İmam Huseyn aleyhisselam’ın Kesik Başı KUR’AN Okumuş mudur?

İmam Huseyn aleyhisselam’ın mübarek başının mızrak ucunda Kur’an okuması meselesini hem Şia hem de Sunni alimler muhtelif senetlerle nakletmişlerdir. Onların bazılarını sunmaya gayret gösterdik:

 

Şeyh Mufid kendisinin “el-İrşad” adlı eserinde yazmaktadır:

Zeyd ibn Erkam şöyle diyor ki, İmam Huseyn’in başı mızrak ucunda olduğu zaman benim yanımda götürülüyordu. O anda ben kendi odamda/çadırımda oturuyordum. Onun mübarek başının bu ayeti okuduğunu gördüm: “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) O zaman korkudan benim tüylerim ürperdi ve bağırdım: Allah’a and olsun ki, senin başının mızrak ucunda Kur’an okuması daha garip ve daha şaşırtıcıdır. [1]

Merhum Muhammed ibn Süleyman Kufi yazmaktadır:

Ebu Ahmed şöyle nakleder: Alla’a andolsun kii Huseyn ibn Ali’nin başını mızrak ucunda bu ayeti okuduğu halde gördüm: “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) . O zaman bir kişi şöyle dedi:  Ey Allah Resulunun evladı, senin başının Kuran okuması daha gariptir. [2]

İbn Hamza Tusi yazmaktadır:

Minhal ibn Emrden şöyle nakledilmektedir: Huseyn ibn Ali’nin kesilmiş başı Dimeşk’e (Şam’a) giriş yaptığında bir kişi Kehf suresini okuyordu. O kişi “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) ayetine geldiğinde , Allah İmamın kesilmiş başını konuşturdu ve oi şöyle dedi: Kehf ashabından daha şaşırtıcı olan benim katledilmem ve konuşmamdır. [3]

İbn Hamza Tusi yazmaktadır:

Huseyn ibn Ali’nin kesilmiş başı Dimeşk’e (Şam’a) giriş yaptığında bir kişi Kehf suresini okuyordu. O kişi “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) ayeti’ne geldiğinde , İmamın kesilmiş başı şöyle buyurdu: Benim hadisem Kehf ve Rakim ehlinin hadisesinden de gariptir. [4]

Kutbuddin Ravandi şöyle yazıyor:

Minhal ibn Amr’dan rivayet edildiğine göre, İmam Hüseyin‘in kesik başı Şam’a getirildiğinde oradaydım. O sırada imamın önünde Kehf suresini okuyan bir adam gördüm. Adam sûrenin şu kısmına ulaştı: “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) ” O sırada Allah, güzel ve belagatli bir şekilde başını dile getirdi ve: “Benim öldürmem ve konuşmam mağara ashâbından daha gariptir” buyurdu. [5]

İbn Shahrashub şöyle yazıyor:

Ebu Mihnaf, Şabi’den nakletmektedir: İmam Hüseyin‘in başı, Kufe’de para alışverişi yapılan bir yerde asıldı. O baş öksürdü ve bu noktaya kadar Kehf Suresini okudu: “Şüphesiz onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Onları hidayette artırdık.” İmamın başı ağaca asıldı. Şu ayeti okudu: “Zalimler, döneceklerini yerlerini yakında bilecekler.” Ayrıca onun başı Şam’da da konuştu. “Allah’ın güç ve kudretinden başka hiçbir güç ve kudret yoktur” dedi. Sonra şu âyeti okuduğu işitildi: “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) ” O sırada bir adam dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü’nün oğlu, ondan daha garip olan şey, senin başının konuşmasıdır.”[6]

Ali ibn Yunis Amuli yazıyor:

Bir adam bu ayeti Şam’da İmam Hüseyin‘in kesik başının yanında  bu ayeti okudu: “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) O anda, Allah o başı Arapça konuşturdu. O baş şöyle dedi: “Mağara ehlinden daha şaşılacak şey, benim katledilmem ve kesilmiş başımın dolaştırılmasıdır.”[7]

Seyyid Haşim Bahrani şöyle yazıyor:

İmamın başı, Beni Huzeyme kapısının yanında uzun bir mızrağın ucundaydı. O sırada baş Kehf Suresini okumaya başladı. Surenin şu kısmına ulaştı: ” Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet) ” O sırada Sehl adında bir adam dedi ki: Vallahi onun konuşması gerçekten her şeyden gariptir.[8]

