İhya Gecelerinde baş üzerine neden Kuran alınarak dua edilir?

İhya Gecelerinde baş üzerine neden Kuran alınarak dua edilir?

Neden Şialar Kadir gecelerinde Kur’an-ı Kerim’i başlarının üzerlerine koyarak dua ediyorlar? Okunmak için indirilmiş kitabı okumayıp baş üste tutmak ne kadar doğrudur? Bu amelin kaynağı nedir? Bu dine uygun bir amel mi? şeklinde gelen sorulara istinaden ehlibeyttakvimi.com ekibi tarafından  hizmetinize sunulmuştur.

Neden Şiiler Kadir gecelerinde Kur’an-ı Kerim’i başlarının üzerlerine koyarak dua ediyorlar?

Şüphe:

Neden Şialar Kadir gecelerinde Kur’an-ı Kerim’i başlarının üzerlerine koyarak dua ediyorlar? Okunmak için indirilmiş kitabı okumayıp baş üste tutmak ne kadar doğrudur?

CEVAP:

Bu şüphe son zamanlarda güncel bir hal almıştır. Özellikle mübarek “Kadir” gecelerinde Kuran’ın başa konularak dua edilmesi vehhabi ve selefilerin bazı nasibi alimlerini rahatsız etmektedir.

Hiç şüphesiz ki, Kur’an okunup ve amel etmek içindir. Şia akidesinin de Kur’an’la tanışması o kıt beyinlilerden çok çok eski tarihe dayanır. Alevi-Şia inancı Kur’ân’ın her bir emrine harfine kadar amel etmekle meşguldür. Kaldı ki, onu başa bırakıp dua etmek meselesine dil uzatmakta nedir!!!, meğer Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve alih) ve pak Ehlibeyti (aleyhisselam), dinde söz sahibi olanlar bu ameli haram etmemiş iken size ne oluyor!!!

Bu konuda elimize ulaşan rivayetlere göre bu ameli Emirel Muminin İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) ‘ın kendisi uygulamıştır.

Böyle bir rivayetlerinden birini Ebu Yusuf el-Fesevi “el-Marife ve et-tarih” kitabında Sahih Müslim ve Sahih el-Buhari ravilerinin aracılığıyla nakleder.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ  أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَأَرَى وَرَقَهُ يَتَقَعْقَعُ، ثُمَّ قَالَ: ” اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ مَنَعُونِي أَنْ أَقُومَ فِي الْأُمَّةِ بِمَا فِيهِ، فَأَعْطِنِي ثَوَابَ مَا فِيهِ

Abdül-Aziz b. Abdullah el-Üveysi bize rivayet etti, İbrahim b. Sad bize Şubeden, o da Ebu Avn Muhammed b. Abdullah’tan, o da Abdur-Rahman b. Qeysden, o da Ebu Salih Hanefi’den nakledilmiştir ki,

Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) ‘ı Kur’ân’ı başına koyarak dua ederken gördüm. Benim onunla mesafem Kuran’ın sayfalarının hareket seslerini duyacak kadar (yakın) idi. Sonra buyurdu:

“Onlar engel oldular ki ben ümmet üzerinde hükümet kurayım. İlahi sen onun sevabını bana ver …….!”

Ebu Yusuf Yakub b. Sufyan el-Fesevi, el-Marife ve et-tarih, c.2, s.751; Okula ed-Dar, Medine, 1410; tahkik: Ekrem Diya el-Umeri İbn Kesir ed-Dimeşqi, el-Bidaye ve en-Nihaye, c.8, s.12; Okula el-Maarif, Beyrut

Rivayetin senedine göz atacak olursak;

 1. Abdül-Aziz b. Abdullah el-Üveysi

Bu zat el-Buhari, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace ravilerinden.

ez-Zehebi ve İbn Hacer el-Askalani onu sika ravi olduğunu bildirmişlerdir.

Şemsuddin Ez-Zehebi, el-Kaşif fi Marife ben lehu Rivaye fi el-Kutub es-Sitte, c.1, s.656, №.3397 İbn Hacer el-Askalani, teqrib et-Tehzib, c.1, s.357 , №4106

 1. İbrahim b. Sad

Bu şahıs Kütüb-ü Sitte’nin ravilerinden.

ez-Zehebi onun büyük âlimlerden biri olduğunu, İbn Hacer el-Askalani ise sika ve hüccet olduğunu etmişlerdir.

Şemsuddin Ez-Zehebi, el-Kaşif fi Marife ben lehu Rivaye fi el-Kutub es-Sitte, c.1, s.212, №138 İbn Hacer el-Askalani, teqrib et-Tehzib, c.1, s.89, №177

 1. Şube b. el-Haccac

Bu şahıs da Kütüb-ü Sitte’nin ravisidir.

İbn Hacer onun sika, hafız, mutqin olduğunu ve Süfyan es-Seurinin onu hadiste Emiril-muminin adlandırmasını,  ez-Zehebi ise hafız, sabit, hüccet ve hadiste Emiril-muminin olduğunu kaydetmiştir.

Şemsuddin Ez-Zehebi, el-Kaşif fi Marife ben lehu Rivaye fi el-Kutub es-Sitte, c.1, s.485, №2278 İbn Hacer el-Askalani, teqrib et-Tehzib, c.1, s.266, №2790

 1. Ebu Aun Muhammed b. Abdullah

Bu zat el-Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve en-Nisainin ravilerinden.

İbn Hacer el-Askalani, İbn Mein, Ebu Zare, en-Nisai, İbn Sad, İbn Hibban onu siğa hesap etmişlerdir.

