Ramazan Ayı İle Vedalaşma Duası

İmam Ali Zeynel Abidin -Seccad- aleyhisselam’ın Ramazan Ayıyla Vedalaştığında Okuduğu Dua

Rahman, Rahim Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Ey (nimet verdiği kimselerden) karşılık beklemeyen, ey hiçbir zaman bağışta bulunduğuna pişman olmayan ve ey kuluna ameline eşit olarak karşılık vermeyen! Nimetin başlangıçtır; affın lütuftur; cezalandırman adalettir ve öngördüğün hayırdır. Verdiğin zaman bağışını minnetle karıştırmazsın ve esirgediğin zaman esirgemen zulüm değildir. Şükredene şükrü sen ilham ettiğin halde, karşılık verirsin; hamd edene hamdi sen öğrettiğin halde, mükâfat verirsin; öylelerinin kötülüklerini örtüyorsun ki dileseydin rüsva ederdin ve öylelerine bağışta bulunuyorsun ki dileseydin mahrum bırakırdın. Çünkü her ikisi de rüsva olmayı ve mahrum bırakılmayı haketmişti. Ne var ki sen, işlerini lütuf üzere bina etmişsin; kudretini affetmekle gösterirsin; karşı geleni hilimle karşılarsın; kendine zulümle kasdedene süre tanırsın; sana dönmeleri için onlara mühlet verirsin; onları hemen cezalandırmayıp, tövbe fırsatı tanırsın ki helak olanlarının sana karşı bir kanıtları olmasın ve bedbaht olanları ancak defalarca mazur görülüp, aleyhlerinde birçok kanıt biriktikten sonra bedbaht olsunlar. Tüm bunlar affından ve kereminden kaynaklanmakta; şefkatinden ileri gelmektedir. Ey Kerîm, ey Halîm!

Sen, (öyle şefkatli) bir mâbudsun ki affına ulaşmaları için kullarına tövbe adında bir kapı açmışsın; şaşmasınlar diye o kapıya vahyinden bir delil dikmişsin. Kutludur ismin, buyurmuşsun ki: “İçten bir tövbeyle Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve sizi (ağaçlarının) altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamber’i ve onunla birlikte inananları utandırmaz; nurları, önlerinden ve sağlarından gider; derler ki: Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Hiç kuşkusuz sen, her şeye kadirsin.” (Tahrim/8)

Şimdi, sen bu kapıyı açmış ve delilini de önüne dikmiş olduğun halde, o ağırlanma mahalline (cennete) girmekten gaflet edenin mazereti olabilir mi?!

Sen öyle (cömert) bir mâbudsun ki kullarından alacağın şeyin kıymetini artırarak, onu paha biçilmez kılarsın. Çünkü kullarının seninle ticarette kâr etmelerini ve sana gelerek fazlasıyla kazanıp, kurtuluşa ermelerini istiyorsun. İsmin kutlu ve yücedir; buyurmuşsun ki: “Kim iyilik getirirse, ona, onun on katı vardır; kim de kötülük getirirse, ancak onun misliyle cezalandırılır.” (En’am/160) Yine buyurmuşsun ki: “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir.” (Bakara/261) Yine buyurmuşsun ki: “Kendisi için kat kat artırması üzere Allah’a güzel bir borç verecek olan kimdir?” (Bakara/245)

Ve iyilikleri kat kat artıracağına ilişkin Kur’an’da indirdiğin diğer ayetler…

Sen o yüce mâbudsun ki kullarına gayb âleminden öyle gerçekler bildirmiş ve onları öyle şeylere özendirmişsin ki eğer bildirmeseydin, gözleriyle onları görmez; kulaklarıyla onları duyup kavrayamaz ve düşünceleriyle onlara ulaşamazlardı. Buyurmuşsun ki: “Beni anın, sizi anayım; bana şükredin ve sakın bana nankörlük etmeyin.” (Bakara/152) Yine buyurmuşsun ki: “Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük edecek olursanız, hiç kuşkusuz azabım çok şiddetlidir.” (İbrahim/7) Yine buyurmuşsun ki: “Beni çağırın, size icabet edeyim. Hiç kuşku yok büyüklük taslayıp, bana ibadet etmekten kaçınanlar, aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min/60)

Böylece seni çağırmayı (duayı) ibadet, terkini de büyüklük taslamak olarak adlandırmış ve terki için aşağılanarak cehenneme girmeyi vaad etmişsin.

Böyle olunca onlar da nimetinle seni andılar; ihsanınla sana şükrettiler; emrinle seni çağırdılar; kat kat fazlasını almak üzere senin için sadaka verdiler ki gazabından kurtulup, hoşnutluğunu kazansınlar.