Rahmetli Allame Meclisi Biharu’l-Envar adlı kitabında bu konuya bir bölüm ayırmıştır.[9]

Buraya kadar yazdıkklarımız rivayetler Şia kaynaklarındandır. Bahsettiğimiz gibi bazı Ehl-i Sünnet alimlerinden de bu mucizevi olayı zikredenler vardır:

İbn Asakir diyor ki:

El-Ameş ve Kuheyl şöyle rivayet ederler ki, Hüseyin ibn Ali‘nin başını bir mızrak üzerinde şöyle buyururken gördüm: Onlardan korunmak için Allah sana yeter. O, işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 137) ”[10]

İbn Asakir de aynı kitabın başka bir bölümünde şöyle yazıyor:

Minhal ibn Amr’dan rivayet edildiğine göre, Hüseyin ibn Ali‘nin başı Şam’a getirildiğinde oradaydım. Başının önünde Kehf suresini okuyan bir adam gördüm. Bu âyete gelince, “Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’i mi şaşırtıcı buldun?” (Kehf Suresi, 9. Ayet)  Allah başı konuşturdu ve o baş şöyle buyurdu: “Kehf ehlinden daha garip olan benim katledilmem ve kesilmiş başımın dolaştırılmasıdır.”[11]

Bu kısa yazımızda her iki tarafın kaynaklarından bakıldığında İmam Hüseyin aleyisselam’ın kesilmiş başının mızrak ucunda Kuran’ı okuduğu konusu birçok kaynak tarafından teyid edilmiştir.

________________

[1] Şeyx Mufid, “El-İrşad”, c.2, s.117,118.

[2] Muhammed ibn Süleyman el-Kufi, “Menaqibu İmam Emiril-Muminin”, c.2, s.267.

[3] İbn Hamza Tusi, “Es-Saqib fil-menaqib”, s.333.

[4] Aynı kaynak.

[5] Kutbuddin Ravendi, “El-Heraiv vel-Ceraih”, c.2, s.577.

[6] İbn Şehraşub, “Menaqibu Ali Ebi Talib”, c.3, s.218.

[7] Ali ibn Yunus Amuli, “Es-Siratul-Mustaqim” c.2, s.179.

[8] Seyid Haşim Bahrani, “Medinetul-Meaciz”, c.4, s.123.

[9] Allame Meclisi, “Biharul-Envar”, c.45, s.121.

[10] İbn Esakir, “Tarihu medineti Dimeşk”, c.22, s.117,118.

[11] Aynı kaynak, c.60, s.369,270.

4 thoughts on “İmam Huseyn aleyhisselam’ın Kesik Başı KUR’AN Okumuş mudur?”

  1. Ey ALLAHIN NURUNDAN YARATILAN RESULU VE EHLİBEYT AS ⚖️ ✨ ✊ EY PAK PARLAK NUR HÜSEYİN, YOLUN İZLERİN PARLIYOR, ÇOK ŞEY SÖYLERDİM, ALLAH SADECE HAKKINI DÜNYAYA LANETLESİN, NİYE? :ÇOK GÖRDÜM DUYDUM s****lerin ÖMER EBU BEKİR OSMAN AYŞE hi***** KOŞAN, Hala SİZE CANINI FEDA. EDENLERE İFTİRA HATIP HOCALARINDAN BOYLE AKİL ALDILAR, ÇOK GÖRDÜM DUYDUM, BEN HÜSEYİN HAKKINI DÜNYADAN YER ALTI VE GÖKLERİN YEDİ KATI ALLAH İN ARŞINDA VE CENNET CEHENNEMİNDE İSTİYORUM, ✨ ✨✨✨⚖️ ⛲☀️☝❤️ Ne Yezid’e ne amerikaya ne dubai hariciye ne SUUDİ YE Ne a***** ya ne a*****’e ne sion barbare balfour’a ne İngilize ne sionazi ye saddam ara ne deccale kalsın HAKKINI HERKEZ ÖDEYECEK GEÇMİŞ GELECEK KİM VARSA YA ABA ABDALLAH YA MEHDİ SELAM ALEYKÜM VE RAHMETULLAH

Bir yanıt yaz:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.