaret-i Amuzeş ve Perveriş, s. 95

[7] Ahkaz, Vizaret-i Amuzeş ve Perveriş, s. 95

[8] Bihar’ul-Envar, c. 87, s. 202

[9] Ahkam, Vizaret-i Amuzeş ve Perveriş, s. 96

Farklı Kaynaklardan.

Bu yazı Dizisi
Abna.İr Sitesinden Alıntıdır.

Sitemizde yer alan reklamlar web sayfamıza maddi destek almak için eklenmiştir. Gösterilen reklamların sitemiz içerikleri ile bir alakası yoktur. Gösterilen reklamlar sizin arama geçmişinize göre şekillenmektedir.
Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.