MUHSİN adını cinsiyet bilmeden nasıl koydular?

Kasım 28, 2023 Ehlibeyt Takvimi 0

MUHSİN adını cinsiyet bilmeden nasıl koydular?

Şeklinde gelen soruya istinaden;

İbrahim b. Seyyar-i Nezzam Mu’tezili (160-231), nazım ve nesirdeki sözlerinin güzelliğinden dolayı kendisine Nezzam olarak lakap takmışlardır. Nezzam, çeşitli kitaplarında Hz. Fatıma’nın evine karşı yapılan baskını anlatmıştır. Nezzam şöyle yazmaktadır:

Üzgünüm ama bu içeriği görüntülemek için izniniz yok.

Lütfen Giriş Yapın!

Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyha

Kasım 28, 2022 Ehlibeyt Takvimi 1

Adı: Fatıma selamullahi aleyha Künyesi: Ümmül Eimme Lakabı: Tahire     Mübarek Lakapları: Sıddıyka: Gerçekleyen, özü sözü tam gerçek olan. Mübareke: Kutlanmış, kutlu olmuş. Tahire: Tertemiz. Zekiye: Arınmış. Razıyye: Allah razılığını kazanmış. Muhaddise: Allah ilhamiyle […]

Vahiy Evine Hücum – Eyyami Fatıma | Eyyami Fatime – Hz.Fatime Zehra selamullahi aleyha’nın Şehadeti

Kasım 28, 2022 Ehlibeyt Takvimi 1
Bu makalemizde Hz. Fatime selamullahi aleyha’nın evine yapılan saldırı ve bu saldırı sonucunda şehit edilen Muhsin selamullahi aleyha’nın tarihten alıntılar ile belgelerini sunmaya çalıştık.

Hz. Fatime selamullahi aleyha’nın iki şehadet günlerinin arasında olan günlere verilen gelen addır.

İmam Cafer Sadık’tan (aleyhisselam) şöyle rivayet edilmiştir: “Fatıma (selamullahi aleyha), hicretin on birinci senesinin cemaziyelahir ayının üçüncü gününe denk gelen salı günü vefat etmiştir.”[1]

İmam Muhammed Bâkır’dan (aleyhisselam) şöyle rivayet edilmiştir: “Fatıma (selamullahi aleyha) vefat ettiği zaman yaşı, on sekiz yıl, yetmiş beş gündü.”

Cabir b. Abdullah el-Ensarî’den şöyle rivayet edilmiştir: “Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve alih) vefat ettiği zaman Fatıma’nın yaşı, on sekiz yıl, yedi aydı.”[2]

Ebu’l-Ferec İsfahanî şöyle der: “Fatıma (selamullahi aleyha), Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) vefatından bir süre sonra vefat etmiştir. Bu sürenin ne kadar olduğu hususunda ihtilâf vardır. En fazla olduğunu söyleyenlere göre altı ay, en az olduğunu söyleyenlere göre de kırk gündür. Fakat İmam Muhammed Bâkır’dan (aleyhisselam) gelen sahih bir rivayette Fatıma’nın (selamullahi aleyha) Peygamberimizden (sallallahu aleyhi ve alih) üç ay sonra vefat ettiği belirtilmektedir.”[3]

Üzgünüm ama bu içeriği görüntülemek için izniniz yok.

Lütfen Giriş Yapın!


 

Görsel Yok

Hz. Zehra selamullahi aleyha’nın evinde KAPI var mıydı?

Kasım 27, 2022 Ehlibeyt Takvimi 2

Hz. Zehra selamullahi aleyha’nın evinde KAPI var mıydı?

İddia eden bir grup şöyle demektedir. Hazreti Fatime selamullahi aleyha’nın kapı ile duvar arasında kalması mümkün değildir çünkü o dönemde kapı yoktu!!! Nasıl böyle bir olay olur ki?

Bu makalede bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız.

Muhalifler iddia etmektedirler ki Fatımatüz zehra selamullah aleyha’nın kapının ona değmesi ve neticesinde şehit olması haberi yalandır. Çünkü o dönemde Medine evlerinin genellikle kapısı yok idi. O zaman kapı yerine perde, hurma lifleri veya hasır takarlardı. İddiaları da şu ki; hurma ağacının yaprağı, hurma lifleri veya hasır kaburga kıramaz.

Tarihin bu kederli ve acı hadisesini ispat etmek için Ehli sünnet kaynaklarında çoklu deliller mevcuttur. Aynı zamanda birçok Sünni alimi bu hadisenin var olduğunu da itiraf etmişlerdir. Bu makalemizde biz bu hadiseyi Kuranı Kerim’den ve diğer tarihi kaynaklardan istifade ederek ispat etmeye gayret göstereceğiz.

Üzgünüm ama bu içeriği görüntülemek için izniniz yok.

Lütfen Giriş Yapın!


 

Görsel Yok

Hz. Zehra’nın Tarihi Konuşması -selamullahi aleyha-

Kasım 27, 2022 Ehlibeyt Takvimi 0

Hz. Zehra’nın Tarihi Konuşması -selamullahi aleyha-

Ebu Bekir’in kendisine karşı takındığı sert tavırlar karşısında, Peygamber’in ümmeti arasındaki emaneti Hz. Zehra’ya (selamullahi aleyha) dünya dar geldi. Ebu Bekir’e karşı hücceti tamamlamak ve kendisine yapılan haksızlığın sorumluluğunun ona ait olduğunu bildirmek, aynı zamanda Müslümanları onun hükümetini yıkmaya teşvik etmek amacıyla bir konuşma yapmak istedi.
Ben öyle hassas bir zamanda böyle tehlikeli başka bir konuşma bilmiyorum. Bu konuşma, bir inkılâba yol açabilecek ve Ebu Bekir’in hükümetini yıkabilecek nitelikteydi. Fakat Ebu Bekir, büyük bir ustalık ve diplomatik manevralarla duruma hâkim olmayı başardı ve hükümetine karşı bir inkılâp yapılmasının önüne geçti.

Peygamber’in yadigârı, başörtüsünü başına bağladı, çarşafını giyindi ve akrabalarının kadınlarından oluşan bir grupla birlikte dışarı çıktı. Yürürken çarşafının eteklerini çiğniyordu. Yürüyüşü Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) yürüyüşünden farksızdı. Nihayet Ebu Bekir’in yanına geldi. Ebu Bekir..

 

Üzgünüm ama bu içeriği görüntülemek için izniniz yok.

Lütfen Giriş Yapın!