Hz. Fatime selamullahi aleyha Tesbihat Zikrinin Fazileti

Fatime Zehra selamullahi aleyha tesbihat zikri “Allah-u Ekber” zikrinin 34 kere, “el-Hamdulillah” ve “Subhanallah” zikrinin 33 kere söylendiği zikirlerinin tamamına denir. Bu zikir Namazlardan sonra müstehap olmakla beraber her daim sevabı bol olan bir tesbihattır.

TESBİH(ipe dizili taş) BİD’AT MI ?

Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha Ehlibeyt aleyhisselam dostları için kurtuluş vesilesidir. Bu yazımızda her döneme nur saçan Zehra selamullahi aleyha’nın hürmetine sevenlerine lutfedilen TESBİHAT zikrini siz değerli dostlara sunmak isteriz.

Öncelikle son dönemlerde TESBİH (Boncuk veya topraktan yapılmış genellikle 100 adetten ibaret olan genellikle zikir için kullanılan ipli boncuk) bidattır şeklinde görüşler ortaya atılmıştır. Ve bazı camilerde bulunan tesbihlerde toplanmıştır. Ancak bid’at olmadığını Allah Resulu sallallahu aleyhi ve alih’in kızından ve diğer imamların tavsiyelerinden anlayabilmekteyiz.

Aişe diyor ki:

“Fatıma’dan(selamullahi aleyha) -babası hariç- daha doğru konuşan ve daha sadakatli olan bir kimse görmedim.” [i]

İmam Sadık (aleyhisselam) buyurmuştur ki:

“Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in kızı Fatıma (selamullahi aleyha)’nın tesbihi, tekbirler (34) sayısınca düğümlenen bir yün ipinden ibaretti. Hz. Fatıma (selamullahi aleyha), Hz. Hamza (aleyhisselam) şehit oluncaya dek bu ipi elinde döndürerek tekbir ve tesbih diyordu. Hz. Hamza (aleyhisselam)  şehit olduktan sonra onun kabrinin toprağından bir tesbih yaptı. Artık ondan sonra tespih yapmak halk arasında yaygınlaştı.” [ii]

Ayrıca tesbihin KERBELA toprağı ile olması ayrı bir faziletlidir. 
İmam Cafer-i Sadık (aleyhisselam):
“Hüseyin (aleyhisselam)’ın türbesinin toprağına secde etmenin nuru, yedinci arza kadar nurlandırır. Kimin yanında Hüseyin (aleyhisselam)’ın türbesinin toprağından yapılmış bir tesbih olursa, zikreden ve tesbih eden birisi gibi yazılır, hatta eğer tesbih etmese dahi…” [Men Lâ Yahzurh-ul Fakih, C.1, S.268.]
İmâm Musa Kazım (aleyhisselam):
“Bizim dostlarımızın dört şeye her zaman ihtiyaçları olur: 1- Üzerinde namaz kılacakları bir seccâde 2- Parmağına takacağı yüzük 3- Dişlerini fırçalayacağı misvak (fırça) 4- İmam Hüseyin‘in türbesinin toprağından yapılan bir tesbih.[Tehzîb-ül Ahkâm, C.6, S.75.]

 

FATİME SELAMULLAHİ ALEYHA TESBİHAT ZİKRİ NEDİR?

Allah-u Ekber” zikrinin 34 kere, “el-Hamdulillah” ve “Subhanallah” zikrinin 33 kere söylendiği zikirlerinin tamamına denir. Bu zikir farklı rivayetler ile günümüze gelmiştir. Bu rivayetten birisi aşağıda yazılmıştır.

“Hz. Ali (aleyhisselam) Hz. Fatıma (selamullahi aleyha)’a, Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in yanına gidip O’ndan bir hizmetçi istemesini emretti (önerdi). Bunun üzerine Hz. Fatıma (selamullahi aleyha) Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in yanına giderek şöyle dedi:

Ya Resulellah! El değirmeni beni zahmet ve meşakkate uğratmıştır.” Bu esnada ellerindeki değirmen izini Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’e göstererek O’ndan kendisine bir hizmetçi vermesini istedi.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) cevaben şöyle buyurdular:

Ya Fatıma (selamullahi alyha)! -Hizmetçi yerine- dünya ve dünyada olan şeylerden daha hayırlı olan bir şeyi sana öğreteyim mi? Yatmaya gittiğinde otuz dört defa “Allah-u Ekber”, otuz üç defa “el-hamdu lillah” ve otuz üç defa da “Subhanellah” söyle.[iii]

