Cemazi’yel Evvel Ayı – Ehlibeyt Takvimi
Hicri Kameri Aylar

Cemazi’yel Evvel Ayı

Cemazi’yel Evvel Ayı

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula hicri kameri ayların beşincisidir.Bu ay EYYAMİ FATİME günlerini barındırdığı için matem havasında olması gereken bir aydır. Hz Zehra selamullahi aleyhanın musibetini yad etmek eza saklamak bu ayın tek ve muhim amelidir.

 

Cemazi’yel Evvel Ayı Önemli Olay ve Etkinlikler

Beşinci Gün

1- (h. 5)

Altıncı Gün

1- (h. 7)

Onuncu Gün

1- (h. 36)

Onikinci Gün

1-

Onüçüncü Gün

1- (h. 11) (1.Rivayet) EYYAMİ FATİME selamullahi aleyha

Onsekizinci Gün

1-

Yirmibeşinci Gün

1-

Yirmiyedinci Gün

1-

Yirmidokuzuncu Gün

1-  (h. 305)

Önemli Günler Kaynakça

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (aleyhisselam) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Selamun aleykum!

Numaranız yöneticimiz tarafından kontrol ve kayıt edilecektir. Sitemiz tek bir kişi tarafından yayın edilmektedir. Numaranız 3. kişilerle paylaşılmamaktadır. Rıza dışı iletilerin önüne geçmek için sadece kendi numara kaydınızı yapınız.

× Hızlı Kayıt!