Hz. Abdul Azim aleyhisselam Kimdir? – Ehlibeyt Takvimi
Makaleler

Hz. Abdul Azim aleyhisselam Kimdir?

Abdul Azim aleyhisselam Kimdir?

Abdulazim b. Abdullah b. Ali b. Hasan b. Zeyd b. Hasan b. Zeyd b. Ali b. Ebu Talib’in (aleyhisselam), künyesi Ebu’l Kasım ve Ebu’l Fetih’dir. İmam Hasan’ın (aleyhisselam) soyundan gelen Hasani seyyitlerin ünlülerinden ve bilginlerindendir. Abdullah b. Ali’nin oğludur. Annesi, Akabeh b. Kays’ın kızı Fatıma’dır. Şeyh Saduk, onun naklettiği hadisleri “Camiu’l Ahbar-i Abdulazim” adıyla bir araya getirmiştir. Şeyh Abdul Azim ’nin bulunduğu yerde iki İmamzade daha vardır onların isimleri ise Hz İmamzadeh Hamza ibn Imam Musa al-Kazim aleyhisselam ve İmamzade Taher ibn İmam Ali ibn Huseyn aleyhisselam’dır

Abdulazim Hasani, İmam Rıza (aleyhisselam) ve İmam Cevad’ı (aleyhisselam) görmüş, İmam Hadi’ye (aleyhisselam) zamanında vefat etmiştir. Türbesi Rey (bugünkü Tahran) şehrindedir. Bazı hadislerde kabrinin ziyaret edilme sevabının Hz. Hüseyin b. Ali’nin (aleyhisselam) kabrinin ziyaret edilme sevabı kadar olduğu söylenmiştir.Kısaca Hakkında

Abdulazim Hasani’nin yaşadığı dönem, Şiaların Abbasiler tarafından baskı ve zulme uğradıkları döneme müsadif gelmektedir, kendisi ve ataları yıllarca takip altında tutulmuştur. Medine, Bağdat ve Samarra’da yaşadığı dönemlerde takiye, inanç ve meramını gizleme yöntemine vakıf olmasına rağmen, Abbasi halifelerinden Mütevekkil ve Mutaz’ın gazabına uğramıştır.(Ber Astan-ı Keramet, s. 7.

Allame Hilli, biyografisinde onu takvalı bir âlim olarak tanıtmıştır.[Hülasatü’l Ekval, s. 226.] Muhaddisi Nuri, Abdulazim Hasani’nin fazileti hakkında Sahib b. İbad’ın risalesinden şöyle nakletmektedir: O, takvalı, günahlardan sakınan, emanete riayet eden, sözünde sadık, dinde alim, tevhit ve adalete inanan ve çok sayıda hadise vakıf olan birisiydi.[Hatime Müstedrek, c. 4, s. 404]Takva ve doğruluğu İmamların (aleyhisselam) yanında makam ve yerinin yücelmesine neden oldu.[Ber Astan-ı Keramet, s. 9.]

Abdulazim’in Defni ve Ziyaret Edilme Sevabı

aleyhisselam şevval ayının 14’ü ve ya 15 inde vefat etmiştir. Elbette bazı rivayetlere esasen diri diri gömülerek şehit edildiğide yazılmıştır. İmam Hadi aleyhisselam döneminde bu olay vukuu bulmuştur.

Muhaddis Nuri’nin Şialardan birinden naklettiğine göre bu Şia, Hz. Resulü Ekrem’i (sallallahu aleyhi ve alih) rüyasında görmüş ve Efendimiz kendisine şöyle buyurmuştur:

Yarın evlatlarımdan birisi Abdulcabbar b. Abdulvahhab Razi’nin evinde elma bahçesinde teşyi edilerek defnedilecek. Orada defnedilmeleri için kendisi o bahçeyi satın almış ve Abdulazim ve öteki Şialara vakfetmiştir.[Hatime Müstedrek, c. 4, s. 405.] Bundan dolayı, Abdulazim’in türbesi “Mescid-i Şecere” veya “Ağaca Yakın Mezar” şeklinde ünlenmiştir.[Omdetu’t Talib, s. 94. Ber Astan-ı Keramet, s. 12.] Şeyh Saduk, Abdulazim Hasani’nin (aleyhisselam) kabrini ziyaret etme babında şöyle bir rivayet nakletmektedir:

Rey şehrinden birisi İmam Ali Naki’nin (aleyhisselam) yanına giderek şöyle der:

Hz. Seyyidu’ş Şüheda’nın (Hz. Hüseyin) ziyaretine müşerref oldum. İmam şöyle buyurur: Sizin yanınızda olan Abdulazim’in kabrini ziyaret etmiş olsaydın, Hüseyin b. Ali’nin (aleyhisselam) kabrini ziyaret etmiş kimse gibi olurdun.[Sevabu’l A’mal, s. 99.]

Ehlader, Tishineh ve WikiShia sitelerinden yararlanılmıştır.

Web sayfamızda yayınlanan reklamlar giderlerimiz için tıklamanız halinde finans kaynağıdır. Sitemiz içerikleri ile alakası yoktur. Uygun olmayan içerikleri Whatsapp üzerinden ekran görüntüsü ile bize iletmenizi rica ederiz.
Bu yazıya 1 yorum yapıldı

  1. Anonim Cevapla

    Allah hepinizden razı olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Selamun aleykum!

Numaranız yöneticimiz tarafından kontrol ve kayıt edilecektir. Sitemiz tek bir kişi tarafından yayın edilmektedir. Numaranız 3. kişilerle paylaşılmamaktadır. Rıza dışı iletilerin önüne geçmek için sadece kendi numara kaydınızı yapınız.

× Hızlı Kayıt!