Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 01.01.2008

Üye olduğunuz gün ve/veya Uygulamayı indirdiğiniz gün itibariyle ortak sorumluluğumuzdur.

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Ehlibeyt Takvimi, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Eğer siz bizimle Ad, soyad, Telefon gibi mahrem bilgileri paylaşmış ve rıza göstermiş iseniz bu sebepten doğabilecek iki taraflı sorunların üstesinden gelebilmek için verileriniz sadece site yöneticimiz telefonunda işlenir. WEB sayfası üzerinden mail adresiniz ve isim bilginiz dışında kişisel veri depolanmaz. Telefon numaranız isim ile deği T harifi ile başlayan ve numerik kod ile rehber kaydı yapılır. Buna bağlı olarak cinsiyet ve isim bilgileriniz güvencemiz altında olur.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle whatsapp üzerinden iletileri gönderebilmemiz için telefonumuz rehberinde muhafaza edilir. Web çerezleri ve bildirimleri ise tarayıcı vasıtası ile sadece güvenli bağlantılarda sizinle irtibatta kalmamızı sağlar.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz kimse ile paylaşılmaz. Eğer hediye kitap çalışması var ise ve size kargo gönderimi yapılacak ise rızanız dahilinde kargo firmasına iletilebilecektir. Rızanız olmaması halinde hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. Kullanmış olduğumuz telefonun çalınması ve/veya kaybolması durumunda doğabilecek numara güvenliği hususunda Ehlibeyttakvimi.com sitesi ve 02129090742 whatsapp hattı adli birimlere başvurmuş ise sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere ehlibeyttakvimi@gmail.com ve +902129090742(whatsapp) üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya ve WHATSAPP üzerinden kayıt talebiniz ile almaya başladığınız andan itibaren, şartları kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen whatsapp üzerinden ileti iptal talebinizi iletiniz ve uygulamayı tüm cihazlarınızdan kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için bizimle ehlibeyttakvimi@gmail.com e-mail adresi ve +902129090742(whatsapp) üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Reklam

Reklam gelirleri ile web sitesi ve uygulama alanlarında yapılacak çalışmalara finansman sağlanmak istenmektedir. Bunun için google sizin arama geçmişiniz ve kişisel tercihlerinizi kayıt edevilir.