FATİME SELAMULLAHİ ALEYHA TESBİHAT ZİKRİNİN ŞARTLARI

  • Sayısında eksiltme ve artırma yapılmamalıdır. Sırasına riayet edilmelidir: Başta Allah-u Ekber 34 kere söylenmeli, sonra el-Hamdulillah 33 kere ve son olarak 33 kere Subhanallah denmelidir. Sayısında eksiltme ve azaltma olmadan olduğu gibi söylenmelidir.
  • Zikir söylendiğinde huzuru kalple bir seyir izlenmelidir.
  • Namaz bittikten hemen sonra yapılmalıdır. Yani teşehhüt ve selamla namaz bitirilmeli ve başka bir şeye geçmeden Hz. Zehra (selamullahi aleyha) tesbihini söylemelidir. Sayıların sırrı ve tesbih zikrinin niteliği, namaz bittikten hemen sonra olmasının başka bir anda olmayan bir hesabı vardır. Bunun delili İmam Sadık’tan (aleyhisselam) nakledilen bir rivayette geçmektedir. İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmaktadır: “Kim farz namazlarda selam verdikten sonra ve yerinden hareket etmeden Allah’ı Fatıma(selamullahi aleyha) tesbihi ile tesbih ederse, Allah o kimseyi bağışlar ve tesbihe Allah-u Ekber’le başlamak gerekir.
  • Zehra (selamullahi aleyha) tesbihinde muvalat (peş peşe gelmesi) şarttır. Zikirler ara verilmeden, kesintisiz olarak söylenmeli ve tesbih sırasında farklı şeylerin söylenmesi veya başka işlerle meşgul olunması, tesbihin arasına fasıla girmesine neden olur, dolayısıyla bundan uzak durulmalı ve kaçınılmalıdır. Tesbihi birleşik ve ara vermeden söylemenin kendisine özgü sır ve şifresi vardır ki bu işin ehli onu bilmektedir. Nitekim Merhum Kuleyni , Füru-u Kafi kitabında Muhammed bin Cafer’den şöyle rivayet etmektedir: “İmam Sadık (aleyhisselam) Hz. Fatıma (selamullahi aleyha) tesbihini muttasıl ve aralıksız söylemekte ve onu başka bir şeyle bölmemekteydi.”[iv]

 

FATİME SELAMULLAHİ ALEYHA TESBİHAT ZİKRİNİN HADİSLERDEKİ YERİ VE FAZİLETİ

 

Ebu Harun El-Mekfuf diyor ki İmam Cafer Sadık (aleyhisselam) bana şöyle dedi:

Ey Ebu Harun! Biz çocuklarımıza namaz kılmalarını nasıl emrediyorsak, Hz. Fatıma tesbihatını da aynı şekilde onlara emrediyoruz. Sen de bu tesbihatı sürekli yerine getir; zira kim bu tesbihatı yerine getirirse bedbaht ve pespaye olmaz.[v]

İmam Muhammed Bakır (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Her kim Hz. Zehra (selamullahi aleyha) tesbihatını söyler ve bağışlanma dilerse (günahları) bağışlanır. Bu tesbih, dildeki sayısı itibariyle yüzdür, ama (ilahî) amel terazisinde miktar olarak bin olarak hesap edilir, şeytanı kovar ve Rahman Allah’ı hoşnut eder.[vi]

İmam Muhammed Bakır (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ, hamd ve zikir yönünden, Hz. Zehra(selamullahi aleyha) tesbihatından daha üstün bir ibadetle ibadet edilmemiştir. Eğer ondan daha üstün bir ibadet olsaydı, Resulullah (selamullahi aleyha.a), onu Fatıma’ya(selamullahi aleyha)  öğretirdi.[vii]

Başka bir rivayette İmam Bakır (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Her kim Hz. Fatıma Zehra (selamullahi aleyha) tesbihatını söyler ve ondan sonra istiğfar ederse, bağışlanır. Bu zikir dille 100 olsa da mizanda 1000 olarak hesap edilir. Şeytanı kovar, Allah’ı razı eder.[viii]

İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle nakledilmiştir:

Her kim farz namazdan sonra, Allah’ı Fatıma (selamullahi aleyha) tesbihatı ile 100 kere (34 kere Allah-u Ekber, 33 kere el-Hamdulillah ve 33 kere Subhanallah) tesbih eder ve ardından bir kere “la ilahe illallah” derse, bağışlanır.[ix]

İmam Cafer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Günlük her farz namazdan sonra Fatıma Zehra (selamullahi aleyha) tesbihatını yerine getirmek, Allah katında her gün kılınan bin rekâtlı (müstehap) namazdan daha sevimlidir.[x]

İmam Cafer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Her kim farz namazın ardından, adımlarını çiftleştirmeden (teşehhüt ve selamdaki hâletini bozmadan) önce Fatıma(selamullahi aleyha) tesbihatını söylerse, Allah onu bağışlar.[xi]

____________________
 

[i] Menakıb, C. 3, S. 341.

[ii] Vesail’uş- Şia, C. 4, S. 1033.

[iii] Kenz’ul- Ummal, C. 2, S. 57.

[iv] Şiyve Sahih (Tesbihat-ı Hz. Zehra).

[v] Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s. 315.

[vi] Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s. 315.

[vii] Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 1024, h. 1.

[viii] Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 1023, h. 3.

[ix] Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 1021, h. 3.

[x] Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 1024, h. 2.

[xi] Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 1022, h. 4.

Ayrıca, WİKİSHİA, EHLADER ve Sire-i Nebevî’den istifade edilmiştir.

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.