Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam

Adı: Hasan (Aleyhisselam)

Künyesi: Askeri

Lakapları: Samit, Hadi, Rafik, Zeki ve Naki’dir.

Doğum Yeri: Ebu Muhammed

Doğum Tarihi: Hicretin 232 yılında Rebiyülevvel’in 24 de ( Bir görüşe göre de

Rebiyülahır’ın 82’inde) 18 Kasım 846

Baba Adı: İmam Ali’en Naki (Aleyhisselam)

Ana Adı: Selil

Görev Yaşı: 22 yaşında imamlık yapmıştır.

Görev süresi: 6yıl imamlık yapmıştır

Çocuk Sayısı: 1 yalnız Hz.Mehdi aleyhisselam

Şehadet Yılı:260 da

Şehadet Sebebi: Zehirlenerek şehit oldu

Şehadet Yaşı:27

Katılı: Mutemed

Mübarek Ziyaretleri: Irak, Semmara

Kısaca Hayatı

Askeri lakabı ile anılan Hz. İmam Hasan b.Ali (aleyhisselam)İmam Ali b. Muhammed (aleyhisselam)’ ın oğludur.Hicri 232.yılında dogdu ve 260. yılındada Abbasilerden olan Mu’tamid’in planı üzerine zehirlenerek şehadeti sereflendirdi.(1)

İmam Hasan Askeri aleyhisselam’ın ASKERİ lakabı ile anılmasının sebebi İmam aleyhisselam Samarra’da 20 yıl 9 ay kadarlık bir süre kaldığı için ona ve oğlu İmam Hasan aleyhisselam’a “Askeri” demişlerdir. Asker Samarra için kullanılan bir isimdi. [İbn Halakkan, c. 2, s. 94.]

Ayrıca evinin sürekli ASKERLER ile kontrol altında tututlduğu sebebi ile de ASKERİ söylemleri mevcuttur.

İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) imamet dönemi üç Abbasi halifesinin dönemine tekabül etmektedir. Mütez Abbasi (k. 252-255), Muhtedi (k. 255-256) ve Mutemid (k. 256-279)[*]

İmam Hasan b.Ali (aleyhisselam);Yedi yıl imamet ettıgi müddet zarfında ,hilafet makamının sonsuz baskıları altında , takiyye ile yaşadı.Kapısı hatta Şiilere bile kapalıydı.Yanlız Şia’nın özel kişileri İmam (aleyhisselam) ‘la görüşe bılıyodu.Bununla birlikte çoğu zaman hapisteydi.(2)

Bu kadar baskının nedeni ise şunlardı:Evvala,o zamanlarda Şia’nın nüfusu artmış ve büyük bir güce sahip olmuşlardı.Şia’nın imamete inanması herkesi güneş gibi aydınlığa kavuşturmuştu.İmamlar (aleyhisselam) da toplumda tanınıyordu.Bu yüzden haksız yere hilafet makamına gelmiş kişiler İmamları (aleyhisselam) daha fazla göz altına alıp mümkün yollar deneyip,sinsi planlarla bunları yok etmeğe çalışıyordu.

İkinci olarak bu kişiler ,Şiilerin , İmam Hasan b.Ali (aleyhisselam)ve diger İmamlardan (aleyhisselam)nakledilen rivayetlere göre onun oglunun Mehdi (aleyhisselam) olduğunu biliyorlardı.Bu inanç Resul-i Ekrem (sallalahu aleyhi ve alih) den Şia ve Sünni kanallarıyla anlatılan rivayetlere dayanıyordu.(3)

Bu nedenlerden dolayı onbirinci İmam Hasan b.Ali (aleyhisselam), diger İmamlar (aleyhisselam) ‘dan daha çok göz altında tutuluyordu. Zamanın halifesi ,Şianın inandığı imamet ilkesine son vermek ve bu kapıyı her zaman için kapatmaya karar almıştı.

İmam Hasan Askeri (a.s) hicretin 260. Yılının Rebiülevvel ayının başlarında hastalandı ve aynı ayın sekizinde 28 yaşında iken Samarra’da vefat etti ve babasının defnedildiği eve defnedildi.[**]

Tabersi (ö. 548) şöyle yazmaktadır: Ashabımızın (yani Şia ulemalarının) çoğu, İmam Hasan Askeri’nin zehirletilerek öldürüldüğüne inanmaktadır. Yazısının devamında imamın babasının, dedesinin ve tüm Şia imamlarının şehit olduklarını belirtmiştir. Bu konudaki Şia ulemalarının delili ise İmam Cafer Sadık’ın (aleyhisselam) şu buyruğudur: Allah’a ant olsun ki hepimiz öldürülerek şehadete ermekteyiz.[***]

İmamın (aleyhisselam) şehadeti şereflendirdikten sonra da evini teftiş edip, İmamın hizmetcilerinı de ebeler ,muayene ettiler .Gizli memurleri iki yıl boyunca ümitleri kesilinceye dek İmamın (aleyhisselam) oğlunu bulmak için çalıştılar.(4)

Onbirinci İmam (aleyhisselam)şehadeti şereflendirdikten sonra kendi evinde İmam Ali b. Muhammed (aleyhisselam)’ın yanında Samerra şehrinde defnedildi.

____________________

1-Menekıb-İbn Şehraşub,c.4,s.422.Fusulu’l mühımme,s.266-272. Usul-i Kafi,c.1s.503.

2-İrşad-ı Mufid,s.324 Menekıb-İbn Şehraşub,c.4 s.429 ve 430

3-Sahih-i Tirmizi,Mehdi(a.s.) bölumü,Sahih-i Ebu Davut,c.2,Kitabu’l-Mehdi bolümü, Sahih-i Muslim,Muhammed b.İbrahim Nu’mani’nin “el-Ğıybe”kitabı.

4-Usul-u Kafi,c.1 s.505. İrşad-ı Mufid,s.319.

*- Taberi, Muhammed b. Cerir, Delailu’l İmamet, c. 1, s. 223

**- El-Mufid, el-İrşat, Kum, Said b. Cubeyr, s. 510, k. 1428.

***-Tabersi, el-Fazl b. El-Hasan, İ’lamu’l Ver abi-İlamu’l Huda, c. 2, s. 131-132, Kum, müessese Alulbayt li-İhyau’t Turas, k. 1417.

6 thoughts on “Hz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.