Salavatın Faziletiyle İlgili Hadisler

Salâvatın Faziletiyle İlgili Hadisler

1- Şeyh Kuleynî (Allah’ın rahmeti ona olsun) muteber bir senetle İmam Baqır veya İmam Sadık’tan (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şöyle nakleder:

Teraziye, Muhammed ve Ehlibeyti’ne salâvattan daha ağır olan bir şey konmaz. Kulun amelleri tartıya konulur; tartısı hafif gelir; daha sonra ona salâvat eklenir; böylece terazisi ağırlaşır.[1]

2- Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle nakledilir:

Ben kıyamet gününde tartının yanında olurum; her kimin günah kefesini ağırlaştıracak kadar çok günahı olursa, ben iyilik kefesini ağırlaştırmak için bana getirdiği salâvatı getiririm.[2]

3- Şeyh Saduk , İmam Rıza’nın (aleyhisselam) şöyle buyurduğunu nakleder:

Her kim günahlarını yok edecek bir şey yapmaya güç yetiremiyorsa, Peygamber efendimize ve Ehlibeyti’ne çok salâvat getirsin; çünkü salâvat günahları yok eder.[3]

4- Kutb-i Ravendî’nin ed-Daavat adlı eserinde Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle buyurduğu nakledilir:

Her kim sevgi ve şevkle gece ve gündüz üçer defa bana salâvat getirirse, yüce Allah da onun gündüz veya gecede işlediği günahları bağışlar.

5- Yine Peygamberimizden (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle nakledilir:

Rüyamda amcam Hamza b. Abdulmuttalib’i ve kardeşim Cafer b. Ebu Talib’i gördüm; önlerinde bir kap sidr meyvesi vardı; bir süre ondan yediler. Daha sonra sidr üzüme dönüştü; bir süre de ondan yediler. Daha sonra üzüm hurmaya dönüştü, bir süre de ondan yediler. Ben yanlarına giderek onlara, “Babam size feda olsun, hangi ameli daha faziletli amel buldunuz?” diye sordum. Onlar da, “Babamız ve annemiz sana feda olsun, sana salâvat getirmeyi, hacılara su vermeyi ve Ali b. Ebu Talib (aleyhisselam)sevgisini en faziletli amel bulduk.” dediler.[4]

6- Yine Efendimizden (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle rivayet edilir:

Her kim yazdığı kitapta bana salâvat getirirse, ismim o kitapta olduğu sürece melekler sürekli onun hakkında istiğfar ederler.

7- Şeyh Kuleynî, İmam Sadık’tan (aleyhisselam) şöyle nakleder:

Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve alih) adı anıldığında ona çok salâvat getirin. Her kim Peygamber’e bir defa salâvat getirirse, yüce Allah ona meleklerden oluşan bin safta bin salâvat gönderir. Ardından bütün canlılar da Allah ve meleklerin salâvatı üzerine ona salâvat getirirler (dua ederler). Dolayısıyla salâvattan yüz çeviren, gururlu ve cahildir; Allah, Resulü ve Ehlibeyti ondan uzaktır.[5]

Şeyh Saduk, Meani’l-Ahbar adlı eserinde, “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salâvat getirirler.” [6] ayetini tefsir ederken, İmam Cafer Sadık’tan (aleyhisselam) şöyle nakleder:

Allah’ın salâvatı, rahmet; meleklerin salâvatı, tezkiye (şahsın günah ve çirkinliklerden arınmasını dilemek); insanların salâvatı ise duadır.[7]

Aynı kitapta rivayet edildiği üzere, ravi, “Biz Peygambere ve Ehlibeyt‘ine nasıl salâvat getirelim?” diye sorunca, İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Salâvatullahi ve salâvatu melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve cemîi halkihi ala Muhammed‘in ve Âl-i Muhammed ve’s-selâmu aleyhi ve aleyhim ve rahmetullahi ve berekatuh.[8]

Ravi, “Peygamber’e salâvat getirene verilen sevap nedir?” diye sorunca da, “Sevabı, annesinden doğduğu gün gibi günahlardan arınmasıdır.” buyurmuştur.[9]