İbn Hacer el-Askalani, teqrib et-Tehzib, c.1, s.494, №6107

İbn Hacer el-Askalani, Tehzib et-Tehzib, c.9, s.286, №534

 1. Abdur-Rahman b. Kays (Ebu Salih el-Hanefi)

Bu şahıs Müslim, Ebu Davud ve en-Nisainin ravilerinden.

İbn Hacer el-Askalani ve ez-Zehebi onu siğa hesap etmişlerdir.

Şemsuddin Ez-Zehebi, el-Kaşif fi Marife ben lehu Rivaye fi el-Kutub es-Sitte, c.1, s.641, №3295

İbn Hacer el-Askalani, teqrib et-Tehzib, c.1, S.349, №3987

İHYA GECELERİNDE BAŞ ÜZERİNDE MUSHAF/KUR’AN KOYMA MERASİMİ NASILDIR, KAYNAĞI NEDİR?

Şia’nın dört önemli hadis kitabından ikisinin ( “Tehzib” ve “İstibsar”) yazarı olan Şeyh Ebu Cafer Tusi’nin (383-460 hq) “El-Emali” kitabında anlatılmaktadır – (s.292, hadis: 14-567):

Ebu Muhammed Fehham dedi: Ebul Hasan Muhammed bin Ahmed Haşimi Mensuri “Samerra” şehrinde bana haber verdi ki, Ebu Seriye Sehl bin Yakub bin İshak (Samerra şehrinin “seffi şenif” mescidinin ezancısı) 298 yılında Hasan ibn Abdullah ibn Mütahhardan ve o da Muhammed ibn Süleyman Deylemiden ve o da babasından şöyle rivayet etti ki, günlerin birinde bir kişi İmam Sadık’ın (aleyhisselam) yanına gelerek

“Ey benim efendim, Sana ödeme bilmediğim borçtan ve bana şiddet ve baskı yapan sultandan şikayetçiyim. İsterim ki bana bir dua öğretin, onunla borcumu ödemek için kazanç sağlayayım ve sultanın zulmünden kurtulayım “.

İmam Sadık (aleyhisselam) o kişiye buyurdu:

“Gece olduğunda iki reket namaz kıl. Birinci rekatta” Fatiha Suresi “ve” Ayetel-kürsi “oku. İkinci rekatta” Fatiha “suresi ve” Haşr “suresini 21. ayetinden -« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل »- sonuna kadar oku. Namazdan sonra Kur’an’ı başının üzerine koy ve de ki:

“(İlahi) Seni and veriyorum bu Kur’an’a ve bu Kur’an’ı gönderdiğin kimsenin hakkına, (bu kitaptaki ayetlerin hakkına), Kuran’da övdüğün bütün müminlerin hakkına, senin onların üzerinde olan Hakkına ki, Senin Hakkını senden iyi bilen yok! Ya Seyyidi! (Ey Efendim – 3 kez)! Ya Allah (10 kez).

Bike Ya Allah (Seni kendi hürmetine and veriyorum ey Allah). (10 defa).

Yine her biri 10 defa;

 • Ya Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih).
 • Ya Ali (aleyhisselam)
 • Ya Fatime (selamullahi aleyha)
 • Ya Hasan (aleyhisselam)
 • Ya Hüseyn (aleyhisselam)
 • Ya Ali bin Hüseyn (aleyhisselam)
 • Ya Muhammed bin Ali (aleyhisselam)
 • Ya Cafer bin Muhammed (aleyhisselam)
 • Ya Musa bin Cafer (aleyhisselam)
 • Ya Ali bin Musa (aleyhisselam)
 • Ya Muhemmed bin Ali (aleyhisselam)
 • Ya Ali bin Muhammed (aleyhisselam)
 • Ya Hasan bin Ali (aleyhisselam)
 • Ya Huccetu! (accelallahu fereceh)”

Sonra Allah-Tealadan hacetini iste”.

Aynı kişi birkaç gün sonra döndü ki, borcunu ödemiş, sultanla arasında barış oluşmuş ve işlerinde refah hasıl olmuştu “.

NOT: İmam Musa Kazimdan (aleyhisselam) nakledilen başka rivayette “Bike Ya Allah” dan sonra “ya Muhammed” değil, “bi Muhammed’in”, “bi Aliyyin” … rivayet edilmiştir.(aleyhisselam)

Ayrıca bu hadis-i şerifte, imamların ismin herkes kendi zamanın Imamina kadar desin. Yani İmam Rıza (aleyhisselam) zamanında bu duayı okuyan İmam Rıza’ya (aleyhisselam) kadar and verirmişlerdir. Bu yüzden de muhtemeldir ki, Şeyh Tusi sonraki İmamları kendisi duaya eklemiştir ki, duayı okumak müminler için rahat olsun.

( “İqbalul-işlem”, Seyyid Tavus, 1/187 (346); “El İnsaf fin-nessi mükemmel eimmetil-athar”, Seyyid Haşım Behranî, s.486; “Bihar’ul-Envar”, Allame Meclisi, 88/346 ; 89/112; 95/146; “Vesailuş-Şia”, Hürr Amuli, 8/135)

ehlibeyttakvimi.com


Web sayfamızda yayınlanan reklamlar giderlerimiz için tıklamanız halinde finans kaynağıdır. Sitemiz içerikleri ile alakası yoktur. Uygun olmayan içerikleri Whatsapp üzerinden ekran görüntüsü ile bize iletmeknizi rica ederiz.
Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.