Günlere Göre Ehlibeyt aleyhimusselam İmamlarının Ziyaretleri

Günlere Göre Ehlibeyt aleyhimusselam İmamlarının Ziyaretleri

İbn Babeveyh müsnet olarak Sakr b. Ebu Dulef’ten şöyle rivayet etmiştir: Mütevekkil, İmam Ali Naki’yi (aleyhisselam) Samerra’ya çağırttığı zaman bir gün İmam’ın (aleyhisselam) durumunu sormak için huzuruna gittim.

İmam’ı (aleyhisselam) Mütevekkil’in perdedarı Zeraki’nin gözetiminde zindana atmışlardı. Zeraki’nin yanına varınca bana, “Ne işin var benimle?” diye sordu.

Ben, “Sizi görmeye geldim” dedim. Bir süre birlikte oturup çeşitli konular üzerinde konuştuk. Nihayet halkı dağıttılar ve ortalık sakinleşince tekrar, “Niçin geldin?” diye sordu. Ben de aynı cevabı verdim.

Mütevekkil’in perdedarı, “Mevlandan bir haber almaya mı geldin?” dedi. Ben korkarak, “Benim mevlam halifedir” dedim. Fakat o, “Sus” dedi, “Senin mevlan haktır; ben de seninle aynı inanca sahibim.” Bunun üzerine, “Elhamdulillah” dedim. Sonra, “Onun yanına gitmek istiyor musun?” dedi. Ben, “Evet” cevabını verdim. Bunun üzerine, “O zaman elçinin onun yanından dışarı çıkmasını bekle” dedi. Ben elçinin İmam’ın (aleyhisselam) yanından dışarı çıkıncaya kadar orada bekledim. Elçi çıkıp gidince bir erkek çocuğunu beni İmam’ın (aleyhisselam) yanına götürmesi için görevlendirdi. İmam’ın (aleyhisselam) huzurunda varınca Hazretin karşısında bir mezar kazılmış olduğu halde bir hasır üzerinde oturduğunu gördüm. Selam verdim. İmam (aleyhisselam) selamımı aldıktan sonra, “Otur” buyurdu ve sonra, “Niçin geldin?” diye sordu. Ben, “Sizin halinizi sormak, durumunuzdan haberdar olmak için geldim” dedim. Gözlerim İmam’ın (aleyhisselam) önünde kazılmış olan mezara ilişince ağladım.

İmam (aleyhisselam), “Ağlama; şimdi onlardan bana bir zarar ulaşmayacaktır” buyurdu. Bunun üzerine, “Elhamdulillah” dedim. Daha sonra, “Efendim!” dedim, “Resulullah’tan (s.a.a) manasını anlayamadığım bir hadis rivayet edilmiştir” diye arzettim. İmam (aleyhisselam), “Hangi hadis?” diye sorunca “Günlere düşmanlık etmeyin; aksi durumda size düşmanlık ederler” hadisi diye arzettim. Bunun üzerine İmam (aleyhisselam) şöyle buyuru:

“Günlerden maksat, gökler ve yeryüzü ayakta durdukça bizleriz; Cumartesi Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) ismi, Pazar Emirulmüminin Ali‘nin (aleyhisselam) ismi, Pazartesi Hasan ve Hüseyin’in (aleyhisselam) isimleri, Salı Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali ve Cafer b. Muhammed‘in (aleyhimusselam) isimleri, Çarşamba Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali‘nin (aleyhimusselam) isimleri ve benim ismim, Perşembe oğlum Hasan-ı Askerî’nin (aleyhisselam) ismi ve Cuma da oğlumun oğlu -İmam Medi’nin- (aleyhisselam) ismidir. Hak taraftarları onun etrafında toplanacaklar; günlerin anlamı budur. O halde dünyada onlara düşmanlık yapmayın; aksi durumda ahirette size düşmanlık yaparlar.” Sonra şöyle buyurdu: “Vedalaşarak ayrıl git artık; senin güvende olmandan emin değilim, sana bir eziyetin dokunmasından endişeleniyorum.”

