Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alih

Adı: Yeryüzünde Muhammed gökyüzünde Ahmet diye anılırdı.

Lakabı: Resulullah, Hatemu’l-Enbiya, Emin

Künyesi: Ebul Kasım

Doğum Yeri: Mekke

Doğum Tarihi: Miladi 570 yılında Rebiyülevvel ayının 17 ’sinde Cuma günü seher vakti.

Baba Adı: Abdullah

Anne Adı: Âmine

Çocuk Sayısı: Peygamberimizin 3 erkek 4kızı olmak üzere 7 çocuğu vardır.

Erkekler: 1- İbrahim 2-Abdullah 3- Kasım.

Kızlar: 1- Rukiye 2-Zeynep 3- Gülsüm 4- Hz. Fatıma (selamullahi aleyh)

Görev Yaşı: Peygamberimiz 23 yıl peygamberlik yapmıştır.

Şehadet Yılı: Hicretin 11 yılı sefer ayının 28 de, Miladi: 25 Mayıs 632

Şehadet Sebebi: Bir kadının zehir vermesi sonucu zaman içinde zehirlenerek şehit oldu.

Şehadet Yaşı: 63 ( Miladi ve Hicri aylardan kaynaklanan 1 yaş göz önünde bulundurulmalı.)

Mübarek Ziyaretleri: Medine

Kısaca Hayatı:

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih), Fil Vakası’nın vuku bulduğu yıl olan 571 Miladi yılında Arap yarımadasındaki Mekke şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah ( aleyhisselam) , annesinin adı Amine ( aleyhisselam)’dir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’ın mübarek veladeti, bütün insanlık alemini saran karanlık cahiliyet gecesinin ufkunda, İslam güneşinin yakında doğacağını müjdeleyen bir şafak misaliydi. Bu şafağın doğuşuyla Kisra’nın sarayındaki sütunlar yıkılıyor, ateşperestlerin ateşgedelerindeki ateş sönüyor, şirk ve put ehlinin bekçileri dehşete düşüyordu.

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)daha dünyaya gelmeden babasını, altı yaşına geldiğinde de annesini yitirdi. Hayatının ilk yıllarını Mekke dışında süt annesi Halime’nin yanında geçirdi. Daha sonra dedesi Abdulmuttalib ( aleyhisselam)’ın himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Hz. Ebu Talib ( aleyhisselam)‘in yanında kaldı.

Hz. Hz. Ebu Talib ( aleyhisselam), bi’setten sonra da müşriklerden gelen saldırılara karşı Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)’in büyük himaye edicisi ve destekçisi olmuştur. Hayatının çocukluk dönemleri, İlahi gözetim ve gaybi denetim altında geçen Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)’in gençlik dönemi de herkese örnek olacak bir vefalılık ve sadâkat örneğidir.

Gençlik dönemlerinde bile ameli sözüne uygun, güvenilir birisi olması hasebiyle “Muhammed Emin” lakabını almıştı. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih), peygamberliğini zahiri olarak duyurmadan önceki kemale erişme dönemi yıllarını, Yaratıcısına razu niyaz ve ibadete ayırmıştı. Hatta bazen ibadet için halktan uzaklaşarak Nur dağındaki Hıra mağarasına çekilirdi. Kırk yaşlarına ulaştığı sıralarda, yine Hıra mağarasındayken Vahiy Meleği (Cebrail) Kur’ân’dan ilk ayetleri indirmiş ve beklenen İlahi güneş, cehalet ve zulmet karanlığı üzerine hiç batmamak üzere doğmuştu.

Bi’setin gerçekleşmesiyle insanlığa Allah’ın elçisi olarak gönderilen Hatem’ül-Enbiya Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih), 23 yıl sürecek olan tebliğ ve cihat hareketini başlattı. Bu dönemde nice mücahit, mümin ve kabiliyetli insanlar yetiştirdi. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)peygamberlik döneminde, söz ve amelleriyle, bütün insanlığa kurtuluş yolunu gösterdi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in siyerini özet olarak anlatacağımızdan dolayı onun bazı önemli yönlerini değinmekle yetineceğiz.

Tebliğ, bir mesajı ulaştırmak anlamına geldiğinden, en büyük mesaj olan Kur’ân-ı Kerim’in ulaştırıcısı ve açıklayıcısı olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)en büyük tebliğ görevini üstlenmiştir. Bu tebliğ görevi, hicretten önce, daha çok Tevhit, Nübüvvet ve Mead (ahiret) inançlarını insanlara benimsetmek için müjdeleyici ve korkutucu ayetleri açıklamak noktasında ağırlık kazanıyordu. Elbette Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’ın tebliğ yöntemi diğer bütün İlahi peygamberlerde olduğu gibi, ilk baştan müşriklerin inançlarının temelini oluşturan put ve tağutları reddetmek ve böylece onlara karşı düşmanlık ilan etmek esasına dayalıydı. Bu yüzden Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)ve yaranı ilk önce müşriklerin çeşitli işkence ve eziyetlerine maruz kalmış, hicret sonrası dönemde ise, Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih), İslam’ın müdafaası için bir çok savaş sahnesinde hazır bulunmuş,bunun yanı sıra, insanların kemale  ulaşmaları için de yerine getirmeleri veya uzak durmaları gereken konuları ve içtimai hayatın İslam’a göre şekillendirilmesi için gerekli olan siyasi, iktisadi, hukuki ve cezai esasları açıklamıştır.

Diğer Müslümanlarla birlikte Mekke’den Medine’ye hicret eden İslam Peygamberi (sallallahu aleyhi ve alih), Medine’deki on yıllık İslam hakimiyeti döneminde o zamana kadar tebliğ ettiği ve etmekte olduğu İslam dinini, bir hayat nizamı olarak tatbik etti. Yine bu dönemde insanları her türlü esaret zincirlerinden kurtaran Tevhit fikrini yaymak, bu fikir önündeki engelleri kaldırmak ve İslam toplumunu müdafaa etmek için bir çok savaşa katılmıştır.

Müslümanların talim ve terbiyesiyle de uğraşan Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih), ashabından bir kısmının eğitimine özel bir itina göstermiştir. Özel ihtimam gösterilenler arasında Hz. Ali ( aleyhisselam)’nin özel bir yeri vardı. Hz. Ali, ister çocukluk döneminde olsun ister sonraki dönemde, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)’e en yakın kimse olarak onun yanında talim ve terbiye gördü. Nitekim Resulullah (s.a.a), Hz. Ali ( aleyhisselam)’ye hitaben: “Sen bana nisbet, Harun’un Musa’ya olan nisbeti gibisin” buyurarak, onun kendisi tarafından özel olarak terbiye edilişinin yanı sıra İlahi bir makama sahip olduğunu da belirtmiştir.

En kamil nur olan, Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve alih) hicretin 11. yılı (632 M.) şehadeti şereflendirdi.

Selam olsun o yüce Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve alih) ’e, doğduğu ve şehadeti şereflendirdiği güne. Selam olsun ona tekrar dirilip kalkacağı gün. Yine selam olsun O’nun pak Ehl-i Beyt ( aleyhisselam)’ine..

4 thoughts on “Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alih”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.