Zilkade Ayı

 • Zilkade Ayının Fazileti

Özetle bu ay içinde önem arz eden günler;

1 Zilkade Hz Fatime Masume selamullahi aleyha’nın Viladeti

11 Zilkade İmam Ali Rıza aleyhisselam’ın Viladet yıldönümleri

23 Zilkade  İmam Ali Rıza aleyhisselam’ın Şehadeti Şereflendirmeleri (Bir Rivayete Göre)

25 Zilkade Mübarek Gün

29 ya da 30 Zilkade İmam Muhammed Taki aleyhisselam’ın şehadeti şereflendirmesi.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.”[2] Yine şöyle yazmaktadır:
“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”[3]

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.”[4]

Zilkade Ayındaki Olay ve Etkinlikler

Birinci Gün

1- Hz. Masume’nin (selamullahi aleyha) doğum günü (H. 173)

2- Hz. Ebu Talib’in (aleyhisselam) vefatı (H. 10) -26 Recep Rivayetlerde daha doğru ihtimaldir.-

3- Hz. Adem’in (aleyhisselam) cennetten(gibi yerden) çıkarılışı

İkinci Gün

1- Hz. İsa Mesih’in (aleyhisselam) göklere yükselişi

Dördüncü Gün

1- Hz. Hatice’nin (selamulhi aleyha) vefatı (10 Bi’set) – Ramazan ayının 10. günü daha kuvvetle ihtimaldir

Onbirinci Gün

1- İmam Rıza’nın (aleyhisselam) doğum günü (H. 148)

Ondokuzuncu Gün

1- Hz. İshak’ın (aleyhisselam) doğum günü

Yirmiüçüncü Gün

1- Beni Kureyza savaşı (H. 4)

Yirmidördüncü Gün

1- İmam Rıza’nın (aleyhisselam) Medine’den Merve hareketi (h. 200)

Yirmibeşinci Gün

1- İmam Rıza’nın (aleyhisselam) Medine’den Merv’e hareketi (H. 200)

2- Hz. İbrahim’in (aleyhisselam) doğum günü

3- Dahvu’l Arz günü

Yirmialtıncı Gün

1- Hz. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve alih) Medine’den veda haccına doğru yolculuğu (H. 10)

Yirmisekizinci Gün

1- Hudeybiye antlaşması (H. 6)

Yirmidokuzuncu Gün

Zilkade ayının 29. Günü bazı kameri yıllara göre Zilkade ayının son günü ve bazı yıllara göre ise son günden bir önceki gündür.

Otuzuncu Gün

1- İmam Cevad’ın (aleyhisselam) şehadeti (H. 220)

Zilkade Ayının İbadetleri

Zilkade Ayının Amelleri
Pazar Günleri

On Beşinci Gece

 • Mefatih’ul Cinan kitabında bu geçe şöyle izah edilmektedir:Çok mübarek bir gecedir. Bu gecede Allah Teala, mümin kullarına rahmet gözüyle bakar. Kim bu geceyi Allah’a ibadetle geçirirse, Peygamber sallallahu aleyhi ve alih efendimizden nakledilen bir rivayette geçtiği üzere, Allah’a karşı bir an bile günah işlememiş cami ehli olan yüz oruçlu kişi kadar mükafat alır. O halde bu geceyi ganimet bilip ibadet, itaat, namaz ve Allah’tan hacet isteyerek geçirmek gerekir. Bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: “Kim bu gecede Allah Teala’dan bir hacet isterse, haceti revâ olur.”Yine El Meragibet Kitabında da şöyle rivayet edilmiştir:Hz Ali aleyhisselam buyurmuştur:“Bu günde (15.gün) her kim oruç tutarsa yüz (gece)yıl ibadet etmiş gibidir. Ve her kim o gece oruç için uyanır ve gündüzünü de oruç tutarsa aynı sevabı elde etmiş olur.” Daha sonra da şöyle buyurmuştur:“Bu (gün)gece Allah’ı zikretmenin çok sevabı vardır. Ve bunun karşılığında muminlerin üzerine Allah çokça rahmet, merhamet yağdırır. Ve aynı şekilde bu geceyi ibadet ile geçiren kişiye 99 bin zikir edenin, oruç tutanın ve ibadet edenin sevabını yazar.Başka bir rivayette ise İmam Ali aleyhisselam bu güne ait olan namazı aynı kitaptan rivayet ile yazacak olursak; Bu günde iki rekat namaz kılın şeklinde başlayan hadiste yer alan kılınış şekli aşağıdaki şekildedir:Sabah vakti kılınır. Hamd suresini 1 kez, Şems ve Duhan Surelerini 5’er kez okunur. Sonra teşehhüd ve selam verilir. Namaz bitirilir ve son olarak La hevla ve la guvvete illa billahil aliyyul azim denir.
 • El Meragibet ekran görüntüsü
 •  Şems ve Zuha surelerini için tıklayınız.
Yirmi Üçüncü Gün

 • Seyyid İbn Tavus “İkbal” adlı kitabında şöyle diyor:

“Ashabımızdan Arap olmayan bazılarının kitaplarında (Allah onlardan razı olsun) Zilkade ayının yirmi üçüncü günü mevlamız İmam Rıza’yı (aleyhisselam) yakından veya uzaktan, halk arasında bilinen bir ziyaret metniyle veya mesela rivayetlerde geçen ziyaret metinleriyle ziyaret etmenin müstehap olduğunu gördüm.”

Yirmi Beşinci Gün (Dahvu’l-Arz)

 • Gusül almak
 • İmam Rıza’yı -aleyhisselam-ziyaret etmek
 • Bugün Dahvu’l-Arz günüdür. Yılın, oruç tutulması çok faziletli olan dört seçkin gününden biridir. Bir rivayette “Bugünde oruç tutmak, yetmiş yılın orucuna bedeldir” ve başka bir rivayette, “Bugünde oruç tutmak yetmiş yılın kefaretidir” tabiri geçer. Kim bugünün gündüzünde oruç tutar ve gecesini ibadetle geçirirse, onun için yüz yılın ibadeti yazılır. Bugünde oruç tutan kimsenin hakkında gökteki ve yerdeki tüm varlıklar bağışlanma dilerler. Bugünde Allah’ın rahmeti yayılır; bugünde ibadet ve Allah’ı zikretmek için toplanmanın çok büyük sevabı vardır. Bugünde oruç, ibadet, Allah’ı zikretmek ve gusletmek dışında iki amel daha rivayet edilmiştir.
 • İki rekat namaz kılmak. Bu namaz iki rekat olup kuşluk vaktinde kılınır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra beş defa Şems Suresi okunur ve namazın selamından sonra da şu zikir okunur:
لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِاللهِ الْعَليِّ الْعَظيمِ

“Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’ladır.”

Sonra dua edilip şöyle denir:

يا مُقيلَ العَثَراتِ اَقِلْني عَثْرَتي، يا مُجيبَ الدَّعَواتِ اَجِبْ دَعْوَتي، يا سامِعَ الأَصْواتِ اِسْمَعْ صَوْتي وَارْحَمْني وَتَجاوَزْ عَنْ سَيِّئاتي وَما عِنْدي يا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرامِ

“Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey duaları kabul eden! Benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana merhamet et, benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi!”

 • Şu duanın okunması

 Kaynakça

 1.  Mesudi, c. 2, s. 189.
 2.  İkbalu’l-A’mal, s. 306.
 3. İkbalu’l-A’mal, s. 307.
 4. el-Murakabat, s. 301.

3 thoughts on “Zilkade Ayı”

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.