Cemazi’yel Evvel Ayı

Cemazi’yel Evvel Ayı

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula hicri kameri ayların beşincisidir.Bu ay EYYAMİ FATİME günlerini barındırdığı için matem havasında olması gereken bir aydır. Hz selamullahi aleyhanın musibetini yad etmek eza saklamak bu ayın tek ve muhim amelidir.

 

Cemazi’yel Evvel Ayı Önemli Olay ve Etkinlikler

Beşinci Gün

1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (selamullahi aleyha) kutlu doğumu (h. 5)

Altıncı Gün

1- Mute savaşı (h. 7)

Onuncu Gün

1- Cemel savaşı (h. 36)

Onikinci Gün

1- Hz. Resulullah’ın (sallalhu aleyhi ve alih) babası Abdullah b. Abdulmuttalib’in vefatı

Onüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma ’nın (selamullahi aleyha) şehadeti (h. 11) (1.Rivayet) EYYAMİ FATİME selamullahi aleyha

Onsekizinci Gün

1- Zulkarneyn’in kutlu doğumu

Yirmibeşinci Gün

1-Muaviye b. ’in ölümü (h. 64)

Yirmiyedinci Gün

1- Abdulmuttalib’in (aleyhisselam) vefatı

Yirmidokuzuncu Gün

1- İmam Mehdi’nin (aleyhisselam) ikinci naibi b. Osman’ın vefatı (h. 305)

Önemli Kaynakça

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (aleyhisselam) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387

Ehlibeyt Takvimi

ŞiaSMS adı ile 2008'den bu yana en güncel hizmeti sunmaktadır.

“Cemazi’yel Evvel Ayı” için yapılan yorumlar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.