Lanet Üzerine…

Lanet Üzerine makalesi bazı grup ve ya kişilerin Lanet konusunda ön yargılı olması ve ya laneti Allah’ın yasak ettiği bir kavram olduğunu söylemesi üzerine hazırlanmış ve hizmetinize sunulmuştur.

Kısa video:

 

 

1- Allah-u Teâlâ, “Allah’ın eli sıkıdır.” diyen Yahudileri lanetlemektedir:

 

“Yahudiler, ‘Allah’ın eli sıkıdır.’ dediler; dediklerinden ötürü elleri bağlandı, lanetlendiler. Hayır, O’nun iki eli de açıktır, nasıl dilerse sarfeder. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilen sözler onların çoğunun azgınlığını ve inkârını artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah bozguncuları sevmez.”(1)

 

2- Allah-u Teâlâ mümini kasten öldüreni lanetlemektedir:

 

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”(2)

 

3- Allah-u Teâlâ, şeytanı lanetlemektedir:

 

“Allah onu (şeytanı) lanetlemiş; o da: ‘Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim.’ demiştir.”(3)

 

4-Allah-u Teâlâ inkârcıları lanetlemektedir:

 

“Kalplerimiz perdelidir, dediler. Hayır, Allah inkârlarından dolayı küfre düşenleri lanetlemiştir. Onların pek azı inanırlar.”(4)

 

5- Allah-u Teâlâ tağuta ve putlara inananları lanetlemektedir:

 

“Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmedin mi?

 

Onlar cibt ve tağuta inanıyorlar ve inkâr edenlere: ‘Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır.’ diyorlar. İşte, Allah’ın lanetledikleri onlardır. Allah’ın lanetlediği kişiye asla yardımcı bulamayacaksın.”(5)

 

 

6- Allah-u Teâlâ münafıkları lanetlemektedir:

 

“Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kâfirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.”(6)

 

7- Allah-u Teâlâ, Allah’ı ve Peygamber’i incitenleri lanetlemektedir:

 

“Allah’ı ve Peygamber’ini incitenlere, Allah dünyada da ahirette de lanet eder; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar.”(7)

 

8- Allah-u Teâlâ bozgunculuk çıkaranları lanetlemektedir:

 

“Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız öyle mi? İşte, Allah’ın lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği bunlardır.”(8)

 

9- Allah-u Teâlâ müşrikleri lanetlemektedir:

 

“Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!”(9)

 

10- Allah-u Teâlâ kâfirleri lanetlemektedir:

 

 

“Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.”(10)

 

“Şu muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır.”(11)

 

11- Allah-u Teâlâ isyan edenleri ve aşırı gidenleri lanetlemektedir:

 

“İsrailoğulları’ndan o küfredenler, hem Davud’un hem de Meryem’in oğlu İsa’nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve Hakk’ın sınırlarını aşmakta olmaları yüzündendi.”(12)

 

12- Allah-u Teâlâ kitapta (Kur’an’da) olanı gizleyenleri lanetlemektedir:

 

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.”(13)

 

13- Allah-u Teâlâ akrabalık bağını kesenleri lanetlemektedir:

 

“Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız öyle mi? İşte, Allah’ın lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği bunlardır.”(14)

 

 

14- Allah-u Teâlâ, hakkında kötü zanda bulunanları lanetlemektedir:

 

“Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir.

 

Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!”(15)

 

15- Allah-u Teâlâ halkı yanlış yola sevkeden liderleri lanetlemektedir:

 

“Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar, derler. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov.”(16)

 

16- Allah-u Teâlâ iffetli Müslüman kadına zina iftirasında bulunanı lanetlemektedir:

 

“İffetli ve mümin kadınlara iftira atanlar; dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır.”(17)

 

17- Allah-u Teâlâ yalancıları lanetlemektedir:

 

“Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: Gelin, oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra lanetleşelim de, Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim.”(18)

 

 

18- Allah-u Teâlâ imandan sonra küfre sapanları lanetle-

mektedir:

 

“İman etmelerinden, Resul’ün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte bunların cezası, Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin lanetine uğramalarıdır.”(19)

 

19- Allah-u Teâlâ zalimleri lanetlemektedir:

 

“Cennet ehli cehennem ehline: ‘Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçeği bulduk, siz de Rabbinizin size vadettiğini gerçek buldunuz mu?’ diye seslenir. ‘Evet!’ derler. Ve aralarından bir çağrıcı: ’Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun!’ diye bağırır.”(20)

 

 

“Üstelik bir yalanı Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar, şahitler de şöyle diyecekler: ‘İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir.’ İyi bilin ki: Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.”(21)

 

20- Allah-u Teâlâ ahdini bozanları lanetlemektedir:

“Allah’a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah’ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.”(22)

 

 

 

 

1- Maide, 64.

2- Nisa, 93.

3- Nisa, 118.

4- Bakara, 88.

5- Nisa, 50, 51.

6- Tevbe, 68.

7- Ahzab, 57.

8- Muhammed, 23.

9- Fetih, 6.

10- Tevbe, 68.

11- Ahzab, 64.

12- Maide, 78.

13- Bakara, 159.

14- Muhammed, 23.

15- Fetih, 6.

16- Ahzap, 67.

17- Nur, 23.

18- Al-i İmran, 61.

19- Al-i İmran, 87.

20- Araf, 44.

21- Hud, 18.

22- Rad, 25.

 

 

 

 

 

 

 

6 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.