Hz. Kaim El Mehdi accelallahu fereceh Hz Fatime Zehra selamullahi aleyha’nın Soyundandır!

Bu makalemizde Hz. Kaim El Mehdi accelallahu fereceh Hz Fatime Zehra selamullahi aleyha’nın Soyundan olduğuna dair kısa hadisleri hizmetinize sunmaya çalıştık.

Buhârî, Tarih-i Kebir‘de kendi senediyle Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve alih) zevcesi Ümmü Seleme vasıtasıyla, Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle rivayet etmiştir:

Mehdi haktır ve Fatıma’nın (aleyhisselam) evlatlarındandır [onun evlatlarının soyundandır].[i]

Ebu Davud, Ümmü Seleme’den şöyle rivayet etmiştir:

Ben Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle duydum:

Mehdi, Fatıma’nın (selamullahi aleyha) evlatlarından olan benim it-retimdendir [soyumdandır].[ii]

Hafız Ebu Nuaym, kendi senediyle Ali İbn Hüseyin’den (aleyhisselam), o da babasından şöyle rivayet etmiştir:

Hz. Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) Fatıma’ya şöyle buyurdu:

Mehdi senin evlatlarındandır.[iii]

Muttaki, Hz. Hüseyin (aleyhisselam) kanalıyla Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle rivayet etmiştir:

Müjdeler olsun sana ey Fatıma, çünkü Mehdi sendendir [senin soyundandır].[iv]

Kundûzî, Ebu Eyyub Ensarî’den şöyle rivayet etmiştir:

Hz. Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) Fatıma’ya (radiyallahu anha) şöyle buyurdu:

Peygamberlerin en hayırlısı (en üstünü) bizdendir; o da senin babandır. Vasilerin en hayırlısı (en üstünü) bizdendir; o da senin kocandır. Şehitlerin en hayırlısı (en üstünü) bizdendir; o da senin babanın amcası Hamza’dır. Cennette iki kanatla istediği yere uçan bizdendir; o da senin babanın amcası oğlu Cafer’dir. Bu ümmetin iki torunu ve cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin bizdendir; onlar da senin çocuklarındır. Ve Mehdi bizdendir; o da senin evlatlarındandır.[v]

Hafız Genci, Süfyan İbn Uyeyne’den, o da Ali el-Hilalî’den şöyle rivayet etmiştir:

Ben, ölümüyle sonuçlanan hastalığı sırasında Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve alih) huzuruna geldim. Fatıma da (selamullahi aleyha) Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve alih) başı ucunda idi. Bu sırada Fatıma, (selamullahi aleyha) yüksek sesle ağlamaya başladı. Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) ona doğru bakarak: Ey habibem (dostum) Fatıma, niçin ağlıyorsun? dedi.”

Fatıma: Senden sonra helak olmaktan korkuyorum, dedi.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle buyurdu: Ey habibem, bilmiyor musun, Allah Teala yeryüzüne bir defa nazar etti ve içinden senin babanı seçti ve babanı risaletiyle görevlendirdi. Sonra tekrar yeryüzüne nazar etti ve (insanlar arasında) senin eşini seçti ve seni onunla evlendirmemi bana vahyetti. Ey Fatıma, biz öyle bir Ehlibeyt‘iz (bir aileyiz) ki, Allah bize önceki ve sonraki insanlardan hiçbirine vermediği yedi özellik vermiştir:

Ben, Allah yanında Hatemü’n-Nebiyyin ve Ekremu’n-Nebiyyin’im (yani peygamberlerin sonuncusu ve en üstünüyüm) ve mahlukat arasında Allah’ın en çok sevdiği (kul) benim ve ben senin babanım.

Benim vasim, vasilerin en üstünü ve Allah’ın en çok sevdiği vasidir ve o da senin eşindir.

Meleklerle birlikte cennette iki yeşil kanatla uçacak olan bizdendir; o da babanın amcasının oğlu ve kocanın kardeşidir. Bu ümmetin iki torunu da bizdendir; onlar da senin çocukların Hasan ve Hüseyin’dir; onlar cennet ehlinin gençlerinin efen-dileridirler. Ve beni hak üzere gönderene andolsun ki, onların babası onlardan daha üstündür.

Ey Fatıma, beni hak üzere peygamber olarak gönderene andolsun ki, bu ümmetin Mehdi’si de o ikisindendir (Hasan ve Hüseyin’in soyundandır). Öyle ki dünyayı kargaşalık sarar ve fitneler baş gösterir, yollar kesilir, insanlar birbirlerine saldırırlar, ne büyük küçüğe acır ve ne de küçük büyüğe saygı gösterir; böyle bir zamanda Allah bu ikisinin soyundan sapıklık kalelerini ve kilitli kalpleri fethedecek birini gönderir; benim dini ilk zamanda hakim kıldığım gibi o da dini ahir zamanda hakim kılar ve [o gelmeden önce] dünya zulümle dolduğu gibi [o dünyayı] adaletle doldurur.

Ey Fatıma, üzülme ve ağlama! Çünkü Allah’ın sana merhamet ve şefkati benden daha çoktur. Bu da senin bana intisabın ve kalbimdeki makamından dolayıdır. Allah, ailen içerisinde soy yönünden en şereflisini, makamı en yücesini, halka en merhametli davrananını, en adilini ve hüküm vermede en basiretlisini sana eş olarak seçmiştir.

Ben Rabbimden istedim ki, Ehlibeyt‘im arasında bana kavuşacak olan ilk şahıs sen olasın.

Hz. Ali (aleyhisselam) diyor ki: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih) vefat ettikten sonra Fatıma (selamullahi aleyha) yetmiş beş günden fazla yaşamadı. Allah bu kısa süreden sonra onu Peygamber’e kavuşturdu.”[vi]

Muasır âlimlerden Hadaiku’l-Arifîn kitabının sahibi merhum Fazl-i Ali, bu hadislerle ilgili olarak şöyle bir not düşmüştür: Bu hadiste geçen “bu ümmetin Mehdi’si de o ikisindendir.” tabiri, bu mazmunda nakledilen diğer bazı hadislerde, “bu ümmetin Mehdi’si de bizdendir.” şeklinde geçmektedir. Ama bu nüshaya, yani “bu ümmetin Mehdi’si de o ikisindendir.” nüshasına göre o ikisinden maksat, Hz. Hasan ve Hüseyin’dir. Çünkü İmam Muhammed Bakır’ın annesi, İmam Müçteba’nın kızıdır. Buna göre İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam) ve sonraki imamlar o ikisinin neslindendirler.


[i]- Tarih-i Kebir, c.2, Birinci bölüm, s.316, Haydarabad baskısı.

[ii]- Sünen-i Ebi Dâvud, c.4, s.151, Daru’s-Saade Mısır baskısı.

[iii]- el-Erbeune Hadisen Fi Zikri’l-Mehdi risalesi, 4. hadis.

[iv]- Müntahabu Kenzi’l-Ummâl, c.5, s.96, el-Meymeniye Mısır baskısı.

[v]- Yenâbiu’l-Mevedde, İstanbul baskısı, s.434.

[vi]- el-Beyân Fi Ahbâri Ahiri’z-Zamân, s.305, Necef baskısı.

Not: Hadisler asl kaynaklardan alındığından dolayı s.a.v – s.a ve a.s kısaltmaları açık hali ile yazılmıştır. Bazı kısımlarda ise olduğu hali ile alıntılanmıştır.

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.