Hz. Zeynep selamullahi aleyha’nın Doğum Günü – Ehlibeyt Takvimi
Makaleler

Hz. Zeynep selamullahi aleyha’nın Doğum Günü

Hz. Zeynep selamullahi aleyha’nın Doğum Günü

2019 yılı için 31.12.2019 akşamı başlar, 01.01.2020 gündüzü dahil akşam vaktine kadardır.

2019 yılı için 11.01.2019 akşamı başlar, 12.01.2019 gündüzü akşamına kadardır.

O, küçüklüğünden beri bir kahraman, sabır abidesidir. Gözünü açtığından bu yana hep keder görmüştür. Dedesinin zehirlenerek şehadetine şahit olduktan sonra annesi’nin kapısını yakanların zulümlerine maruz kaldı, acılar gitgide artarken babasının kana boyanmış sakalını gördü. Kardeşi Hasan’ul Mucteba aleyhisselam’ın zehirlenmesinin ardından KERBELA’da Huseyn aleyhisselam ve ailesin bir çok kişinin ŞEHADETİNE şahit oldu.

ZEYNEP TÜM EHLİBEYT’in BAŞINA GELEN MUSİBETLERİN ŞAHİDİDİR. O MUSİBETLER ANASI ZEYNEP’TİR.

Nesep, İsim, Lakap ve Künyeleri

Hz. Zeyneb’in (selamullahi aleyha) babası İmam Ali aleyhisselam, annesi Hz. Fatime’dir (selamullahi aleyha).[1]

İsmi

En meşhur ismi Zeynep’tir. Sözlükte güzel kokulu ve güzel manzaralı ağaç[2] ve zeyn- eb, yani babasının süs ve ziyneti anlamına gelmektedir. Çeşitli rivayetlere göre, Hz. Zeyneb’in (s.a) ismini bizzat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve alih Efendimiz koymuştur. Elbette Efendimiz de Allah tarafından İmam Ali aleyhisselam, annesi Hz. Fatime selamullahi aleyha çocukları için belirlediği ismi koymuştur.[3]

Hz. Zeyneb’in Hz. Hatice’ye Benzerlikleri

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve alih Efendimiz kundaktaki çocuğu kucağına alıp öptükten sonra şöyle buyurmuştur: “Hazırda ve gaipte olan ümmetime tavsiye ediyorum ki bu kızı koruyup saygı göstersinler. Hakikaten bu kız Hatice Kübra (selamullahi aleyha) gibidir.” [4]

Lakapları

Hz. Zeyneb’in (selamullahi aleyha) çok sayıda lakabı vardır. Örneğin: Beni Haşim’in Akilesi, Öğretmeni olmayan alime, arife, muvassaka, Fazile, Kamile, Al-i Ali’nin Abidesi, Masume Suğra, Eminetullah, Naibetu’z Zehra, Naibetu’l Hüseyin, Akiletu’n Nisa, Şeriketu’ş Şüheda, Baliğe, Fasihe ve Şeriketu’l Hüseyin.[5]

Künyeleri

Künyeleri olarak da Ümmü Gülsüm ve Ümmü’l Mesaib’i zikretmişlerdir.[6]

Doğumu ve Vefatı

Hz. Zeynep (selamullahi aleyha) hicretin beş veya altıncı yılında Cemaziyelahir ayının beşinde Medine’de gözlerini dünyaya açtı.[7] Hz. Zeynep (selamullahi aleyha)hicretin altmış üçüncü yılında Recep ayının birinde eşi Abdullah b. Cafer ile Şam’a yaptığı bir yolculukta vefat etmiş ve orada da defnedilmiştir. Bazıları Medine veya Mısır’da defnedildiğini söylemiştir.[8]

Okudunuz mu:  2019-2020/1441 Cemaziy'el Evvel Ayı Önemli Günler

Hz. Zeyneb’in Kufelilere Hitabından:


“Bismilahirrahmanirrahim Ey Kûfeliler, dinleyin!”

