Hz. İmam Ali Naki aleyhisselam

Adı: Ali (Aleyhisselam)

Künyesi: Ebul Hasan

Doğum Yeri: Medine yakınlarında Serya adlı bir köy

Doğum Tarihi: Hicretin 212. yılında Zilhicce ayının 15 de Miladi: 6 Mart 828

Baba Adı: İmam Muhammed Takı (Aleyhisselam)

Ana Adı: Semane

Görev Yaşı:8 yaşında imam oldu.

Görev süresi: 33 yıl imamlık yapmıştır

Çocuk Sayısı: İmamın 4 erkek 1 kız olmak üzere toplam 5 çocuğu vardır.

Erkekler: 1- imam Hasan Askeri 2-Hüseyin 3-Muhammed 4- Cafer

Kız: Aliye

Şehadet Yılı: Hicretin 254. yılında Recep ayının 3’ ünde Miladi: 28 Haziran 868

Şehadet Sebebi: Zehirlener şahit olmuştur.

Şehadet Yaşı:41

Katılı: Mutemed-i Abbas

Mübarek Ziyaretleri: Irak’ın Samerra şehrinde.

Kısaca Hayatı

Hz. İmam Ali b. Muhammed (aleyhisselam), İmam Muhammed Taki (aleyhisselam)’ın oğludur. Lakabı Nakiy’dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine’de doğmuştur 254. Hicri kameri yılında (Şia rivayetlerine göre) Abbasi halifesi Mu’tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi.(1)

İmam Ali b. Muhammed (aleyhisselam) kendi hayatı boyunca Abbasilerden yedi tanesini gördü. Onlar, Me’mun, Mu’tasım, el- Vasık, Mütevekkil, Muntasir, Mustain ve Mu’tazz’dırlar. 243. yılında Mu’tasım’ın zamanında değerli babası Bağdat’ta zehirlenip şehadeti şereflendirdikten sonra, kendisi Medine’de idi.Mütevekkil’in zamanına kadar dini eğitimlerle meşgul idi.

Mütevekkil 243 H. yılında dedikodulara kapılarak, kendi devlet adamlarından birine, İmam (aleyhisselam)’ı o günkü hilafet merkezi olan Samirra’ya celbetme görevini verdi. Yanı sıra bir mektup yazıp İmam’ı (aleyhisselam) izzetle anarak onunla görüşmek isteğinde bulundu.(2) Elbette İmam (aleyhisselam) Samerra’ya geldi, gerçi kamuoyunda hiç bir baskı olmadı. Fakat elinden geldiği kadar imama eziyet edip ihtiramsızlık etmekten de çekinmedi. Defalarca imam’ı (aleyhisselam) katletmek ya da saygınlığını zedelemek için çağırttı ve Hazretin evini teftiş ettirdi.

Mütevekkil, Abbasilerin içinde risalet hanedanına en fazla düşmanlık güden birisiydi. Bilhassa Hz. Ali’ye (aleyhisselam) aşırı kini vardı ve ona açıkça küfür ediyordu. Eğlencelerde taklitçi birini O hazret (aleyhisselam)’ı taklit etmekle görevlendirdi ve kendisi bu sahnelere bakarak gülüp eğleniyordu. Yine onun emriyle 237. yılında Kerbela’da İmam Hüseyin (aleyhisselam)’ın türbesinin kubbesi ve etrafta yapılan bir çok evleri yıkılarak yerle bir edildi. İmam (aleyhisselam)’ın, tahrip ettikleri türbesini su altına bıraktılar. Daha sonra sürülüp, oradaki tüm eserleri yok etmek için, ziraat yapılmasına emir verdi.(3)

Mütevekkil’in hilafet yıllarında Hicaz’daki Şii seyitlerin yaşantısı daha da acınacak hale gelmişti. Öyle ki, kadınların örtünecek elbiseleri bile yoktu. Hatta bir çarşafı namaz vakti olunca sırayla kullanıyorlardı.(4) Bu baskı ve eziyetleri Mısır’da yaşayan Şiilere de yaptı.

Onuncu İmam (aleyhisselam) , Mütevekkil’in bu tür işkence ve eziyetlerine Mütevekkil ölünceye kadar katlandı. Ondan sonra Muntasır, Mustain ve Mu’tazz işbaşına geldiler ve sonunda Mu’tazz’ın sinsice planları sonucu zehirlenerek şahadeti şereflendirdi.

______________

1- Usul-u Kafi, c.1, S 497-502. İrşad-ı Müfid, s.307. Delail-ul İmame, s.216-222. Fusul-ul Mühimme, s.256-265. Tezkiret-ul Havas, s.362. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.401-420.

2- İrşad-ı Müfid, s.307-313. Usul-u Kafi, c.1, s.501. Fusul-ul Mühimme, s.261. Tezkiret-ul Havas, s.359. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.417. İsbat-ül Vasiyye, s.176. Yakubi Tarihi, c.3, s.217.

3- Makatil-ut Talibiyyin, s.395.

4- Makatil-ut Talibiyyin, s.395 ve 396.

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.