Seyyid daha sonra bu rivayeti Kutb-i Ravendi’den naklederek şöyle demiştir:

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve alih) Ziyareti -CUMARTESİ-

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur.
Şehadet ederim ki sen O’nun elçisisin ve sen Muhammed b. Abdullah’sın.
Şehadet ederim ki sen Rabb’inim elçiliklerini ulaştırdın ve kendi ümmetine nasihatte bulundun; Allah yolunda hikmet ve güzel nasihatle cihad ettin; üzerindeki hakkı eda ettin. Gerçekten sen müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı ise sert ve katıydın. Ölüm gelip seni yakalayıncaya kadar sen ihlasla Allah’a ibadet ettin; böylece Allah da seni kendilerine ikram edilenlerin en yüce mevkisine çıkardı. Senin vasıtanla bizi şirk ve delaletten kurtaran Allah’a Hamd olsun.

Allah’ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt‘ine rahmet (salat) eyle; kendi rahmetlerini, meleklerinin, peygamberlerinin, elçilerinin, salih kullarının, gökyüzü ve yeryüzündeki varlıkların ve ey alemlerin Rabb’i, evvelkilerden sonrakilere kadar sana tesbih edenlerin sâlat ve selamını kulun, elçin, peygamberin, eminin, seçtiğin, habibin, arındırdığın, beğenip çıkardığın, kendine has ve halis kıldığın ve yaratıkların arasından seçtiğin Muhammed‘e kıl; ona fazilet, üstünlük, vesile ve yüce derece ver ve onun evvellerden sonrakilere herkesin gıpta edeceği beğenilmiş bir makama yükselt.
Allah’ım! Sen dedin ki: “Eğer onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde sana gelip de Allah’tan bağışlanma dileseler ve elçin de onlar için bağışlanma dilese, Allah’ı tövbeyi kabul eden ve şefkatli bulurlar.” İlahi! Gerçekten ben bağışlanma dileyerek ve günahımdan tövbe ederek senin Peygamberine geldim; o halde Muhammed ve Ehl-i Beyt‘ine rahmet eyle ve günahlarımı bağışla. Efendim! Senin ve Ehl-i Beyt‘inin vasıtasıyla günahlarımı bağışlaması için senin ve benim Rabbim olan Allah’a yöneldim.

 

Daha sonra üç defa şöyle de:
(Biz Allah içiniz ve biz O’na dönücüleriz).

 

“Sizden dolayı musibete uğradık ey kalbimizin sevgilisi; pek de büyük bir musibete; -senin ayrılığınla- bizden vahiy kesildi. Şimdi seni kaybettiğimize göre İnna lillah ve inna ileyhi raciun (Biz Allah içiniz ve biz O’na dönücüleriz). Efendimiz, ya Resulullah! Allah’ın rahmeti senin ve tertemiz Ehl-i Beyt‘inin (aleyhisselam) üzerine olsun. Bu Cumartesi günü sana ait bir gündür ve ben ise bugünde senin misafirinim, senin komşunum. O halde beni misafirliğine kabul et ve bana sığınak ver. Gerçekten sen cömert ve misafirperversin; -Allah tarafından insanlara- sığınak vermeye emredilmişsin. O halde beni misafir et ve güzel bir şekilde ağırla. Bize iyi bir şekilde sığınak ver; Allah’ın senin ve Ehl-i Beyt‘inin (aleyhisselam) yanındaki makam ve mevkisi ve Ehl-i Beyt‘inin (aleyhisselam) de Allah katındaki makam ve mevkisi hürmetine ve Allah’ın size verdiği ilmin hakkı için; gerçekten O cömertlerin en cömerdidir.”

 

Bu kitabı bir araya toplayan Abbas-i Kummi -Allah onu affetsindiyor ki: Ben sürekli Resulullah’ı (sallallahu aleyhi ve alih) bu ziyaret metniyle ziyaret etmek istediğim zaman önce İmam Rıza’nın (aleyhisselam) Benzenti’ye talim ettiği şekilde ziyaret ediyorum. Ondan sonra bu ziyareti okuyorum. Sahih senetle rivayet edilen bu ziyaret şöyledir: İbn Ebi Nasr İmam Rıza’ya (aleyhisselam), “Namazdan sonra Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve alih) nasıl salat ve selam gönderilmesi gerekir?” diye sordu. İmam (aleyhisselam) şöyle buyurdu:

