Hz. İmam Hasan’ul Mucteba aleyhisselam

2323Adı: Hasan (aleyhisselam)

Künyesi: Ebu Muhammed

Lakabı: Müçteba

Doğum Yeri: Medine

Doğum Tarihi: Hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15 de (Miladi 1 Mart 625 de)

Baba Adı: İmam Ali aleyhisselam

Anne Adı: Hz Fatıma selamullahi aleyha

Görev Yaşı: 37 yaşında İmam oldu

Görev Süresi: 10 yıl imamet görevini devam ettirdi.

Çocuk Sayısı: 8 erkek 7 kız olmak üzere 15 çocuğu vardı.

Erkekler:Zeyd, Hasan, Ömer, Kasım, Abdullah, Abdurrahman, Hüseyin-aleyhisselam, Talha

Kızlar: Ummu’lHasan, Ummu’l-Hüseyin, BirinciFatıma, Ummu Abdullah, ikinci Fatma, Ummu Seleme, Rukiye.

Şehadet Yılı: Hicretin 50.yılında sefer ayinin 28 de Şehadet etmiştir.(27 Mart 670)

Şehadet Sebebi: Muavine tarafından hanimi Cude vasıtasıyla zehirlenerek şehit olmuştur.

Şehadet Yaşı: 47

Katili: Muaviye ve İmam ‘ın hanımı Cude lanetullahi aleyh

Mübarek Ziyaretleri: Medine

Kısaca Hayatı

Hz. İmam Hasan Mücteba (aleyhisselam) (ve kardeşi İmam Hüseyin), Hz. Emir-ül Mü’minin’in (aleyhisselam) oğlu olup, Peygamberin (aleyhisselam) kızı Hz. Fatıma’dan (aleyhisselam) dünyaya geldiler. Peygamber (sallalahu aleyhi ve alih) defalarca “Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır.” buyurmuştur. Bu buyruğa göre, Ali (aleyhisselam) diğer çocuklarına “Siz benim oğullarımsınız. Hasan ve Hüseyin de Peygamberin oğullarıdır.” demiştir.(1)

Hz. İmam Hasan (aleyhisselam) hicretin üçüncü yılında Medine’de dünyaya geldi.(2) Yedi yıl kadar değerli büyük babası Peygamberin yanında onun muhabbetli kucağında geçirdi. Önce Peygamberi ve ondan üç ay ya da altı ay sonra da annesini kaybedince, babasının terbiyesi altında büyüdü.

Babası Hz. Ali (aleyhisselam) şehadeti şereflendirince, zahiri hilafetiüstlendi, altı ay kadar Müslümanların işlerini idare etti. Bu müddette Ali (aleyhisselam) ve evladına aşırı düşmanlık güden ve yıllarca hilafet için savaşan Muaviye, (ilk olarak sözde Osman’ın kanı bahanesi ile apaçık bir şekilde halife olmak için savaştı) İmam Hasan’ın (aleyhisselam)hilafet merkezine karşı ordu düzenleyip savaş açtı. Aynı zamanda İmam Hasan’ın (aleyhisselam) ordu komutanlarını yüklü paralarla satın alıp, O İmam Hasan (aleyhisselam)’ın aleyhine kışkırttı.(3)

Bilahare İmam Hasan (aleyhisselam) zahiri halifeti bazı şartlar altında (Muaviye hilafeti kendisinden sonra kimseye bırakmak hakkı olmayıp, hilafetin tekrar İmamın kendisine verilme ve Şialara taarruz edilmeme şartıyla) barış yapıldı.(4)

Böylece Muaviye hilafeti ele geçirdi. Daha sonra Irak’a gelip umumi bir konuşmasında barış şartlarını çiğnedi.(5)Bütün yollara başvurarak Ehl-i Beyt (aleyhisselam) ‘ı ve Şiileri çok zor durumlara maruz bıraktı.

İmam Hasan (aleyhisselam) on yıl süren imamet müddetini çeşitli baskılar altında geçirdi. Hatta evinde bile can güvenliği yoktu ve bilahare hicretin ellinci yılında Muaviye’nin hilelerine uyan Cü’de vesilesiyle zehirlenerek şehadeti şereflendirdi .(6)

İmam Hasan (aleyhisselam) insani değerlerde babasının hatırası ve ceddi Peygamberin(sallalahu aleyhi ve alih)aynasıydı. Peygamber (sallalahu aleyhi ve alih)hayattayken Hasan (aleyhisselam) ve kardeşi Hüseyin (aleyhisselam), devamlı Peygamber (sallalahu aleyhi ve alih) ’in yanındaydılar ve bazen de Peygamber (sallalahu aleyhi ve alih)onları omuzlarına çıkarırdı.

Şia ve Sünni, Peygamber’den (sallalahu aleyhi ve alih)İmam Hasan (aleyhisselam)ve Hüseyin (aleyhisselam) hakkında şöyle rivayet ederler: “Bu ikisi benim oğullarımdırlar ister otursunlar, ister kıyam etsinler.” (Zahiri hilafeti üstlenip üstlenmemekle ilgili kinayeli bir açıklamadır.)(7) Hz. Peygamber ve Hz. Ali’den o hazretin imameti hakkında bir çok rivayet nakledilmiştir.

_________________

1- Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.21 ve 25. Zehair-ul Ukba, s.67 ve 121.

2- Menakıbı İbn-i Şehraşub, c.4, s.21 ve 25. Muhammed İbn-i Cerir-i Taberi’nin “Delail-ül İmame” kitabı, Necef baskısı, yıl 1369 H. s.60. Fusul-ul Mühimme, s.133. Tezkiret-ul Havass, s.193. Tarih-i Yakubi, Necef baskısı, yıl 1314 H. c.2, s.20. Usul-u Kafi, c.1, s.461.

3 thoughts on “Hz. İmam Hasan’ul Mucteba aleyhisselam”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.