Senin kullarına yaptığını, bir yaratık diğer bir yaratığa yapmış olsaydı, iyilik vasfını alır, minnettarlıkla anılır ve mümkün olan her dille övülürdü. O halde hamdine doğru giden bir yol, hamdini ifade edecek bir kelime ve hamdinle ilgili bir anlam var oldukça, hamd sana özgüdür.

Ey kullarına ihsan ve lütufta bulunarak onların övgüsünü kazanan; onları nimet ve bağışına boğan; bize olan nimetlerin ne kadar yaygın ve ne kadar boldur; özel lütufların ne kadar çoktur! seçtiğin dine, hoşnut olduğun İslam’a ve kolaylaştırdığın yola bizi hidayet ettin; katındaki yakınlığa ve indindeki saygınlığa ulaşmada gözlerimizi açtın.

Allah’ım! Sen, o görevlerin seçkinlerinden, o farzların özellerinden birini ramazan ayı kıldın. Bir nur olan Kur’an’ı o ayda indirerek, o ayda imanı (imanın gerektirdiği amelleri) kat kat artırarak, o ayda (geceleri ibadete) kalkmayı teşvik ederek ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini ululayarak, onu diğer aylardan ayırdın; tüm zamanlar ve asırların içinden onu seçtin ve onu yılın diğer vakitlerinden üstün kıldın. Sonra da onun vasıtasıyla bizi diğer ümmetlerden üstün kıldın; onun fazileti için öteki dinlerin mensuplarını değil, bizi seçtin. Biz de belki oruç tutup ibadete kalkmakla rahmetin halimize şamil olur ve bu vesileyle sevabını kazanırız diye, emrinle gündüzünde oruç tuttuk ve yardımınla gecesinde ibadete kalktık. Çünkü sen, katından umulanla dolusun; fazlından istenilen hususunda cömertsin ve sana yaklaşmak isteyene pek yakınsın.

Bu ay, gerçekten de beğenimizi kazanarak aramızda kaldı; bizimle iyilikle birliktelik yaptı ve bize âlemlerin en üstün kazancını kazandırdı. Sonra da vakti dolunca, süresi bitince, sayısı tamamlanınca bizden ayrılıp gitti. Şimdi biz, ayrılığı bize çok zor olan, bırakıp gitmesi bizi üzüp ürküten, ahdini bozmamamız, saygısını gözetmemiz, hakkını ödememiz gereken biri gibi, onunla vedalaşıyoruz. Ve diyoruz ki:

Selam sana, ey Allah’ın en büyük ayı ve ey Allah’ın dostlarının bayramı!

Selam sana, ey bizimle birlikte olan vakitlerin en değerlisi ve ey günler ve saatler içinde en iyi ay!

Selam sana, ey arzuların yaklaştığı ve amellerin dağıldığı ay!

Selam sana, ey varlığı pek değerli, yokluğu can yakıcı dost ve ayrılığı üzücü olan ümit kaynağı!

Selam sana ki gelişinle bizi sevindirdin, mutlu ettin ve gidişinle bizi üzdün, canımızı yaktın.

Selam sana ki kalpler sende yumuşar ve günahlar azalır.

Selam sana ki şeytana karşı bize yardım eder ve iyilik yollarını bizim için kolaylaştırırsın.

Selam sana ki cehennem ateşinden kurtulanlar sende çok olur ve hürmetini gözeten saadete erişir.

Selam sana ki günahları silmekte ve ayıpları örtmekte üstüne yok.

Selam sana ki suçlulara çok uzundun ve inananların gönlünde pek heybetliydin.

Selam sana ki günler seninle rekabet edemez.

Selam sana ki her yönden esenlik olan bir aysın.

Selam sana ki birlikteliğin bıkkınlık getirmez ve muaşeretin kınanmaz.

Selam sana ki bize bereket getirdin ve bizden günahların kirini yıkayıp, giderdin.

Selam sana ki seninle vedalaşmamız bıkkınlıktan ve orucunu terketmemiz yorgunluktan değildir.

Selam sana ki vaktinden önce aranırsın ve kaybetmeden önce üzüntün yaşanır.

Selam sana ki bereketinle birçok kötülük bizden uzaklaşır ve birçok hayır bize ulaşır.

Selam sana ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine.

Selam sana ki dün sana pek düşkün iken, yarın özleminle yanıp tutuşacağız.

Selam sana ve artık mahrum kaldığımız faziletine; elimizden alınan geçmişteki bereketlerine.

Allah’ım! Biz, bu ayla şereflendirdiğin; bedbahtların, onun vaktini bilmeyip bedbahtlıkları yüzünden faziletinden mahrum kaldığı bir zamanda lütfunla ondaki ibadetlere muvaffak ettiğin, bu ayın ehli kullarınız. Onunla tanışmak için bizim seçilmemizin, ondaki ibadetlere hidayet edilmemizin velisi sensin. Hakkını ödeyemedikse de onda tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazı, az da olsa yaptığımız iyilikleri senin yardımına borçluyuz.