“Selam olsun sana ey Allah’ın resulü; Allah’ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam olsun sana ey Muhammed b. Abdullah; selam olsun sana ey Allah’ın seçtiklerinin en üstünü; selam olsun sana ey Allah’ın habibi; selam olsun sana ey Allah’ın seçtiği; selam olsun sana ey Allah’ın emini; şehadet ederim ki sen Allah’ın Resulüsün; şehadet ederim ki sen Abdullah oğlu Muhammed‘sin; şehadet ederim ki sen gerçekten ümmetine nasihatta bulundun, Rabb’inin yolunda cihad ettin ve yakin (ölüm) gelip seni buluncaya kadar O’na ibadet ettin; o halde Allah, ümmetinden dolayı bir peygamberini mükafatlandırdığı en üstün mükafatla seni mükafatlandırsın ey Allah’ın elçisi. Allah’ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt‘ine (aleyhisselam) rahmet (salat) eyle; İbrahim ve İbrahim oğullarına ettiğin rahmetin en üstünüyle; gerçekten Sen övgüye lâyık ve yücesin.”

İmam Ali aleyhisselam ve Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha’nın Ziyaretleri -PAZAR-

İmam Ali aleyhisselam’ın Ziyareti: -PAZAR-

“Selam olsun nübüvvet şeceresine, Haşimoğullarının nübüvvet nurlu ve meyveli ve imametle süslü ağacına; selam seninle yan yana yatan Adem ve Nuh aleyhimasselama; selam olsun sana ve senin tertemiz Ehli Beyt’ine. Selam olsun sana ve etrafını saran, kabrini çevreleyen meleklere. Ey mevlam, ey Emirulmüminin! Bu Pazar günü sana aittir; senin ismini taşır. Ben ise bugünde senin misafirinim, komşunum. O halde beni misafirliğine kabul et; ey mevlam ve bana sığınak ver. Gerçekten sen cömert ve misafirperverliği seviyorsun; -Allah tarafından insanlara- sığınak vermeye emredilmişsin. O halde bugünde sana rağbet ettiğim ve senden ümit ettiğim şeyi yerine getir; senin ve Ehl-i Beyt‘inin Allah katındaki makam ve mevkiiniz hürmetine ve O’nun da sizin yanınızdaki makam ve mevkisi hürmetine ve amcan oğlu Resulullah’ın -Allah’ın sâlat ve selamı onun ve Ehl-i Beyt‘inin üzerine olsun- hakkı hürmetine.”

Hz. Fatime Zehra selamullahi aleyha’nın Ziyareti: -PAZAR-

 1. Ziyaret

“Selam olsun sana ey imtihan edilmiş; seni yaratan seni imtihan etti ve seni imtihan ettiği şeyde sabırlı buldu. Ben senin -yüce makamınıtasdik ediyorum, babanın ve vasisinin -Allah’ın selamı onların üzerine olsun- getirdiği şeye sabrediyorum. Ben senden diliyorum ki, ben senin – makam ve mevkiini- tasdik ettiysem sen de bu tasdikim vesilesiyle beni o ikisine ulaştır ki gönlüm sevinsin ve şahid ol ki ben senin ve senin Ehl-i Beyt‘inin -Allah’ın salatı onların hepsinin üzerine olsun- velayetine açıkça itiraf ediyorum.”

 2. Ziyaret

* “Selam olsun sana ey kendisini yaratan -Allah’ın- yaratmadan önce imtihan ettiği ve imtihan ettiği şeye sabırlı olan mümtehine (imtihan edilen)! Bizler senin dostun ve seni tasdik edicileriz; babana -Allah’ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt‘inin üzerine olsun- ve onun vasisine -Allah’ın selamı onun üzerine olsun- gelen şeye teslim olmuşlarız. Allah’ım! Biz onları tasdik ettiysek, kendimize onların -Allah’ın selamın onların üzerine olsun- velayetiyle temizlendiğimizi müjdelemek için senden bizi tasdikimiz vesilesiyle yüce bir dereceye ulaştırmanı diliyoruz.”

İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam’ın Ziyaretleri -PAZARTESİ-

İmam Hasan aleyhisselam’ın Ziyareti: -PAZARTESİ-

“Selam olsun sana ey âlemlerin Rabbinin resulünün oğlu, selam olsun sana ey Emirulmüminin’in oğlu, selam olsun sana ey Fatıma-i Zehra’nın oğlu, selam olsun sana ey Allah’ın habibi, selam olsun sana ey Allah’ın halis kulu, selam olsun sana ey Allah’ın emini, selam olsun sana ey Allah’ın hücceti, selam olsun sana ey Allah’ın nuru, selam olsun sana ey Allah’ın sıratı, selam olsun sana ey Allah’ın hükmünün açıklayıcısı, selam olsun sana ey Allah’ın dininin yardımcısı, selam olsun sana ey tertemiz efendi, selam olsun sana ey çok hayır işleyen ve vefalı kişi, selam olsun sana ey -Allah’ın dininde- emin ve ayakda duran, selam olsun sana ey Kur’an’ın teviline alim olan, selam olsun sana ey hidayet eden ve hidayet olunan, selam olsun sana ey tertemiz ve -bütün kusurlardan- arınmış, selam olsun sana ey çekinen ve tertemiz, selam olsun sana ey hak ve hakikat, selam olsun sana ey şehid ve sıddık, selam olsun sana ey Eba Muhammed Hasan b. Ali; Allah’ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.”

İmam Hüseyin aleyhisselam’ın Ziyareti: -PAZARTESİ-

“Selam olsun sana ey Resulullah’ın oğlu, selam olsun sana ey Emirulmüminin’in oğlu, selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisinin oğlu; şehadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, – insanları- iyiliğe emrettin ve kötülükten sakındırdın; ihlasla Allah’a ibadet ettin; Allah yolunda hakkıyla cihad ettin; tâ ki (ölüm zamanı) yakin makamına ulaştın. O halde ben ve gece-gündüz kaldığı müddetçe benden sana ve senin tertemiz Ehl-i Beyt‘ine selam olsun; Ey efendim! Ben senin ve Ehl-i Beyti’nizin seveniyim; sizinle barışık olanlarla barışığım, sizinle savaş halinde olanlarla savaş halindeyim; sizin gizlinize ve açıkta olanınıza, zahirinize ve batınınıza inanıyorum. Allah sizin geçmişteki ve gelecekteki düşmanlarınıza lanet etsin. Ben onlardan Allah’a teberri ediyorum. Ey mevlam, ey Eba Muhammed, ey mevlam, ey Aba Abdullah! Bu pazartesi günü sizin gününüzdür, sizin isminize aittir; ben ise bugünde sizin misafirinizim; o halde beni misafirliğe kabul edin ve beni iyi misafir edin; gerçekten siz en güzel misafirperverlersiniz. Ben ise bugünde size sığınanlardanım; o halde bana sığınak verin; şüphesiz siz ziyafet ve sığınak vermek üzere görevlendirilmişsinizdir. Allah’ın rahmeti sizin ve tertemiz Ehl-i Beyt‘inizin üzerine olsun.”

İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır ve İmam Caferi Sadık’ın (aleyhimusselam Ziyaretleri -SALI-

“Selam olsun size ey Allah’ın ilminin hazineleri; selam olsun size ey Allah’ın vahinin tercümanları, selam olsun size ey hidayet imamları, se-lam olsun size ey takva nişaneleri, selam olsun size ey Resulullah’ın evlatları; Ben sizin hakkınızı (imametinizi) tanıyor, şanınızı biliyorum; ben sizin düşmanlarınıza düşman ve dostlarınıza ise dostum. Babam, anam size feda olsun. Allah’ın rahmeti sizin üzerinize olsun.

Allah’ım! Ben onların ilkini sevdiğim gibi sonuncusunu da seviyorum ve onların dışında her dost ve sırdaştan uzağım. Cibti, tağutu, Lat ve Uzza’yı inkar ediyorum. Allah’ın salatı, rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun ey Mevlalarım! Selam olsun sana ey ibadet edenlerin efendisi ve vasilerin soyu; selam olsun sana ey peygamberlerin ilmini yaran; selam olsun sana ey sözünde ve davranışında doğru ve doğrulanmış olan. Ey Mevlalarım! Bugün sizin gününüzdür; bugün Salı günüdür. Ben ise bugünde sizin misafiriniz ve size sığınmaktayım. O halde Allah Teâlâ’nın ve tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt‘inizin sizin yanınızdaki makamları hürmetine size misafir olmamı ve sığınmamı kabul edin.”