Bu ses ile beraber tüm nefesler, sineye çekildi, develer ve atlar bile bir müddet hareket etmeden öylece kaldılar. Rüzgar, dahi Zeyneb’in sesine mikrofonluk yapmak için yavaş yavaş harakete geçti. Tüm insanlar, Ali kızı Zeyneb’i dinlemek için sabırsızlanmaya başladılar. Acaba bu esir hanım, ne konuşacak diye pür dikkat kesilmişlerdi.

“Allah’a Hamd u Sena olsun. Salât ve selam benim babam Hz. Muhammed’e ve onun temiz soyuna olsun”

deyince, herkes şaşkınlık içerisinde birbirlerinin yüzlerine bakmaya başladılar. O’nun sesini duyan ama onu göremeyenler ise: “Hz. Ali mi gelmiş, bu ses Hz. Ali’nin sesine benziyor, zira bu fesahet ve belağat ile konuşuyor. Hz. Peygamber’den babam diye söz ediyor. Hani onları bize yabancılar ve Yezid’e karşı gelenler olarak tanıttılar; oysa bu hanım, Hz. Peygamber’den babam diye söz ediyor” diyerek, şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı.

Hz. Zeynep, daha ilk cümlesiyle halk üzerinde şok etki yaratan hitabesine şöyle devam etti:

“Ey Kûfe halkı! Ey aldatılmış zavallı halk, bize mi ağlıyorsunuz? Oysa ki bizim gözlerimiz hâlâ yaşlı, ıztıraplarımız dinmemiş, feryatlarımız yatışmamıştır. Sizler, gerdanlığını kaybedip sonra da toprak içerisinde onu arayan kadın gibisiniz. Sizler, Allah ve Resulüne iman getirdiniz, ama daha sonra işlediğiniz bu büyük günahla onun kökünü kazıyıp attınız. Sizden fesat, şer ve şarlatanlıktan başka bir şey de beklenemez. Sizler o güle benziyorsunuz ki ne yenilen ne de koklanandır.”

  1.  İbn Asakir, İ’lamu’n Nisa, s. 189 ve 190.
  2. Cubran Mes’ud, Er-Raid, tercüme: Rıza İnzaci, ikinci baskı, Meşhed, Astan-ı Kudsi Razevi, c. 1, s. 924, 1376.
  3. 3. Bakır Şerif Kureyşi, es-Seyyide Zeynep S. 39; Hasan İlahi, Zeyneb-i Kübra Akile-i Beni Haşim, Tahran, Aferine, s. 29, 1375; Seyyid Kazım Erfa, Hz. Zeynep (s.a), Siyrei Ameli Ehlibeyt, s. 7.
  4.  Ebu’l Kasım ed-Dibaci, Zeyneb-i Kübra Betalete’l Hurriyet, ikinci baskı, Beyrut, el-Belağ, s. 15, 1417; Seyyid Nurettin Cezairi, s. 44.
  5. Nurettin Cezairi, el-Hasaisetu’z Zeynebiye, s. 52 ve 53.
  6. Nurettin Cezairi, el-Hasaisetu’z Zeynebiye, s. 48; Bakır Şerif Kureyşi, es-Seyyide Zeynep S. 39.
  7.  Mehellati, Zebihullah, Reyahinu’ş Şeria, c. 3, s. 33; Muhammedi İştahardi, Hz. Zeynep Furuğ Taban Kevser, s. 17.
  8. Kazvini, Muhammed Kazım, Zeyneb-i Kübra mine’l mehdi ile’l lehd, s. 434.

Site Yöneticisi: Ehlibeyt Takvimi

ehlibeyttakvimi.com yöneticisi ile 02129090742 numaralı hat üzerinden WHATSAPP&SMS ile irtibat kurabilirsiniz. Hat aramalara kapalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.