8- Şeyh Ebu’l-Futuh-i Razî, Resulullah’tan (ona ve Ehlibeyti’ne Allah’ın rahmeti olsun) şöyle nakleder:

Mirac gecesi göğe ulaşınca, bin eli ve her elinde bin parmak bulunan bir melek gördüm; parmaklarıyla bir şeyler hesaplıyordu, Cebrail’e onun kim olduğunu ve neyi hesapladığını sordum. Cebrail şöyle dedi: “Bu melek yağmur tanelerine müvekkel kılınmış (yağmur taneleri hususunda görevlendirilmiş) bir melektir, gökten yere inen yağmur tanelerini saymaktadır.” dedi.

O meleğe, “Allah’ın dünyayı yarattığı günden bugüne kadar gökten yere kaç damla yağmurun yağdığını biliyor musun?” diye sordum, şöyle dedi:

“Seni hak üzere kullarına gönderen Allah’a ant olsun ki, gökten yere kaç damla yağmur yağdığını bildiğim gibi, bundan kaç damlanın denize, kaç dam-lanın çöllere, kaç damlanın şehirlere, kaç damlanın bağlara, kaç damlanın tuzlak beldelere, kaç damlanın ise mezarlığa indiğini de biliyorum.”

Böylece bu meleğin hesabındaki inceliğe şaşırıp kaldım. Daha sonra o melek, “Ya Resulallah (sallallahu aleyhi ve alih), bu hafıza, ilim, el ve parmaklara rağmen bir şeyi hiç sayamıyorum.” dedi. Kendisine, “Sayamadığın şey nedir?” diye sorunca, “Senin ümmetin bir yerde toplanıp adın anıldığında sana salâvat getirince ben onların sevaplarını sayamıyorum.” dedi.[10]

9- [Allâme Meclisî] Şeyh Kuleynî [aracılığyla], cuma günü ikindi vaktinde söylenen, “Allahumme salli ala Muhammed‘in ve Âl-i Muhammed, el-evsiyai’l-merziyyîne bi-efzali salâvatike ve barik aleyhim bi-efzali berekatike ve’s-selâmu aleyhi ve aleyhim ve rahmetul-lahi ve berakatuh.” [11] salâvatla ilgili olarak şöyle nakleder:

Her kim bu salâvatı yedi defa söylerse, yüce Allah bütün kulları sayısınca ona iyilik ihsan eder. O gün yaptığı bütün amelleri kabul olur ve kıyamet gününde gözlerinin arasında nur olduğu hâlde haşrolur.[12]

10- Bir rivayette de şöyle yer almıştır:

Her kim sabah ve öğle namazından sonra “Allahumme salli ala Muhammed ve Âl-i Muhammed ve accil ferecehum.” derse, İmam Mehdi‘yi (aleyhisselam) derk etmeden ölmez.[13]


[1]- Biharu’l-Envar, c.91, s.49-56
[2]- Biharu’l-Envar, c.91, s.56
[3]- Biharu’l-Envar, c.91, s.47
[4]- Biharu’l-Envar, c.91, s.70
[5]- Biharu’l-Envar, c.91, s.57
[6]- Ahzâb, 56
[7]- Sefinetu’l-Bihar, c.5, s.171
[8]- [Anlamı: Allah’ın, meleklerinin, nebilerinin, resullerinin ve bütün yaratıklarının salâvatı Muhammed‘e ve Ehlibeyti’ne olsun. Ona ve onlara Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi olsun.] [9]- Aynu’l-Hayat, 415
[10]- Tefsir-i Ebu’l-Futuh-i Razî, c.4, s.443
[11]- [Anlamı: Allah’ım, Muhammed ve beğenilmiş vasiler olan Ehlibeyti’ne en üstün rahmetinle rahmet et ve onları en üstün bereketinle bereketlendir. Ona ve Ehlibeyti’ne Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi olsun.] [12]- Aynu’l-Hayat, 415
[13]- Sefinetu’l-Bihar, c.5, s.171
Ahiret Menzilleri kitabıından alıntıdır.

0 thoughts on “Salavatın Faziletiyle İlgili Hadisler”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.