İmam Musa Kâzım, İmam Rıza, İmam Cevad ve İmam Ali Naki’nin (aleyhimusselam) Ziyaretleri -ÇARŞAMBA-

“Selam olsun size ey Allah’ın velileri; selam olsun size ey Allah’ın hüccetleri; selam olsun size ey yeryüzünün karanlıklarında Allah’ın nurları; Allah’ın selamı sizin üzerinize olsun; Allah’ın rahmeti sizin ve tertemiz, tahir Ehl-i Beyt‘inizin üzerine olsun; babam, anam size feda olsun. Gerçekten siz halis niyetlerle Allah’a ibadet ettiniz ve Allah yolunda hakkıyla cihad ettiniz; nihayet yakine ulaştınız (ölüm gelip sizi buldu). Allah sizin cin ve insanlardan olan bütün düşmanlarınıza lanet etsin. Ben onlardan Allah’a ve size doğru uzaklaşıyorum. Ey mevlam, ey Eba İbrahim Musa b. Cafer, ey mevlam, ey Ebe’l-Hasan Ali b. Musa, ey mevlam, ey Eba Cafer Muhammed b. Ali, ey mevlam, ey Eba Hasan Ali b. Muhammed! Ben sizin dostunuzum. Sizin saklınıza ve aşikarınıza inanıyorum. Sizin gününüz olan bu Çarşamba gününde sizin misafirinizim. Bugünde size sığındım. O halde beni misafirliğe ve sığınağınıza almaya kabul edin; tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt‘inizin hürmetine.”

İmam Hasan Askeri’nin (aleyhimusselam) Ziyaretleri -PERŞEMBE-

“Selam olsun sana ey Allah’ın velisi, selam olsun sana ey Allah’ın hücceti ve halis kulu; selam olsun sana ey müminlerin imamı, elçilerin mirasçısı ve alemlerin Rabbinin hücceti! Allah’ın rahmeti senin, tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt‘inin üzerine olsun. Ey mevlam, ey Eba Muhammed Hasan b. Ali! Ben sana ve Ehl-i Beyt‘ine dostum. Bugün senin günündür; bugün Perşembe günüdür; ben ise bugünde senin misafirin ve sana sığınan bir kimseyim. O halde beni iyi bir şekilde misafir et ve güzel bir şekilde sığınak ver; tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt‘inin hakkı hürmetine.”

İmam Mehdi (aleyhimusselam) Ziyaretleri -CUMA-

“Selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki hücceti, selam olsun sana ey Allah’ın yaratıkları arasındaki gözü; selam olsun sana ey Allah’ın nuru; o nur ki hidayet bulanlar onun vasıtasıyla hidayet bulur ve onun vasıtasıyla müminlerden gam ve keder giderilir. Selam olsun sana ey (Allah’tan) korkan ve temizlenmiş olan; selam olsun sana ey Allah’ın nasihat eden velisi; selam olsun sana ey kurtuluş gemisi; selam olsun sana ey hayat kaynağı; Allah’ın rahmeti senin üzerine ve senin tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt‘inin üzerine olsun. Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun; Allah sana vaat ettiği yardımı ve imametin zuhurunu yakınlaştırsın; selam olsun sana ey mevlam! Ben sizin köleniz ve sizi sevenlerdenim; sizin ilkinizin ve sonuncunuzun makamını tanıyanlardanım. Sizin ve Ehl-i Beyt‘inizin vasıtasıyla Allah’a yaklaşıyor, senin zuhurunu ve hakkın senin elinle zuhurunu bekliyorum; Allah’tan Muhammed ve Ehl-i Beyt‘ine rahmet etmesini ve beni seni bakleyenlerden, sana tabi ve düşmanlarına karşı sana yardımcı olanlardan, sizin huzurunuzda ve sizin dostlarınızdan olarak şehadete ulaşmayı diliyorum. Ey mevlam, ey Sahibu’zZaman! Allah’ın rahmeti senin ve Ehl-i Beyt‘inin üzerine olsun. Bu Cuma günüdür ve bugün senin günündür; bugünde senin zuhurun, senin elinle müminlerin kurtuluşu ve kılıcınla kafirlerin öldürülmesi beklenmektedir. Ey mevlam! Ben bu günde senin misafirin ve sana sığınan bir kimseyim. Ve sen ise ey mevlam! Kerimlerin evlatlarından olan kerim bir kişisin; misafiri ağırlamak ve ona sığınak vermekle görevlisin. O halde beni misafir olarak ağırla ve bana sığınak ver. Allah’ın rahmeti senin ve tertemiz, tahir Ehl-i Beyt‘inin üzerine olsun.”

Cuma Gününe ait ameller için TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.