Allah’ım! O halde kötülüğümüzü ikrar ve ihmalkârlığımızı itiraf etmekle birlikte, iyi işlerimizin övgüsü sana aittir. İçten gelen bir pişmanlık ve gerçeği ifade eden bir mazeret bildirmekle, o ayda kaybettiğimiz faziletleri bizim için telafi etmeni katından diliyoruz. Allah’ım! O ayda senin hakkını ödeyemediğimiz için bizi mazur gör ve ömrümüzü önümüzdeki gelecek ramazana ulaştır. Ulaştırdıktan sonra da layık olduğun kulluğu sunmakta, o ayın hakettiği itaati yerine getirmekte bize yardım et ve bizi zamanın aylarından bu iki ayda (bu ve gelecek ramazanda) hakkını ödeyebilecek iyi işlere muvaffak eyle.

Allah’ım! Muhammed ve âline salat eyle ve bu ayda işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretleri bize bağışla; örtünü kaldırarak, bizi rüsva etme; bu ayda düşmanlarımızı halimize sevindirme; kınayanların dilini üzerimize uzun etme; tükenmeyen şefkatin ve eksikliği olmayan lütfunla bu ayda bizden yadırgadığın şeylere keffaret olacak ve onları bağışlatacak amellere bizi muvaffak et.

Allah’ım! Muhammed ve âline salat eyle ve bu ayın gitmesiyle başımıza gelen musibeti telafi et; bayram ve iftar günümüzü bizim için mübarek eyle ve bu günü, geçirdiğimiz en hayırlı, affını en çok çekici ve günahı en iyi silici gün kıl.

Allah’ım! Bu ayın sıyrılmasıyla bizi de günahlarımızdan sıyır; onun çıkmasıyla bizi de kötülüklerimizden çıkar. Bizi onunla en çok mutlu olanlardan, onda payı en bol olanlardan ve ondan en fazla nasip alanlardan kıl.

Allah’ım! Kim bu aya hakkıyla riayet ettiyse, hürmetini hakkıyla koruduysa, gerektiği gibi hükümlerini yerine getirdiyse, layık olduğu gibi günahlardan sakındıysa, hoşnutluğunu kazanacak ve rahmetini cezbedecek bir amelle sana yaklaştıysa, kudretinle aynısını bize de nasip et; fazlınla onun kat kat fazlasını bize ver. Çünkü senin fazlın eksiksizdir; hazinelerin kesinlikle azalmaz; ihsanının kaynakları asla kurumaz; bağışın minnetsiz ve tertemiz bağıştır.

Allah’ım! Muhammed ve âline salat eyle ve bize, kıyamet gününe kadar onu oruç tutanların, onda sana ibadet edenlerin tümüne vereceğin sevap kadar sevap yaz.

Allah’ım! Müminler için bayram ve sevinç günü, İslam ümmeti için toplanma ve bir araya gelme günü kıldığın bu iftar günümüzde işlediğimiz tüm günahlardan, geçmişteki tüm kötü işlerimizden, gönlümüzden geçen tüm kötü düşüncelerden, tekrar günaha dönme düşüncesi olmayan, bir daha hata yapmamaya azmeden biri olarak, şüpheden arınmış ve halis bir tövbeyle tövbe edip, sana yöneliyoruz. Bu tövbeyi bizden kabul buyur; bizden razı ol ve bizi bu hal üzere sabit kıl.

Allah’ım! İçimizde cehennem azabına karşı öyle bir korku ve cennet sevabına karşı öyle bir özlem meydana getir ki tüm varlığımızla ibadetin tadını ve günahın üzüntüsünü duyalım. Katında bizi, sevgini kazanan, itaate dönüşlerini kabul buyurduğun tövbe edenlerden kıl, ey adillerin adili!

Allah’ım! Babalarımızı, annelerimizi ve şimdiye kadar gelip geçen ve kıyamete kadar gelecek olan tüm dindaşlarımızı bağışla.

Allah’ım! Mukarreb meleklerine salat ettiğin gibi, peygamberimiz Muhammed ve âline salat eyle. Mürsel peygamberlere salat ettiğin gibi, ona ve âline salat eyle. Salih kullarına salat ettiğin gibi, ona ve âline salat eyle. Onların hepsine ettiğin salattan üstün bir salatla ona ve âline salat eyle. Öyle bir salat ki bereketi bizi kuşatsın, faydası bize ulaşsın ve sayesinde duamız kabul olsun. Hiç kuşkusuz sen, kapısına gelinen en kerim, kendisine güvenilen en yeterli ve ihsanı dilenilen en cömert zatsın ve sen her şeye kadirsin.

Sahife-i Seccadiyye 45. Dua

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.