Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam

Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam

Adı: Cafer aleyhisselam

Künyesi: Sadık

Doğum Yeri: Ebu Abdullah

Doğum Tarihi: Medine

Baba Adı: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam

Anne Adı: Ummu Ferve

Görev Yaşı: 31

Görev süresi: 34

Çocuk Sayısı: İmam Sadık ‘ın aleyhisselam 7 erkek 3 kız toplam10 çocuğu vardır.

    Erkekler: 1- imam Kazam aleyhisselam2- İsmail 3- Abdullah 4- Muhammed 5- İsak 6-Abbas 7-Ali

    Kızları: Ummu Ferve 2- Esma 3-Fatıma

Şehadet Yılı: Hicretin 145. yılında 25 Şevval da Miladi 16 Ocak 763

Şehadet Sebebi: Mansur Devanegi tarafından zehirlendi

Şehadet Yaşı: 65 yaşında

Katili: Mansur Devanegi

Ziyaretleri: Medine Baki mezarlığında

 

Kısaca Hayatı 

Sadık lakabıyla meşhur olan İmam Cafer b. Muhammed İmam (aleyhisselam), beşinciİmam (aleyhisselam)‘ınoğludur. Hicretin 83. yılında dünyaya geldi ve 148. yılında Abbasi halifesi Mansur’un emriyle zehirletilerek şehit edildi. (1)

Altıncı İmam (aleyhisselam)’ın imameti devrinde, İslam ülkelerinde çeşitli kıyamlar özellikle Ümeyye oğullarının hükümetini yıkma amacıyla düzenlenen kıyamlar, Ümeyye oğullarını hilafetten düşürüp, soylarını kesmekle sonuçlanan kanlı savaşlar ve beşinci İmam (aleyhisselam)’ın yirmi yıl İslam ve Ehl-i Beyt aleyhisselamöğretilerini yayması sonucunda meydana gelen ortam,altıncı imama İslami bilgileri yaymak için daha münasip bir zemin hazırladı.

Altıncı İmam (aleyhisselam), Ümeyye oğulları hilafetinin son zamanlarına ve Abbas oğulları hilafetinin ilk zamanlarına rastlayan imameti devrinde hazırlanan fırsatları elden kaçırmayıp dini öğretileri geniş alanda yaymaya başladı. Çeşitli akli ve nakli fenlerde bir çok ilmi şahsiyetler eğitti. Bunların başlıcaları şunlardır: Zürare, Muhammed b. Müslim, Mümin-i Tak, Hişam b. Hakem, Eban b. Teğlib, Hişam b. Salim, Hüreyz, Hişam-i Kelbi Nessabe, Cabir b. Hayyan-i Sufi (kimya alimi) hatta Ehl-i Sünnet alimlerinden olan Süfyan-ı Sevri, Hanefi mezhebinin reisi Ebu Hanife, Kadı Sekuni, Gazi Ebu’l Bahteri gibiler onun öğrenciliğini yapmakla övünüyorlardı. (Hazretin eğitim merkezinden dört bin mühaddis ve bilginin mezun olduğu meşhurdur.) (2)

Beşinci ve altıncı İmam (aleyhisselam)’lardan rivayet edilen hadislerin sayısı Peygamber-i Ekrem’den (sallalahu aleyhi ve alih) ve diğer on imam (aleyhisselam)’lardan aktarılan hadislerden daha çoktur.

Ancak İmam Sadık aleyhisselamimametinin son yıllarında Abbasi halifesi Mansur’un baskılarına maruz kalarak zor günler geçirdi. Ümeyye oğulları tarafından Şii seyitlere yapılmayan zulümler Abbasiler eliyle yapıldı. Onun emriyle Şiiler grup grup yakalanıp, karanlık hapislerde işkencelerle hayatlarına son verildi. Bir kısmının başını kesip bir kısmını diri diri toprağa gömdürdü. Bazılarını binaların temeline yahut duvarların arasında bırakarak saraylar yaptırdı.

Mansur, altıncı İmam (aleyhisselam)’ın Medine’de yakalanmasını emretti. (Daha önce Abbasi halifesi Seffah’ın emriyle de yakalanıp Irak’a götürülmüştü. Ondan daha önce beşinci İmam (aleyhisselam)’la birlikte Dimeşk’e götürülmüştü).

Bir süre İmam (aleyhisselam)’ı göz altında sakladılar. Defalarca onu öldürmek istediler ve ihanetler ettiler. Bilahare Medine’ye dönüş iznini verdiler. İmam aleyhisselamMedine’ye döndü. Denilebilir ki geri kalan ömrünü takiyye ve inzivada geçirdi. Sonunda Mansur’un emriyle zehirlenip şehadeti şereflendirdi. (3)

Mansur, İmam (aleyhisselam)‘ın şehadet haberini alınca Medine’deki valisine mektup yazıp “Başsağlığı dilemek amacıyla İmam (aleyhisselam)’ın evine git, vasiyetnamesini oku, vasi olarak tanıttığı kimsenin mecliste başını vur” emrini verdi. Elbette Mansur bu oyunla imamet meselesine son vermeği ve Şia adını kökten silmeği amaçlıyordu. Fakat Medine valisi vasiyeti okuyunca Mansur’un planının tam tersine beş kişinin vasi tayin edildiğini gördü. Bunlar, Mansur’un kendisi, Medine valisi, büyük oğlu Abdullah Efteh, küçük oğlu Musa ve Hamide idiler. Böylece Mansur’un planı suya düşmüş oldu.(4)

_______________________________________

1-Usul-u Kafi, c.1, s.472. Delail-ul İmame, s.111. İrşad-ı Müfid, s.254. Yakubi Tarihi, c.3, s.119. Fusul-ul Mühimme, s.212. Tezkiret-ul Havas, s.346. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.28.
2- İrşad-ı Müfid, s.254. Fusul-ul Mühimme, s.204. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.247.
3- Fusul-ul Mühimme, s.212. Delail-ül İmame, s.111. İsbat-ül Vasiyye, s.142.
4- Usul-u Kafi, c.1, s.310

 


Web sayfamızda yayınlanan reklamlar giderlerimiz için tıklamanız halinde finans kaynağıdır. Sitemiz içerikleri ile alakası yoktur. Uygun olmayan içerikleri Whatsapp üzerinden ekran görüntüsü ile bize iletmeknizi rica ederiz.
Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.